Akademik İlanlarGündem

Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

Harran Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir.

1 – Doçent kadroları daimi statüde olup, adaylar başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalını belirtilen müracaat dilekçelerine 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf ile birlikte tüm dosyalarına aslı veya onaylanmış doçentlik belgelerini, diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek 4 (dört) takım halindeki dosyalarını personel daire başkanlığına şahsen teslim edeceklerdir.

2 – Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuracak adaylar, başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalı ile yabancı dilini belirten müracaat dilekçelerine lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerinin aslı veya onaylanmış suretlerini, ÜDS/KPDS veya diğer yabancı dil belgelerini, özgeçmişlerini, askerlik durum belgelerini, nüfus cüzdanı fotokopisini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı ekleyerek ilgili fakülte dekanlıkları ve yüksekokul müdürlüklerine şahsen teslim edeceklerdir. (Viranşehir Sağlık Yüksekokulu Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar başvuru evraklarını Rektörlük Personel Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.)

3 – 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esasları Kriterlerinde (Söz konusu kriterler www.harran.edu.tr adresinde bulunmaktadır) belirtilen koşulları sağlayamayan öğretim üyeleri adaylarının başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

4 – Adayların bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde ilgili birimlere gerekli evrakları teslim etmeleri gerekmektedir. Süresi içerisinde şahsen yapılmayan müracaatlar ile eksik belgeyle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

4 – Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

6 – Diğer ayrıntılı bilgiler için Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının 0 414 318 30 26 nolu telefonu ile ilgili dekanlık ve yüksekokul müdürlüklerinden bizzat başvurularak öğrenilebilir.

blank Tüm Akademik İlanlar ve Kamu İlanları
Doçent Yrd. Doç.
FAKÜLTE / ANABİLİM DALI Kad. Der. Adet Kad. Der. Adet
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Endüstri Mühendisliği 1 1 Üretim teknolojileri, yeni ürün geliştirme ve tasarımı konularında çalışmaları olmak
TIP FAKÜLTESİ
Enfeksiyon Hastalıkları 3 1 Çoğul İlaç dirençli A. Baumannii İzolatlarının Pulsed field Jel Elektroforez ile klonal ilişkilerinin araştırılması üzerine çalışması olmak
Göğüs Hastalıkları 1 1 Çevresel Asbest maruziyeti olan olgularda süperoksit dismutaz gen polimorfizmlerinin araştırılması üzerine çalışması olmak
Anesteziyoloji 1 1 Supraklavikular brakiyal plexus bloğunda levobupivacaine eklenen tramadol hidroklorürün farklı dozlarının postoperatif analjezi üzerine etkileri konusunda çalışmaları olmak
Histoloji-Embriyoloji 1 1 Tüp bebek konusunda sertifika sahibi olmak ve bu konuda 5 yılllık deneyimi olmak.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 1 1 Çocuk endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları yan dal uzmanı olmak
İç Hastalıkları 1 1 Brusellozda kanama diatezi konusunda çalışması olmak
Nöroloji 3 1 Epilepsi alanında çalışmış olmak
VİRANŞEHİR SAĞLIK Y.O.
Çocuk Sağlığı ve Hast. Hemşireliği 4 1 Polen ve tohum morfolojisi, aeropalinoloji ve melissopalinoloji alanlarında çalışma yapmış olmak
AKÇAKALE MYO
Organik Tarım 3 1 Buğdaygil ve Baklagil karışımları üzerine gübrelemenin verime katkıları alanında çalışma yapmış olmak
TOPLAM 1 9

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu