Akademik Personel | 16 Temmuz 2019, Salı

Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

20 Haziran 2016
Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak
       

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir.

1- Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuracak adaylar, başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalı ile yabancı dilini belirten müracaat dilekçelerine lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerinin aslı veya onaylanmış suretlerini, ÜDS/KPDS veya diğer yabancı dil belgelerini, özgeçmişlerini, askerlik durum belgelerini, nüfus cüzdanı fotokopisini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı ekleyerek ilgili fakülte dekanlıklarına şahsen teslim edeceklerdir. (Siverek Uygulamalı Bilimler Fakültesi Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar başvuru evraklarını Rektörlük Personel Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.)

2- 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esasları Kriterlerinde (Söz konusu kriterler www.harran.edu.tr adresinde bulunmaktadır) belirtilen koşulları sağlayamayan öğretim üyeleri adaylarının başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

3- Adayların bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde ilgili birimlere gerekli evrakları teslim etmeleri gerekmektedir. Süresi içerisinde şahsen yapılmayan müracaatlar ile eksik belgeyle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

5- Diğer ayrıntılı bilgiler için Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının 0 414 318 30 26 nolu telefonu ile ilgili dekanlık ve yüksekokul müdürlüklerinden bizzat başvurularak öğrenilebilir.

Tüm Akademik İlanlar ve Kamu İlanları

 

Yrd.Doç.
FAKÜLTE / ANABİLİM DALI Kad. Der. Adet
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Elektronik 4 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans ve lisansüstü diplomaya sahip olmak, analog devrelerin tasarımı konusunda bilimsel çalışmaları olmak
TIP FAKÜLTESİ
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 1 1 Yenidoğan alanında yandal yapmış olmak
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 1 1 Tercihen Nefrolojide yandal yapmış olmak
Genel Cerrahi 1 1 Karaciğer ve böbrek nakli konusunda çalışmış olmak
Kadın Hastalıkları ve Doğum 1 1 İnvitro fertilizasyon ve prematür overyal yetmezlik konusunda sertifika sahibi olmak
SİVEREK UYG.BİL.FAK.
Uluslararası Ticaret ve Lojistik 1 1
Uluslararası Ticaret ve Lojistik 1 1
Uluslararası Ticaret ve Lojistik 5 1
Muhasebe ve Finansal Yönetim 1 1
Muhasebe ve Finansal Yönetim 2 1
Muhasebe ve Finansal Yönetim 5 1
TOPLAM 11
       

BENZER HABERLER