Akademik Personel | 19 Mart 2019, Salı

Hakkari Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

19 Mart 2018
Hakkari Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Hakkari Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin;

  1. a) 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,
  2. b) Adayların 2547 Sayılı Kanun’un 5772 sayılı Kanun’la değiştirilen 23. ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,
  3. c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1 – Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; özgeçmişlerini, Doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserlerini ve bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan 6 ( Altı ) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe,

2 – Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgelerini, varsa Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınav Sonuç (KPDS) belgelerini, Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) belgelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) nüsha dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına ve Yüksekokul Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.

3 – Başvurular, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacaktır.

4 – Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

BİRİM/BÖLÜM Profesör Doktor Öğretim Üyesi AÇIKLAMALAR
ANABİLİM/ANASANAT DALI/PROGRAM
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Tefsir 1 Tefsir Alanında Doçentliği Almış Olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Yapı 2 Yapı Mühendisliği Alanında Doktora Yapmış Olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Örgütsel Davranış 1 İşletme Anabilim Dalında Doktora Yapmış Olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Sınıf Eğitimi 1 Fen Eğitimi Alanında Doktora Yapmış Olmak.
Resim-İş Eğitimi 1 Resim-İş Öğretmenliği Alanında Doktora Yapmış Olmak.
ÇÖLEMERİK MESLEK YÜKSEKOKULU
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 1 Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Alanında Doktora Yapmış Olmak.
YÜKSEKOVA MESLEK YÜKSEKOKULU
Bitkisel ve Hayvansal Üretim 1 Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalında Doktora Yapmış Olmak.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

       

BENZER HABERLER