Akademik Personel | 28 Ocak 2021, Perşembe

Haliç Üniversitesi 51 Akademik Personel Alımı Yapacak

Haliç Üniversitesi 51 Akademik Personel Alımı Yapacak
       

Haliç Üniversitesi çeşitli alanlarda 51 öğretim üyesi alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

ÖĞRETİM ÜYESİ    
FAKÜLTE/YOBÖLÜMADETUNVANUZMANLIK ALANI
Mühendislik FakültesiEndüstri Mühendisliği1Prof.Dr./Doç.Dr./Dr.Öğr.Üy.Endüstri mühendisliği bölümü mezunu ve yöneylem araştırması
alanında uzman olmak
1Prof.Dr./Doç.Dr./Dr.Öğr.Üy.Endüstri mühendisliği bölümü mezunu olup doktorasını aynı alanda
yapmış olmak
1Prof. Dr.Metalurji Mühendisliği lisans kökenli olup, lisansüstü çalışmalarını
makine mühendisliği alanında yapmış olmak.
1Prof. Dr.Sayısal yöntemler, istatiksel analiz, matematiksel modelleme ve simülasyon konularında uzman olmak.
Mühendislik FakültesiElektrik-Elektronik Mühendisliği1Prof.Dr./Doç.Dr./Dr.Öğr.Üy.Elektrik makineleri ve/veya güç elektroniği alanında uzman olmak
2Prof.Dr./Doç.Dr./Dr.Öğr.Üy.Mikroişlemci ve/veya kontrol alanında uzman olmak
1Prof.Dr./Doç.Dr./Dr.Öğr.Üy.Yüksek gerilim ve/veya elektrik tesisleri alanında uzman olmak
Mühendislik FakültesiBilgisayar Mühendisliği1Prof.Dr./Doç.Dr./Dr.Öğr.Üy.Bilgisayar bilimleri alanında uzman olmak
1Prof.Dr./Doç.Dr./Dr.Öğr.Üy.Bilgisayar yazılımı alanında uzman olmak
1Prof.Dr./Doç.Dr./Dr.Öğr.Üy.Bilgisayar donanımı alanında uzman olmak
Mühendislik FakültesiMakine Mühendisliği1Prof.Dr./Doç.Dr./Dr.Öğr.Üy.Mekanik alanında uzman olmak
2Prof.Dr./Doç.Dr./Dr.Öğr.Üy.Konstrüksiyon-imalat alanında uzman olmak
2Prof.Dr./Doç.Dr./Dr.Öğr.Üy.Makine mühendisliği mezunu ve termodinamik veya enerji alanında
uzman olmak
Fen Edebiyat
Fakültesi
Amerikan Kültürü
ve Edebiyatı
2Prof.Dr./Doç.Dr./Dr.Öğr.Üy.Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dil
Bilimi, Karşılaştırmalı Edebiyat, Kültürel Çalışmalar yapmış olmak
Fen Edebiyat
Fakültesi
Psikoloji1Dr. Öğretim ÜyesiKlinik Psikoloji alanında yetkin ve uzmanlığını tamamlamış
Fen Edebiyat
Fakültesi
Matematik2Dr.Öğr.Üy.Matematik alanında doktora yapmış olmak.
İşletme FakültesiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler1Prof. Dr.Uluslararası İlişkiler ve Siyasi Tarih alanlarından en azından birinde uzman olmak
İşletme Fakültesiİşletme Enformatiği1Dr. Öğretim ÜyesiMatematik alanında doktora yapmış olmak.
İşletme FakültesiTürkçe İşletme1Prof.Dr./Doç. Dr./Dr. Öğretim ÜyesiMuhasebe alanında doktora yapmış, İngilizce Finansal ve Maliyet/Yönetim Muhasebesi derslerini verebilme yeterliğinde
olmak.
İşletme Fakültesiİngilizce İşletme1Prof. Dr.Doçentliğini Finans alanında almış olmak, sayısal dersleri ve
Finansa ilişkin dersleri İngilizce verebilme yeterliğinde olmak.
İşletme Fakültesiİngilizce İşletme1Dr. Öğretim ÜyesiPazarlama alanında doktora yapmış ve İngilizce ders verebilme
yeterliğinde olmak.
İşletme Fakültesiİngilizce İşletme1Dr. Öğretim Üyesiİktisat alanında doktora yapmış ve İngilizce ders verebilme
yeterliğinde olmak.
İşletme FakültesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım1Prof. Dr.Sosyoloji, Metodoloji dersleri verebilecek.
İşletme FakültesiUluslararası Ticaret
ve İşletmecilik
1Dr. Öğretim ÜyesiUluslararası Ticaret ve İşletmecilik veya Uluslararası İşletmecilik
alanlarından birinde doktora yapmış olmak.
Mimarlık FakültesiEndüstri Ürünleri Tasarımı1Dr.Öğretim ÜyesiLisans öğrenimini Endüstri Ürünleri Tasarımı alanında tamamlamış olmak.
Yüksek Lisans ve Doktora öğrenimini Endüstri Ürünleri Tasarımı
veya İç Mimarlık alanında yapmış olmak.
Mimarlık Fakültesiİç Mimarlık1Dr.Öğretim Üyesiİç Mimarlık veya Sanat ve Tasarım alanlarında doktorasını tamamlamış olan, disiplinlerarası tasarım eğitimi çalışmaları yapmış olan, sergileme ve müze tasarımı çalışmalarında tecrübe sahibi
olmak.
Mimarlık Fakültesiİç Mimarlık1Dr.Öğretim ÜyesiDoktora/Sanatta Yeterlik eğitimini Mimarlık ya da İç Mimarlık
alanında tamamlamış olan, teknik dersler ve proje dersleri verebilecek yetkinlik düzeyinde olmak.
Mimarlık FakültesiMimarlık1Dr.Öğretim ÜyesiLisans Eğitimini Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünde, Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimini Mimari Tasarımda Bilişim alanında tamamlamış olmak, Doktora tezini Temel Tasarım Eğitimi üzerine yapmış ve eğitim vermiş olmak, Bilişim Alanında çalışmalar yapmış
ve eğitim vermiş olmak.
Tıp FakültesiTıbbi Farmakoloji1Dr.Öğretim ÜyesiTıbbi Farmakoloji /Doktora
Tıp FakültesiTıbbi Fizyoloji1Prof.Dr./Doç.Dr./Dr.Öğr.ÜyesiTıbbi Fizyoloji / Tıp Fakültesi Mezunu
Tıp FakültesiKBB1Prof. Dr.KBB ve Baş Boyun Cerrahisi
Hemşirelik
Yüksekokulu
Hemşirelik2ProfesörHemşirelik
Hemşirelik YüksekokuluHemşirelik1DoçentHemşirelik
Hemşirelik
Yüksekokulu
Hemşirelik2Dr.Öğretim ÜyesiHemşirelik
Sağlık Bilimleri
Yüksekokulu
Ebelik Bölümü1Prof. Dr.Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Sağlık Bilimleri
Yüksekokulu
Ebelik Bölümü1Dr. Öğr. Üyesiİç Hastalıkları Hemşireliği
Sağlık Bilimleri
Yüksekokulu
Ebelik Bölümü1Dr. Öğr. ÜyesiKadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Beden Eğitimi ve
Spor Yüksek Okulu
Antrenörlük Eğitimi Bölümü1Dr.Öğr.ÜyesiBeden Eğitimi ve Spor Anabilim dalında Yüksek Lisans/Doktora
yapmış olmak, Hareket ve Antrenman Bilimleri, Antrenman Bilgisi konusunda araştırma yapmış olmak
Beden Eğitimi ve
Spor Yüksek Okulu
Antrenörlük Eğitimi Bölümü1Dr.Öğr.ÜyesiBeden Eğitimi ve Spor Anabilim dalında Yüksek Lisans/Doktora
yapmış olmak, Genel / Temel Fizyoloji ve Anatomi konusunda araştırma yapmış olmak
Beden Eğitimi ve Spor Yüksek
Okulu
Antrenörlük Eğitimi Bölümü1Dr.Öğr.ÜyesiBeden Eğitimi ve Spor ABD da Yüksek Lisans/Doktora yapmış olmak, Antrenörlük Eğitimi Bölümü Tenis İhtisas Mezunu olmak.
Beden Eğitimi ve Spor Yüksek
Okulu
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlği2Dr.Öğr.ÜyesiBeden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans/Doktora yapmış olmak,konusunda araştırma yapmış olmak
Beden Eğitimi ve Spor Yüksek OkuluSpor Yöneticiliği1Dr.Öğr.ÜyesiYüksek Lisans/Doktora SporYöneticiliği veya Ekonomisi konusunda yapmış olmak, spor ekonomisi konusunda araştırma yapmış olmak.
Meslek YüksekokuluGrafik Tasarımı Programı1Dr. Öğr. ÜyesiReklam Tasarımı alanında Yüksek Lisans diplomasına sahip olmak. Grafik Tasarım alanında Sanatta Yeterlik derecesini tamamlamış ve reklam fikri geliştirmede yaratıcı düşünme yöntemleri üzerine
yayınlar yapmış olmak.

 

İlanın detayları şu şekilde;

Haliç Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen mevcut bölüm/programlarına öğretim üyesi kadrolarına 2547 sayılı Kanunu’nun ilgili hükümleri dahilinde tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır.

İlan Tarihi 16.07.2019
İlan Bitiş Tarihi 05.08.2019

Öğretim Üyeleri İçin İstenilen Belgeler
§ Başvuru Dilekçesi (Başvuru yapılan ilanın tarihi, bölümü ve kadrosunu belirtir şekilde)
§ YÖK Formatında Özgeçmiş (Çalışma ve yayın listeleri ile birlikte)
§ Diploma Örnekleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik, Profesörlük Belgeleri)
§ Bilimsel Çalışma ve Yayın Örnekleri (Bir takım dosya halinde)
§ Nüfus Cüzdanı Sureti
§ 1 Adet Fotoğraf

Not: Başvurular için yurtdışından alınmış diplomaların, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nca denkliğinin onaylanması gerekmektedir.

Dr. Öğretim Üyesi Başvuruları İlgili Fakülte / Yüksekokullara yapılacaktır.

Profesörlük ve Doçentlik Başvuruları Rektörlük Yazı İşleri Birimine Yapılacaktır.
(Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No:82 Beyoğlu – İST – Sütlüce Yerleşkesi A Blok 5. Kat)

       

Kolay Hobiler