Akademik Personel | 23 Haziran 2021, Çarşamba

Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

15 Aralık 2016
Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak
       

Harran Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir.

1 – Profesör kadroları daimi statüde olup adaylar başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalını belirten müracaat dilekçelerine iki adet vesikalık fotoğraf ile birlikte tüm dosyalarına aslı veya onaylanmış doçentlik belgelerini, diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek 6 (altı) takım halindeki dosyalarını personel daire başkanlığına şahsen teslim edeceklerdir.

Ayrıca, adaylar Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince müracaat dilekçelerinde yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak göstereceklerdir.

2 – Doçent kadroları daimi statüde olup, adaylar başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalını belirtilen müracaat dilekçelerine 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf ile birlikte tüm dosyalarına aslı veya onaylanmış doçentlik belgelerini, diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek 4 (dört) takım halindeki dosyalarını personel daire başkanlığına şahsen teslim edeceklerdir.

3 – Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuracak adaylar, başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalı ile yabancı dilini belirten müracaat dilekçelerine lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerinin aslı veya onaylanmış suretlerini, ÜDS/KPDS veya diğer yabancı dil belgelerini, özgeçmişlerini, askerlik durum belgelerini, nüfus cüzdanı fotokopisini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı ekleyerek ilgili fakülte dekanlıkları ve yüksekokul müdürlüklerine şahsen teslim edeceklerdir. (Diş Hekimliği Fakültesi Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar başvuru evraklarını Rektörlük Personel Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.)

4 – 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esasları Kriterlerinde (Söz konusu kriterler www.harran.edu.tr adresinde bulunmaktadır) belirtilen koşulları sağlayamayan öğretim üyeleri adaylarının başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

5 – Adayların bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde ilgili birimlere gerekli evrakları teslim etmeleri gerekmektedir. Süresi içerisinde şahsen yapılmayan müracaatlar ile eksik belgeyle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

6 – Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

7 – Diğer ayrıntılı bilgiler için Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının 0 414 318 30 26 nolu telefonu ile ilgili dekanlık ve yüksekokul müdürlüklerinden bizzat başvurularak öğrenilebilir.

blank Tüm Akademik İlanlar ve Kamu İlanları
Profesör Doçent Yrd.Doç.
FAKÜLTE/ANABİLİM DALI Kad. Der. Adet Kad. Der. Adet Kad. Der. Adet
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Eğitim Programları ve Öğretimi 4 1 Okul terki üzerine çalışma yapmış olmak
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Ekoloji 1 1 Bitki Sosyolojisi (Sintaksonomi) alanında çalışmalar yapmış olmak.
Mikrobiyoloji 2 1
Biyoteknoloji 1 1 Bitki populasyon genetiği konusunda çalışmaları olmak ve doktora sonrası yurtdışı deneyimi olmak
İKTİSADİ VE İDARİ BİL. FAK.
Maliye Teorisi 1 1 Kamu Borçlarının Sürdürülebilirliği konusunda çalışmalar yapmış olmak
Muhasebe ve Finansman 1 1 Kamu Mali Yönetimi Kapsamında Üniversite Döner Sermaye İşletmelerinin yeniden Yapılandırılması konusunda çalışması olmak
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Ölçme Tekniği 3 1
Ulaştırma 1 1 İlgili alanda çalışmaları olmak
Kontrol ve Kumanda Sistemleri 4 1 Yüksek Boyutlu Veri Kümelerindeki Özniteliklerin Hibrit Yöntemle Seçilmesi konusunda çalışmış olmak
Jeodezi 4 1
TIP FAKÜLTESİ
Nükleer Tıp 1 1
Nükleer Tıp 3 1
Çocuk Ruh Sağlığı ve Hast. 1 1
TIP FAKÜLTESİ
Anesteziyoloji 3 1 Anastezik maddelerin etkileri ile ilgili deneysel çalışma deneyimi olmak
Anesteziyoloji 4 1 Lokal anesteziklerin kardiyak aritmi üzerine etkileri konusunda araştırma yapmış olmak
Anesteziyoloji 1 1 Protez cerrahisinde blok anestezi teknikleri konusunda deneyimli olmak
Anesteziyoloji 1 1
Kulak Burun Boğaz Hast. 1 1 Yüksek frekanslı timpanometri konusunda deneyimli olmak
Çocuk Sağlığı ve Hast. 1 1 Kardiyolojide yandal yapmış olmak
Çocuk Sağlığı ve Hast. 1 1 Endokrinde yandal yapmış olmak
Çocuk Sağlığı ve Hast. 1 1 Nefrolojide yandal yapmış olmak
Çocuk Sağlığı ve Hast. 2 1 Hematoloji Onkolojide yandal yapmış olmak
Çocuk Sağlığı ve Hast. 4 1 Yenidoğanda yandal yapmış olmak
Çocuk Sağlığı ve Hast. 4 1
İç Hastalıkları 1 1 Hematolojide yandal yapmış olmak
İç Hastalıkları 1 1 Onkolojide yandal yapmış olmak
İç Hastalıkları 2 1 Nefrolojide yandal yapmış olmak
İç Hastalıkları 3 1
Kadriyoloji 1 1
Biyofizik 1 1 İnvitro RF alan maruziyet sistemi geliştirilmesinde araştırma yapmış olmak
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Pedodonti 1 1
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi 1 1
Endodonti 3 1
Ortodonti 4 1
Periodontoloji 1 1
Protetik Diş Tedavisi 1 1
Diş Hastalıkları ve Tedavisi 4 1
GÜZEL SANATLAR FAK.
Mimarlık 3 1
SİVEREK UYG. BİL. FAK.
Uluslararası Ticaret ve Lojistik 1-5 2
Muhasebe ve Finansal Yönetim 2-5 2
VETERİNER FAKÜLTESİ
Veteriner Hek. Tarihi ve Deon. 1 1
VİRANŞEHİR SAĞLIK Y.O.
Çocuk Sağlığı ve Hast. Hemş. 4 1
TURİZM VE OTEL İŞL. Y.O.
Seyahat İşletmeciliği 5 1
BİRECİK MYO
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 4 1
CEYLANPINAR MYO
Tarımsal İşletmecilik 4 1 Şanlıurfa’ya gelen çöl tozlarının kimyası ve tarıma potansiyel etkisi alanında çalışma yapmış olmak
TOPLAM 6 1 40
       

Kolay Hobiler