Akademik Personel | 30 Eylül 2020, Çarşamba

Harran Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

27 Kasım 2017
Harran Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Harran Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir.

1 – Profesör kadroları daimi statüde olup adaylar başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalını belirten müracaat dilekçelerine iki adet vesikalık fotoğraf ile birlikte aslı veya onaylanmış doçentlik belgelerini, diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 6 adet CD’yi ekleyerek personel daire başkanlığına şahsen teslim edeceklerdir.

Ayrıca, adaylar Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince müracaat dilekçelerinde yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak göstereceklerdir.

2 – Doçent kadroları daimi statüde olup, adaylar başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalını belirtilen müracaat dilekçelerine 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf ile birlikte aslı veya onaylanmış doçentlik belgelerini, diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 adet CD’yi ekleyerek personel daire başkanlığına şahsen teslim edeceklerdir.

3 – Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuracak adaylar, başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalı ile yabancı dilini belirten müracaat dilekçelerine 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf ile birlikte aslı veya onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerini, ÜDS/KPDS/YÖKDİL veya diğer yabancı dil belgelerini, özgeçmişlerini, askerlik durum belgelerini, nüfus cüzdanı fotokopisini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 adet CD’yi ekleyerek ilgili fakülte dekanlıkları ve yüksekokul müdürlüklerine (Diş Hekimliği Fakültesine müracaatlar Rektörlük Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır) şahsen teslim edeceklerdir.

4 – Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adayların ÜDS, KPDS, YÖKDİL’den veya Üniversitelerarası Kurulun kabul ettiği sınavların birisinden en az 60 (altmış) veya eşdeğer puan almış olmaları gerekmektedir. Ayrıca diğer şartları da tutan adayların Harran Üniversitesinin yapacağı yabancı dil sınavında başarılı olmaları için 100 (yüz) üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almaları zorunludur.

5 – 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esasları Kriterlerinde (Söz konusu kriterler www.harran.edu.tr adresinde bulunmaktadır) belirtilen koşulları sağlayamayan öğretim üyeleri adaylarının başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 – Adayların bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde ilgili birimlere gerekli evrakları teslim etmeleri gerekmektedir. Süresi içerisinde şahsen yapılmayan müracaatlar ile eksik belgeyle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

7 – Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

8 – Diğer ayrıntılı bilgiler için Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının 0 414 318 30 26 nolu telefonu ile ilgili dekanlık ve yüksekokul müdürlüklerinden bizzat başvurularak öğrenilebilir.

 

FAKÜLTE / ANABİLİM DALI Profesör Doçent Yrd. Doç.
Der. Adet Der. Adet Der. Adet
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Periodontoloji 1 1 Generalize Kronik Periodontitis Tedavisinde Tüm Ağız Dezenfeksiyonu Ek Olarak Kullanılan Er, Cr: YSGG Lazerin Klinik Etkinliğinin Değerlendirilmesi hakkında çalışma yapmış olmak
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Matematik Eğitimi 1 1 İstatistiksel Yakınsaklık konusunda çalışmalar yapmış olmak
Sosyal Bilgiler Eğitimi 1 1 Öğretmen Adaylarının Vatandaşlık Yeterliliklerini Geliştirmeye Yönelik Etkinlik Temelli Konusunda çalışması olmak
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Klasik Arkeoloji 1 1
Moleküler Biyoloji 4 1
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Mimarlık 3 1
Sinema-TV 3 1 Yeni medya, sosyal medya, iletişim teknojileri, tüketim kültürü ve izleyici davranışı üzerine çalışması olmak
İKTİSADİ VE İDR. BİL. FAK.
Ekonometri 3 1 Ekonometri anabilim dalında doktora yapmış olmak. Mikro Ekonometrik yöntemler, mikro ekonomik veri, yatay kesit veri ve Sansürlü Veri üzerinde çalışmış olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Tefsir 1 1 1 1
İslam Tarihi 2 1
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Gıda Bilimi ve Teknolojisi 1 1 Meyve değerlendirme/meyve suyu üretim teknolojileri konularında çalışma yapmış olmak
Telekominikasyon 1 1 Spektroradyometre ile elde edilen bitki (biber) yansımalarını yapay zeka teknikleri ile sınıflandırmak, EEG, ECOG gibi alanlarda çalışmalar yapmak
SAĞLIK BİLİMLERİ FAK.
İç Hastalıkları Hemşireliği 3 1
SİVEREK UYG. BİL. FAK.
Muhasebe ve Finansal Yönetim 5 1
TIP FAKÜLTESİ
Enfeksiyon Hastalıkları 1 1 Nörobrusellöz konusunda çalışma yapmış olmak
Halk Sağlığı 1 1 Halk sağlığı alanında tıpta uzmanlık yapmış olmak ve tarım sağlığı alanında çalışmalar yapmış olmak.
Genel Cerrahi 1 1 Karaciğer organ nakli hususunda 15 (onbeş) yıl deneyimi olmak
Ortopedi ve Travmatoloji 1 1 El cerrahisi yan dalı yapmış ve mikrocerrahi konusunda çalışma yapmış olmak
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi 1 1
Tıbbi Patoloji 1 1
Üroloji 1 1 BPH medikal tedavisinde kullanılan ilaçların prostat dokusunda apopitotik etkileri üzerine çalışma yapmış olmak.
Beyin ve Sinir Cerrahisi 1 1
Adli Tıp 3 1
Halk Sağlığı 2 1 Tıpta uzmanlık yapmış olmak ve tarım kimyasalları ile temasta bulunanlarda nörolojik ve psikiyatrik etkiler konusunda çalışmış olmak
TIP FAKÜLTESİ
İç Hastalıkları 1 1 Yandal uzmanı olmak tercih sebebidir
Nükleer Tıp 3 1
Radyoloji 1 1 Damar tıkanıklıklarında endovasküler tedavi sonuçları ile ilgili çakışması olmak
Tıbbi Farmakoloji 4 1 —-
Deri ve Zührevi Hastalıklar 1 1 Kütanöz layşmanyazisde, hastaların hastalıklarının farkındalığı konusunda çalışma yapmış olmak
Anatomi 1 1 Tıp anatomi alanında uzmanlık yada doktora yapmış olmak
Biyoistatistik 2 1 —-
Histoloji ve Embriyoloji 3 1 Tıp histoloji embriyoloji alanında uzmanlık yada doktora yapmış olmak
VETERİNER FAKÜLTESİ
Veterinerlik Anatomi 1 1
Veterinerlik Mikrobiyolojisi 1 1
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Tarla Bitkileri 1 1
Tarım İşletmeciliği 2 1
VİRANŞEHİR SAĞLIK Y.O.
Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği 4 1
Doğum ve Kadın Hast. Hemşireliği 1 1
TOPLAM 9 3 27

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

       

Bedava internet konusunda servis sağlayacımıza teşekkür ederiz.