Akademik Personel | 30 Ocak 2021, Cumartesi

Haliç Üniversitesi Çok Sayıda Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Alımı Yapacak

Haliç Üniversitesi Çok Sayıda Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Alımı Yapacak
       

Haliç Üniversitesi 25 araştırma görevlisi ve 11 öğretim görevlisi alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

FAKÜLTE/YOBÖLÜMADETUNVANUZMANLIK ALANIALES
Puan Şartı
YDS
Puan Şartı
BAŞVURU YERİ
Güzel Sanatlar FakültesiGrafik Tasarım1Öğr. Gör.Alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak.7050Güzel Sanatlar Fakültesi - Sütlüce Yerleşkesi
Güzel Sanatlar FakültesiGrafik Tasarım1Araş. Gör.Alanında lisans mezunu olmak. Grafik
Tasarım alanında yüksek lisans yapmış yada yapıyor olmak.
7050Güzel Sanatlar Fakültesi - Sütlüce Yerleşkesi
Mimarlık FakültesiEndüstri Ürünleri Tasarımı1Öğr. Gör.Alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak.7050Mimarlık Fakültesi - Sütlüce Yerleşkesi
Mimarlık Fakültesiİç Mimarlık1Öğr. Gör.Alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak.7050Mimarlık Fakültesi - Sütlüce Yerleşkesi
Mimarlık Fakültesiİç Mimarlık3Araş. Gör.İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı ya da Mimarlık lisans mezunu olup, alanında tezli yüksek lisans yapmış ya da yapıyor
olmak.
7050Mimarlık Fakültesi - Sütlüce Yerleşkesi
Mimarlık FakültesiMimarlık4Araş. Gör.Mimarlık/İç Mimarlık alanında tezli yüksek lisans yapmış ya da yapıyor olmak.7050Mimarlık Fakültesi - Sütlüce Yerleşkesi
Mühendislik FakültesiEndüstri Mühendisliği2Araş. Gör.Endüstri Mühendisliği lisans mezunu olmak. Mezun olunan alanda tezli yüksek lisans yapmış ya da yapıyor olmak ya da doktora
yapıyor olmak.
7050Mühendislik Fakültesi - Sütlüce Yerleşkesi
Mühendislik FakültesiElektrik-Elektronik Mühendisliği3Araş. Gör.Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans mezunu olmak. Mezun olunan alanda tezli yüksek lisans yapmış ya da yapıyor olmak ya
da doktora yapıyor olmak.
7050Mühendislik Fakültesi - Sütlüce Yerleşkesi
Mühendislik FakültesiBilgisayar Mühendisliği1Araş. Gör.Bilgisayar Mühendisliği lisans mezunu olmak. Mezun olunan alanda tezli yüksek lisans yapmış ya da yapıyor olmak ya da
doktora yapıyor olmak.
7050Mühendislik Fakültesi - Sütlüce Yerleşkesi
Mühendislik FakültesiMakine Mühendisliği2Araş. Gör.Makine Mühendisliği lisans mezunu olmak. Mezun olunan alanda tezli yüksek lisans yapmış ya da yapıyor olmak ya da doktora
yapıyor olmak.
7050Mühendislik Fakültesi - Sütlüce Yerleşkesi
Fen Edebiyat FakültesiPsikoloji1Araş. Gör.Psikoloji lisans mezunu olmak. Psikoloji alanında tezli yüksek lisans yapmış yada yapıyor olmak.7050Fen Edebiyat Fakültesi- Sütlüce Yerleşkesi
Fen Edebiyat FakültesiMatematik1Araş. Gör.Matematik lisans mezunu olmak. Matematik alanında tezli yüksek lisans yapmış yada yapıyor olmak.7050Fen Edebiyat Fakültesi- Sütlüce Yerleşkesi
Fen Edebiyat FakültesiMoleküler Biyoloji ve Genetik1Araş. Gör.Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans mezunu olmak. Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı alanında tezli yüksek lisans yapmış yada
yapıyor olmak.
7050Fen Edebiyat Fakültesi- Sütlüce Yerleşkesi
Hemşirelik YüksekokuluHemşirelik1Öğr. Gör.Alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak.7050Hemşirelik YO- Sütlüce Yerleşkesi
Hemşirelik YüksekokuluHemşirelik3Araş. Gör.Hemşirelik Lisans mezunu olmak. Alanında
tezli yüksek lisans yapmış ya da yapıyor olmak.
7050Hemşirelik YO- Sütlüce Yerleşkesi
Sağlık Bilimleri YüksekokuluBeslenme ve Diyetetik1Öğr. Gör.Beslenme ve Diyetetik Lisans mezunu
olmak. Alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak.
7050Sağlık Bilimleri YO- Sütlüce Yerleşkesi
Sağlık Bilimleri YüksekokuluBeslenme ve Diyetetik1Araş. Gör.Beslenme ve Diyetetik Lisans Mezunu olmak.7050Sağlık Bilimleri YO- Sütlüce Yerleşkesi
Sağlık Bilimleri YüksekokuluEbelik Bölümü1Öğr. Gör.Alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak.7050Sağlık Bilimleri YO- Sütlüce Yerleşkesi
Sağlık Bilimleri YüksekokuluEbelik Bölümü1Araş. Gör.Ebelik lisans mezunu olmak.7050Sağlık Bilimleri YO- Sütlüce Yerleşkesi
Sağlık Bilimleri YüksekokuluEbelik Bölümü1Araş. Gör.Hemşirelik lisans mezunu olmak.7050Sağlık Bilimleri YO- Sütlüce Yerleşkesi
Sağlık Bilimleri YüksekokuluFizyoterapi ve Rehabilitasyon1Öğr. Gör.Anatomi Anabilim Dalında tezli yüksek lisans mezunu olmak.7050Sağlık Bilimleri YO- Sütlüce Yerleşkesi
Beden Eğitimi ve Spor Yüksek OkuluSpor Yöneticiliği1Öğr. Gör.Spor Yöneticiliği veya Ekonomisi konusunda tezli Yüksek Lisans/Doktora yapmış olmak, spor yöneticiliği , spor ekonomisi, konusunda akademik çalışma/ araştırma /kitap /vb
yapmış olmak
7050Beden Eğitimi ve Spor YO- Levent Yerleşkesi
Meslek Yüksekokuluİç Mekan Tasarımı Programı1Öğr. Gör.Mimarlık Bölümü Lisans mezunu olmak. İç Mimarlık Bölümü Yüksek Lisansını tamamlamış olmak ve en az 3 yıl sektör
deneyimine sahip olmak.
70-Meslek YO - Sütlüce Yerleşkesi
Meslek YüksekokuluBilgisayar Programı1Öğr. Gör.Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği alanların birisinden lisans mezunu veya alanında tezli yüksek lisansını yapmış olmak. Lisans mezunlarının mezuniyet sonrası alanında en
az iki yıl deneyim sahibi olmak
70-Meslek YO - Sütlüce Yerleşkesi
Meslek YüksekokuluElektronik Teknolojisi1Öğr. Gör.Elektronik Eğitimi Bölümü Lisans mezunu olmak. Elektronik dalında Yüksek Lisansı tamamlamış olmak. Laboratuvarlarda uygulama yaptırabilmek ve en az 3 yıl sektör
deneyimine sahip olmak.
70-Meslek YO - Sütlüce Yerleşkesi

 

İlanın detayları şu şekilde;

Haliç Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen mevcut bölüm/programlarına öğretim elemanı kadrolarına 2547 sayılı Kanunu’nun ilgili hükümleri dahilinde tam zamanlı statüde öğretim elemanları alınacaktır.

İlan Tarihi 16.07.2019
İlan Bitiş Tarihi 05.08.2019
Ön Değerlendirme Tarihi 07.08.2019
Giriş Sınavı Tarihi 08.08.2019
Sonuç Açıklama Tarihi 09.08.2019

Öğretim Elemanları İçin İstenilen Belgeler
*Başvuru Dilekçesi (Başvuru yapılan ilan tarihi, bölümü ve kadrosunu belirtir şekilde) *Yabancı Dil Sonuç Belgesi
*Yök Formatında Özgeçmiş (Çalışma ve Yayın Listeleri ile Birlikte) *ALES Sınav Sonuç Belgesi
*Diploma Örnekleri *Nüfus Cüzdan Sureti Fotokopisi
*Lisans ve Yükseklisans Trancript Belgeleri, *1 Adet Fotoğraf

Not: Başvurular için yurtdışından alınmış diplomaların, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nca denkliğinin onaylanması gerekmektedir.

Başvurular İlgili Fakülte / Yüksekokullara yapılacaktır.

       

Kolay Hobiler