Akademik Personel | 20 Aralık 2020, Pazar

Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

22 Şubat 2016
Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak
       

Harran Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir.

1 – Profesör kadroları daimi statüde olup adaylar başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalını belirten müracaat dilekçelerine iki adet vesikalık fotoğraf ile birlikte tüm dosyalarına aslı veya onaylanmış doçentlik belgelerini, diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek 6 (altı) takım halindeki dosyalarını personel daire başkanlığına şahsen teslim edeceklerdir.

Ayrıca, adaylar Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince müracaat dilekçelerinde yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak göstereceklerdir.

2 – Doçent kadroları daimi statüde olup, adaylar başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalını belirtilen müracaat dilekçelerine 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf ile birlikte tüm dosyalarına aslı veya onaylanmış doçentlik belgelerini, diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek 4 (dört) takım halindeki dosyalarını personel daire başkanlığına şahsen teslim edeceklerdir.

3 – Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuracak adaylar, başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalı ile yabancı dilini belirten müracaat dilekçelerine lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerinin aslı veya onaylanmış suretlerini, ÜDS/KPDS veya diğer yabancı dil belgelerini, özgeçmişlerini, askerlik durum belgelerini, nüfus cüzdanı fotokopisini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı ekleyerek ilgili fakülte dekanlıkları ve yüksekokul müdürlüklerine şahsen teslim edeceklerdir. (Viranşehir Sağlık Yüksekokulu Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar başvuru evraklarını Rektörlük Personel Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.)

4 – 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esasları Kriterlerinde (Söz konusu kriterler www.harran.edu.tr adresinde bulunmaktadır) belirtilen koşulları sağlayamayan öğretim üyeleri adaylarının başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

5 – Adayların bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde ilgili birimlere gerekli evrakları teslim etmeleri gerekmektedir. Süresi içerisinde şahsen yapılmayan müracaatlar ile eksik belgeyle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

6 – Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

7 – Diğer ayrıntılı bilgiler için Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının 0 414 318 30 26 nolu telefonu ile ilgili dekanlık ve yüksekokul müdürlüklerinden bizzat başvurularak öğrenilebilir.

Profesör Doçent Yrd. Doç.
FAKÜLTE / ANABİLİM DALI Kad. Der. Adet Kad. Der. Adet Kad. Der. Adet
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Eski Türk Edebiyatı 1 1
Hidrobiyoloji 1 1
Katıhal Fiziği 1 1
Uygulamalı Sosyoloji 1 1 Erich Rothacker ve Karl R. Popper’de tarihsellik problemi üzerine doktora çalışmasını yapmış olmak
Biyoteknoloji 1 1 Plazmonik nano kristal teknolojileri ve biyosensör alanında çalışmaları olmak
Yeniçağ Tarihi 1 1 Urfa kadı sicilleri üzerinde doktora çalışmasını yapmış olmak
Mikrobiyoloji 2 1 Mikrobiyal genetik konusunda çalışmaları olmak
Nükleer Fizik 4 1 Nükleer transfer reaksiyonları ve gamma spektroskopisi konusunda çalışmış olmak
Yeni Türk Edebiyatı 4 1 İkinci yeni sonrası şair odaklı poetika çalışmış olmak
Prehistorya 4 1 Geç demir çağı seramikleri üzerine çalışmaları olmak
Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi 4 1 Telegraf diferansiyel ve fark denklemleri ile ilgili çalışmış olmak
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Ulaştırma 1 1 İlgili alanda çalışmaları olmak
TIP FAKÜLTESİ
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 1 1 Yenidoğan alanında yandal yapmış olmak
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 1 1 Nefrolojide yandal yapmış olmak
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 1 1 Endokrin alanında yandal yapmış olmak
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 1 1 Hematoloji onkoloji alanında yandal yapmış olmak
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 1 1 Allerji alanında yandal yapmış olmak
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 1 1 Kardiyolojide yan dal yapmış olmak
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 2 1 Nörolojide yan dal yapmış olmak
İç Hastalıkları 3 1 Romatoloji alanında yandal yapmış olmak
İç Hastalıkları 1 1 Onkoloji alanında yandal yapmış olmak
İç Hastalıkları 2 1 Hematoloji alanında yandal yapmış olmak
İç Hastalıkları 1 1 Allerji ve immülojide yandal yapmış olmak
Tıbbi Biyokimya 1 1 Meme kanserlerinde kanda dolaşan tümör hücrelerinin tespiti üzerine çalışma yapmış olmak
Göz Hastalıkları 1 1 Kornea Cerrahisi ve kontakt lenslerle ilgili çalışması olmak.
Göğüs Hastalıkları 1 1 Sigara bırakma tedavisi alan hastalarda kan parametrelerinin değerlendirilmesi konusunda çalışma yapmış olmak
Nükleer Tıp 3 1
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi 4 1
TIP FAKÜLTESİ
Ortopedi ve Travmatoloji 1 1
Çocuk Cerrahisi 1 1
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bahçe Bitkileri 1 1 Meyve yetiştirme ve ıslahı alanında doçentliğini almış olmak ve meyve ağaçlarında budama konusunda çalışmaları olmak
Gıda Bilimi ve Teknolojisi 4 1 Et mikrobiyolojisi konusunda çalışmış olmak
İKTİSADİ VE İDR. BİL.FAK
Yönetim ve Organizasyon 1 1
Uluslararası İlişkiler 1 1
Yönetim ve Organizasyon 1 1
Siyaset ve Sosyal Bilimler 1 1
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İslam Mezhepleri Tarihi 1 1 İbadilik ile ilgili çalışmış olmak
Din Sosyolojisi 1 1 Hac sosyolojisi alanında çalışmış olmak
İslam Tarihi 1 1 Türk süsleme sanatları konusunda sanatkar unvanına sahip olmak
VETERİNER FAKÜLTESİ
Histoloji ve Embriyoloji 1 1 Veteriner Fakültesi mezunu olmak ve doping maddeleri ve büyüme plakları üzerinde çalışmış olmak.
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR Y.O.
Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi 2 1 Ekzersiz fizyolojisi alanında çalışmış olmak
Hareket ve Antrenman Bilimleri 2 1 Algı ve karar verme mekanizmasının elit voleybolcularda çeviklik performansına etkisi konusunda çalışmış olmak
Hareket ve Antrenman Bilimleri 3 1 Lise öğrencilerinin okula aidiyet duygusu ve okul yaşam kalitesi algısının incelenmesi konusunda çalışmış olmak
VİRANŞEHİR SAĞLIK Y.O.
İç Hastalıkları Hemşireliği 1 1 İç Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak ve obez bireyler konusunda çalışması olmak
SAĞLIK HİZMETLERİ MYO
Eczane Hizmetleri 4 1 Alzheimer tipi demans ve koroner arter hastalarında asetilkolinesteraz gen ekspresyonu konusunda doktora yapmış olmak
AKÇAKALE MYO
Organik Tarım 4 1 Makarnalık buğday ve arpanın tarımsal özellikleri ve kalitesi konusunda çalışma yapmış olmak
BOZOVA MYO
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 4 1
TOPLAM 1 5 41
       

Kolay Hobiler