Akademik Personel | 25 Eylül 2020, Cuma

Hakkari Üniversitesi 8 Öğretim Üyesi Alımı Yapacak

23 Nisan 2019
Hakkari Üniversitesi 8 Öğretim Üyesi Alımı Yapacak
       

Hakkari Üniversitesi birimlerine toplam 8 Öğretim Üyesi alacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

 

BİRİM /BÖLÜMProfesörDoçentDoktor Öğretim ÜyesiAÇIKLAMALAR
ANABİLİM/ANASANAT DALI/PROGRAM
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Kentleşme ve Çevre Sorunları1Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikası Alanında Doçentlik Almış
Olmak.
Uluslararası İlişkiler1Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri Alanında Doçentlik Almış Olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Beden Eğitimi ve Spor1
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık1Ölçme ve Değerlendirme Alanında Doktora Yapmış Olmak.
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık1Eğitim Programları ve Öğretimi Alanında Doktora Yapmış Olmak.
Zihin Engelliler Eğitimi1Özel Eğitim Alanında Doktora Yapmış Olmak.
Resim-İş Eğitimi1Resim Alanında Sanatta Yeterlilik Yapmış Olmak
Resim-İş Eğitimi1Fotoğraf ve Grafik Alanında Doktora Yapmış Olmak.

 

İlanın detayları ise şu şekilde :

 

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin;
a) 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,
b) Adayların 2547 Sayılı Kanun’un 23. , 25. ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,
c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;
1) Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; özgeçmişlerini, Doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserlerini ve bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan 6 ( Altı ) nüsha dosya ekleyerek CD ile beraber Rektörlüğe,
2) Doçentlik kadrosuna başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; özgeçmişlerini, Doçentlik Belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 (Dört) nüsha dosyayı ekleyerek CD ile beraber Rektörlüğe,
3) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) nüsha dosya ve CD ile beraber ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.
4) Başvurular, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacaktır.
5) Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

       

Bedava internet konusunda servis sağlayacımıza teşekkür ederiz.