Akademik Personel | 01 Ekim 2020, Perşembe

Hakkari Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

15 Haziran 2017
Hakkari Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Hakkari Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin;

  1. a) 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,
  2. b) Adayların 2547 Sayılı Kanun’un 5772 sayılı Kanun’la değiştirilen 23. ve 25. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,
  3. c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1 – Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; özgeçmişlerini, Doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserlerini ve bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe,

2 – Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgelerini, varsa Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınav Sonuç (KPDS) belgelerini, Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) belgelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) nüsha dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına ve Yüksekokul Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.

3 – Yardımcı Doçentler için, üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından adayların en az 70 (Yetmiş ) puan almaları gerekmektedir.

4 – Başvurular, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacaktır.

5 – Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

                     Sınav Programı                                     Tarih            Saat                      Yer          

Yardımcı Doçentler için Yabancı Dil Sınavı          30/06/2017       10.00          İlgili Birimlerde

 

BİRİM/BÖLÜM ANABİLİM/ANASANAT DALI/PROGRAM Doçent Yardımcı Doçent AÇIKLAMALAR
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Çevre Sağlığı 1 Biyoloji Alanında Doçentlik Belgesine Sahip Olmak.
Çevre Sağlığı 1 Tıbbi Farmakoloji Alanında Tıpta Uzmanlık Belgesine Sahip Olmak.
ÇÖLEMERİK MESLEK YÜKSEKOKULU
Gıda İşleme 1 Bitki Bilimi Alanında Doktoralı Olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Elektronik 1 Bilgisayar Mühendisliği Alanında Doktoralı Olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Eğitim Programları ve Öğretim 1 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Alanında Doktoralı Olmak.

 

İlan Tarihi: 08.06.2017

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

       

Bedava internet konusunda servis sağlayacımıza teşekkür ederiz.