Akademik Personel | 30 Eylül 2020, Çarşamba

Haliç Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

15 Haziran 2017
Haliç Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Haliç Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen mevcut bölüm/programlarına öğretim üyesi/elemanı kadrolarına 2547 sayılı Kanunu’nun ilgili hükümleri dahilinde tam zamanlı statüde öğretim üyeleri ve öğretim elemanları alınacaktır.

 

BİRİMİ BÖLÜM UNVAN ADET UZMANLIK ALANI
İşletme Fakültesi İşletme Enformatiği Bölümü Yrd. Doç. Dr. 1 Enformatik alanında doktora yapmış olmak
İşletme Fakültesi İşletme (İngilizce) Yrd. Doç. Dr. 2 İşletme alanında doktora derecesine sahip, Reklamcılık ve İnovasyon alanında deneyimli olmak
İşletme Fakültesi İşletme (İngilizce) Doç. Dr. 1 Nicel karar Yöntemleri alanında uzmanlaşmış olmak. Matematik, İstatistik ve Ekonometri derslerini verebilecek olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Yrd. Doç. Dr. 1 İstatistik ve Uygulamalı Matematik alanında uzmanlaşmış olmak
Fen Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Prof. Dr 1 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı alanında uzman olmak
Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Prof. Dr./Doç. Dr 2 Psikoloji alanında uzman olmak
Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Doç. Dr. 1 Temel Bilimlerde Kimya alanında uzman olmak, Kimya derslerini vermek üzere
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Prof. Dr./Doç. Dr./ Yrd. Doç. Dr. 1 Web Teknolojileri alanında çalışıyor olmak
Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Prof. Dr. /Doç. Dr. 1 Endüstri Mühendisliği alanında (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora yapmış olmak) veya Doçentliğini Endüstri Mühendisliğinde almış olmak
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Prof. Dr./Doç. Dr./ Yrd. Doç. Dr. 1 Enerji veya Termodinamik alanında çalışıyor olmak
Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Prof. Dr. 1 Kalp Damar Cerrahisi alanında uzman olmak
Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Bölümü Prof. Dr. 1 Nefroloji alanında uzman olmak
Sağlık Bilimleri YO Ebelik Prof. Dr. 1 Lisansta Ebe ya da Hemşirelik mezunu olmak./Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinde Doktorasını yapmış olmak.
Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik Prof. Dr. 2 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı ve Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği ABD
Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik Doç. Dr. 1 İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik Yrd. Doç. Dr. 1 Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Konservatuvar Tiyatro Prof./Doç./Yrd. Doç 1 Konservatuvar Tiyatro Bölümü’nden mezun olmak.
Konservatuvar Türk Müziği Prof. 1 Müzokoloji mezunu olmak.

 

– İlan Tarihi                   : 05.06.2017

– İlan Bitiş Tarihi           : 20.06.2017

Öğretim Üyeleri İçin İstenilen Belgeler

– Başvuru Dilekçesi (Başvuru yapılan ilanın tarihi, bölümü ve kadrosunu belirtir şekilde)

– YÖK Formatında Özgeçmiş (Çalışma ve yayın listeleri ile birlikte)

– Diploma Örnekleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik, Profesörlük Belgeleri)

– Bilimsel Çalışma ve Yayın Örnekleri (Bir takım dosya halinde)

– Nüfus Cüzdanı Sureti

– 1 Adet Fotoğraf

Not: Başvurular için yurtdışından alınmış diplomaların, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nca denkliğinin onaylanması gerekmektedir.

Başvuru İçin;

Başvuru süresi ilanımızın yayın tarihinden itibaren 15 (on beş gün) olup, Üniversitemiz Yazı İşleri Daire Başkanlığı’na şahsen başvuru yapılması gerekmektedir. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adres: T.C. Haliç Üniversitesi – Yazı İşleri Daire Başkanlığı/Sütlüce Yerleşkesi A Blok 5. Kat/İSTANBUL Telefon: 0212 924 24 44 – Dahili: 1440 -1441

5251/1/1-1

—————

Üniversitemizin aşağıda belirtilen mevcut bölüm/programlarına öğretim elemanı kadrolarına 2547 sayılı Kanunu’nun ilgili hükümleri dahilinde tam zamanlı statüde öğretim elemanları alınacaktır.

 

BİRİMİ BÖLÜM UNVAN ADET UZMANLIK ALANI
Fen Edebiyat Fakültesi İngilizce Mütercim Tercümanlık Arş. Gör. 1 Simultane Çeviri alanında deneyim, çeviri

teknolojilerine vakıf, Mütercim Tercümanlık,

İngiliz Dil Bilimi, Amerikan ya da İngiliz Dil ve

Edebiyatı mezunu olmak

Fen Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Arş. Gör. 1 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Lisans mezunu

olmak, Film ve Drama alanında yüksek lisans

mezunu olmak

Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Arş. Gör. 1 Mimarlık Bölümü veya İç Mimarlık Bölümü Lisans

Mezunu olmak, Yüksek Lisans Eğitimine başlamış

veya tamamlamış olmak

Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Arş. Gör. 1 Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini Endüstri

Ürünleri Tasarımı alanında tamamlamış olmak,

Mimarlık alanında Doktora eğitimine devam

ediyor olmak

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Arş. Gör. 2 Elektrik, Elektronik ve/veya Elektronik ve

Haberleşme Mühendisliği lisans mezunu olmak,

Lisans mezuniyeti sonrası asgari iki yıl tecrübeli

olmak, Mezun olunan alanlarda doktora yapıyor

olmak, yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak

Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Arş. Gör. 1 Endüstri Mühendisliği alanında Lisans mezunu

olmak, Lisans mezuniyeti sonrası asgari iki yıl

tecrübeli olmak, Mezun olunan alanlarda doktora

yapıyor olmak, yüksek lisans yapmış veya

yapıyor olmak

Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Arş. Gör. 1 Makine Mühendisliği lisans mezunu olmak,

Lisans mezuniyeti sonrası asgari iki yıl tecrübeli

olmak, mezun olunan alanlarda doktora yapıyor

olmak, yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak

İşletme Fakültesi İşletme Enformatiği Arş. Gör. 1 İşletme Enformatiği veya Bilişim Yönetim

Sistemlerinden mezun olmak

İngilizce Hazırlık Okutman Türk Vatandaşı Okutman 2 İngilizce Öğretmenliği, Yabancı Dil Eğitimi

(İngilizce), Mütercim-Tercümanlık (İngilizce),

Çeviribilim (İngilizce), Amerikan Kültürü ve

Edebiyatı, Amerikan Dili ve Edebiyatı, İngiliz

Dilbilimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı alanlarından

birinden lisans mezunu olmak, Belgelendirmek

kaydıyla, lisans eğitiminden sonra en az iki (2) yıl

İngilizce öğretimi deneyimine sahip olmak.

İngilizce Hazırlık Okutman Yabancı Okutman 2 İngilizce öğretimi ile ilgili bir alanda lisans mezunu

olmak veya herhangi bir alanda lisans mezunu

olmak ve

CELTA/ (Certificate in Teaching English to Speakers

of Other Languages) veya

DELTA (Diploma in Teaching

English toSpeakers of Other Languages)

belgelerinden birine sahip olmak.

İngilizcenin ana dil olarak konuşulduğu

ülkelerden birinin vatandaşı olmak

Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi Programı Öğr. Gör. 1 Okul Öncesi Öğretmenliği, Psikoloji veya Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanlarının birinden lisans mezunu olup, belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyeti sonrası alanında en az 3 yıl deneyimli olmak.
Meslek Yüksek Okulu Fizyoterapi Programı Öğr. Gör. 1 Sağlık Teknikerliği, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanlarının birinden lisans mezunu olup, belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyeti sonrası alanında en az 3 yıl deneyimli olmak.
Meslek Yüksek Okulu Aşçılık Programı Öğr. Gör. 1 Aile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi, Gastronomi veya Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği alanlarının birinden lisans mezunu olup, belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyeti sonrası alanında en az 3 yıl deneyimli olmak.
Sağlık Bilimleri YO Beslenme ve Diyetetik Arş. Gör. 1 Beslenme ve Diyetetik alanında lisans mezunu olmak.
Sağlık Bilimleri YO Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Öğr. Gör. 1 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon/Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü lisans mezunu olup, alanında yüksek lisans yapmış olmak
Sağlık Bilimleri YO Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Arş. Gör. 1 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon/Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü lisans mezunu olup, alanında yüksek lisans yapıyor olmak.
Sağlık Bilimleri YO Ebelik Arş. Gör. 1 Hemşirelik Esaslarında Yüksek Lisans yapmış veya yapmakta olmak.
Sağlık Bilimleri YO Ebelik Arş. Gör. 1 Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinde veya Ebelik Bölümünde Yüksek Lisans yapmış veya yapmakta olmak.
Meslek Yüksek Okulu İlk ve Acil Yardım Programı Öğr. Gör. 1 Hemşirelik Yüksekokulu Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü ve Hemşirelik Fakültesi mezunu olup alanın 5 yıl deneyimli olmak.
Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik Öğr. Gör. 1 Hemşire, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinde Yüksek Lisans yapmış olmak, 8 yıl deneyimli olmak
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Öğr. Gör. 1 Antrenörlük Eğitimi Bölümü Su Altı ve Can Kurtarma İhtisas mezunu olmak, Yüzme 2 kademe ve su altı hokeyi 3. kademe Antrenör Belgesine sahip olmak. Yüksek Lisans mezunu veya Yüksek Lisansta tez aşamasında olmak.

 

– İlan Tarihi                             : 05.06.2017

– İlan Bitiş Tarihi                    : 20.06.2017

– Ön Değerlendirme Tarihi     : 23.06.2017

– Giriş Sınavı Tarihi                : 03.07.2017

– Sonuç Açıklama Tarihi         : 07.07.2017

Öğretim Elemanları İçin İstenilen Belgeler

–  Başvuru Dilekçesi (Başvuru yapılan ilan tarihi, bölümü ve kadrosunu belirtir şekilde)

– Yök Formatında Özgeçmiş (Çalışma ve Yayın Listeleri ile Birlikte)

– Diploma Örnekleri

– Lisans ve Yükseklisans Trancript Belgeleri,

– Yabancı Dil Sonuç Belgesi

– ALES Sınav Sonuç Belgesi

– Nüfus Cüzdan Sureti Fotokopisi

– 1 Adet Fotoğraf

Not: Başvurular için yurtdışından alınmış diplomaların, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nca denkliğinin onaylanması gerekmektedir.

Başvuru İçin;

Başvuru süresi ilanımızın yayın tarihinden itibaren 15 (on beş gün) olup, Üniversitemiz Yazı İşleri Daire Başkanlığı’na şahsen başvuru yapılması gerekmektedir. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adres: T.C. Haliç Üniversitesi – Yazı İşleri Daire Başkanlığı/Sütlüce Yerleşkesi A Blok 5. Kat/ İSTANBUL

Telefon: 0212 924 24 44 – Dahili: 1440 -1441

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

       

Bedava internet konusunda servis sağlayacımıza teşekkür ederiz.