Akademik Personel | 31 Ocak 2021, Pazar

Harran Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

23 Temmuz 2018
Harran Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Harran Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliği ve Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir.

1 – Profesör kadroları daimi statüde olup adaylar başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalını belirten müracaat dilekçelerine iki adet vesikalık fotoğraf ile birlikte aslı veya onaylanmış doçentlik belgelerini, diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 6 adet CD’yi ekleyerek personel daire başkanlığına şahsen teslim edeceklerdir.

Ayrıca, adaylar Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince müracaat dilekçelerinde yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak göstereceklerdir.

2 – Doçent kadroları daimi statüde olup, adaylar başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalını belirtilen müracaat dilekçelerine 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf ile birlikte aslı veya onaylanmış doçentlik belgelerini, diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 adet CD’yi ekleyerek personel daire başkanlığına şahsen teslim edeceklerdir.

3 – Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar, başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalı ile yabancı dilini belirten müracaat dilekçelerine 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf ile birlikte aslı veya onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerini, ÜDS/KPDS/YÖKDİL veya diğer yabancı dil belgelerini, özgeçmişlerini, askerlik durum belgelerini, nüfus cüzdanı fotokopisini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 adet CD’yi ekleyerek ilgili fakülte dekanlıkları ve yüksekokul müdürlüklerine (Diş Hekimliği Fakültesi ile Halfeti Meslek Yüksekokulu kadroları için müracaatlar Rektörlük Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır) şahsen teslim edeceklerdir.

4 – Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat edecek adayların ÜDS, KPDS, YÖKDİL’den veya Üniversitelerarası Kurulun kabul ettiği sınavların birisinden en az 60 (altmış) veya eşdeğer puan almış olmaları gerekmektedir.

5 – 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliği ve Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinin (Söz konusu kriterler www.harran.edu.tr adresinde bulunmaktadır) belirtilen koşulları sağlayamayan öğretim üyeleri adaylarının başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 – Adayların bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde ilgili birimlere gerekli evrakları teslim etmeleri gerekmektedir. Süresi içerisinde şahsen yapılmayan müracaatlar ile eksik belgeyle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

7 – Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

8 – Diğer ayrıntılı bilgiler için Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının 0 414 318 30 26 nolu telefonu ile ilgili dekanlık ve yüksekokul müdürlüklerinden bizzat başvurularak öğrenilebilir.

 

Fakülte/Anabilim Dalı Profesör Doçent Dr. Öğr. Üyesi
Der. Adet Der. Adet Der. Adet
DEVLET KONSERVATUARI
Müzikoloji 1 1
Geleneksel Çalgılar 4 1
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Pedodonti 1 1
Endodonti 5 1 Soğuk akışkan güta-perka içerikli yeni bir kanal dolgu patının sızdırmazlık özelliklerinin in vitro incelenmesi hakkında çalışma yapmış olmak.
Protetik Diş Tedavisi 4 1 Farklı altyapı materyalerinin iki farklı rezin siman ile dentineyapıştırılıp dayanımlarının in-vitro olarak ölçülmesi hakkında çalışma yapmış olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Eğitim Yönetimi 1 2
Müzik Eğitimi 3 1
İngiliz Dili Eğitimi 5 1 Dil öğrenme kaygısı üzerine çalışma yapmış olmak.
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölgesel Coğrafya 1 1
Genel Sosyoloji ve Metodoloji 1 1 GAP Projesi ve Şanlıurfa mevsimlik tarım işçileri ile ilgili konularda çalışmış olmak.
Topoloji 1 1
Biyoteknoloji 1 1
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Mimarlık 2 1 Mimarlık Bölümü lisans mezunu olmak ve bu alanda Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak.
Sinema-TV 2 1 İlgili alanda yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.
HALFETİ MYO
Turizm ve Seyahat Hizmetleri 3 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİL. FAK.
Muhasebe ve Finansman 1 1
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Tasavvuf 1 1
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Çevre Teknolojisi 1 1 Membran Teknolojileri ve Biyohidrojen Üretimi konusunda çalışıyor olmak.
Hidrolik 1 1 Doçentiğini inşaat mühendisliği anabilim dalında almış olmak.
Hidrolik 1 1 İnşaat Mühendisliği Anabilim dalında doktora yapmış olmak. Ayrıca, Hesaplamalı akışkanlar mekaniği alanında çalışmaları olmak.
SAĞLIK HİZMETLERİ MYO
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 1 1 Şark çıbanı tiplendirmesi üzerine çalışması olmak.
Ş.URFA SOSYAL BİLİMLER MYO
İşletme Yönetimi 3 1 Siyasal pazarlama ve siyasal tüketicilik konularında calismayapmış olmak.
TIP FAKÜLTESİ
Kardiyoloji 1 1
Plastik ve Rek. ve Estetik Cerrahisi 1 1
Göz Hastalıkları 1 1
Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 1 1
Deri ve Zührevi Hastalıkları 1 1
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 1 1
Göğüs Hastalıkları 1 1
İç Hastalıkları 1 1 Yan dal yapmış olmak tercih sebebidir.
Nöroloji 1 1
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 1 1
Tıbbi Biyokimya 1 1 Tıbbi Biyokimya alanında Tıpta Uzmanlık yapmış olmak. Kanser biyokimyası konusunda çalışmaları olmak.
Adli Tıp 3 1
Tıbbi Genetik 1 1
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları 1 1
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Hayvan Yetiştirme 1 1 Damızlık değer tahmini ile ilgili bilgisayar yazılımları konusunda çalışmış olmak.
Tarımsal Yapılar ve Sulama 2 1 Taban sularının optimizasyonu yöntemleri konusunda çalışmış olmak.
Toplam 7 18 14

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

       

Kolay Hobiler