Akademik Personel | 20 Haziran 2021, Pazar

Harran Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

19 Mayıs 2017
Harran Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
       

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

Üniversitemiz Hastanelerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 Tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan Ek 2. Maddesinin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda 34 (Otuzdört) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

 

Son Başvuru Tarihi 26 Mayıs 2017 Cuma günü Mesai Bitimine Kadardır.

 

 

Şartlar:

GENEL ŞARTLAR:

 

657 Sayılı Devlet Memurlar Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlara haiz olmak. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

 

Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.

 

657 Sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. (Bu durum memuriyete girişte tam teşekküllü hastanelerden alınacak raporla tespit olunur.)

 

Başvuracak adaylardan Lisans mezunları için 2016 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2016 KPSS(B) grubu KPSSP93 puanı ve Meslek Lisesi mezunları için 2016 KPSS(B) grubu KPSSP94 puan türlerinden en az 60 ve üzeri puan almak.

 

BAŞVURU ŞEKLİ:

 

Adaylar, ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) aşağıda istenilen belgeler ile birlikte Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Sadece bir unvan için başvuru yapılacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu, birden fazla unvan için başvuru yapıldığı veya istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hakkında yasal işlem yapılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

İSTENEN BELGELER:

 

 

  • 2016 KPSS (B) sonuç belgesi internet çıktısı (sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir.)
  • Mezuniyet belgesinin fotokopisi. (Atanmaya hak kazananlardan noter onaylı suret alınacaktır)

 

  • Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge.
  • Kimlik Fotokopisi

 

  • 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adeti Başvuru Formuna yapıştırılacak)

 

  • Özel şartlarda istenilen çalışma belgesi (isme/ilgili makama yazılmış ıslak imzalı ve onaylı yazının aslı) ile SGK hizmet dökümü

 

 BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

 

  • İlgili 2016 KPSS (B) puan sıralaması ile sözleşme yapmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (onbeş) gün içerisinde harran.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Belirtilen kadro sayısının 1 (bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asıl olarak kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

  • Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesine eklenen bende göre güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılacaktır. Söz konusu sonucun müspet gelmesi halinde atanmaları yapılacaktır.

 

 

NOT:

 

1) Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesh edilecektir.

 

2) Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (Bir) yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

 

  • Eczacı için; “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca I sayılı cetvelde yer alan pozisyon unvanları arasında bulunduğundan KPSS şartı aranmamakla birlikte başvuruda bulunan aday sayısının kadro sayısından fazla olması halinde alınacak Eczacı yazılı ve/veya sözlü sınav (mülakat) yoluyla belirlenecek olup, ayrıca duyurulacaktır.

 

  • Bu ilan da yer almayan hususlar için Genel Hükümler geçerlidir.

 

Harran Üniversitesi İletişim Numarası: 0 414 318 30 88

 

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
BAŞVURU FORMU
BAŞVURU DİLEKÇESİ

       

Kolay Hobiler