Akademik İlanlarGündem

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan aşağıda anabilim/anasanat dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların, başvurularını 4 – 18 Mayıs 2016 tarihleri arasında aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapmaları gerekmekte olup, Yardımcı Doçent kadrosuna başvurular ilgili Dekanlığa, Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular ise Rektörlüğümüze (Yazı İşleri Müdürlüğüne) yapılacaktır.

Profesör ve Doçent kadrolarına DEVAMLI STATÜ’ye göre atama yapılacaktır.

Ataması yapılanlar, 5 (beş) yıl süre ile (kurum dışında eğitim-öğretim ve araştırma etkinlikleri hariç) gelir getirici herhangi bir mesleki etkinlikte bulunmayacaklarını kabul etmiş olurlar.

Adayların, Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş ve Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış kriterlere (http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri) uymaları gerekmektedir. Bu kriterlere uymayan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Hacettepe Üniversitesi Atama Kriterlerini karşılamış olmak, kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup, kadroya atanma hakkı sağlamaz.

Adayların, kadroya atanmayı engelleyici herhangi bir ceza almamış olmaları gerekir.

Sahip olunan kadro unvanının altındaki kadrolara başvurular kabul edilmeyecektir.

İlan edilen kadrolara başvuran adayların;

– Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin Yardımcı Doçentler için 8., Doçentler için 14. ve Profesörler için ise 17. maddelerinde istenilen koşullar ile birlikte, yayın dosyalarına nüfus cüzdanı fotokopisi, diplomalar, doktora ve doçentlik belgeleri, kriterleri sağladığına dair belge, yabancı dil belgesi, varsa Eğiticilerin Eğitimi Belgesi (Eğiticilerin Eğitimi Belgesi olmayan adaylar, ilan tarihini takiben Üniversitemiz tarafından düzenlenecek olan Eğiticilerin Eğitimi Programına devam ederek bu belgeyi alabilirler), özgeçmiş ve kontrol çizelgesini eklemeleri gerekmektedir. Özgeçmiş formu ve kontrol çizelgesi http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama – kriterleri web adresinden temin edilebilir. Adayların, Profesör kadrosu başvurusu için 6, Doçent ve Yardımcı Doçentlik kadro başvuruları için 4 kopya olarak hazırlayacakları yayın dosyalarını bu amaca uygun bir kutu içerisinde dilekçe ekinde teslim edeceklerdir.

– Adaylar ilaveten, başvuru dosyası oluşturmak üzere, yukarıda belirtilen belgelerin ek birer kopyası ile birlikte 2 adet vesikalık fotoğraf ve yayın dosyalarını CD formatında teslim edeceklerdir.

– Posta ile başvurular işleme alınmayacaktır.

blank Tüm Akademik İlanlar ve Kamu İlanları
FAKÜLTE, ANABİLİM/ANASANAT DALLARI KADRO UNVANI KADRO SAYISI
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Ortodonti Profesör 1
Periodontoloji Profesör 1
ECZACILIK FAKÜLTESİ
Farmakoloji Yrd. Doçent (2) 1
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
İngiliz Dili ve Edebiyatı Profesör (3) 1
Sanat Tarihi Doçent 1
Felsefe Yrd. Doçent 1
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Profesör (4) 1
İngiliz Dili Eğitimi Profesör 1
Kimya Eğitimi Profesör (5) 1
Sınıf Eğitimi Profesör (6) 1
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Yrd. Doçent (7) 1
FEN FAKÜLTESİ
Cebir ve Sayılar Teorisi Profesör (8) 1
Polimer Kimya Profesör (9) 1
Topoloji Profesör (10) 1
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Seramik Profesör 1
Grafik Doçent (11) 1
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
Halk Sağlığı Hemşireliği Yrd. Doçent (12) 1
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Sosyal Hizmet Profesör (13) 1
İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Yrd. Doçent (İngilizce) (1) (14) 1
KANSER ENSTİTÜSÜ
Prevantif Onkoloji Profesör (15) 1
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bilgisayar Yazılımı Profesör (16) 1
Gıda Teknolojisi Profesör (17) 1
Çevre Teknolojisi Doçent (18) 1
Kimyasal Teknolojiler Yrd. Doçent (19) 1
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Sporda Sosyal Alanlar Profesör (20) 1
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Beslenme Bilimleri Doçent (21) 1
TIP FAKÜLTESİ
Çocuk Cerrahisi Profesör (22) 1
Deri ve Zührevi Hastalıkları Profesör (İngilizce) (1) (23) 1
İç Hastalıkları Profesör (24) 1
Nöroloji Profesör (25) 1
Tıbbi Biyokimya Profesör (İngilizce) (1) (26) 1
Acil Tıp Doçent (27) 1
Kardiyoloji Doçent (28) 1
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Doçent (29) 1
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Yrd. Doçent (30) 1
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yrd. Doçent (31) 1
Göz Hastalıkları Yrd. Doçent (İngilizce) (1) (32) 1
Tıp Eğitimi Yrd. Doçent (33) 1

AÇIKLAMALAR

1 – Üniversitemizde yabancı dilde eğitim yapan birimlerin kadrolarına başvuran adayların ilgili “Yabancı Dilde Ders Verme Komisyonu” tarafından yapılacak olan yabancı dilde ders verme sınavını başarmış olmaları şarttır. Bu sınavlar, ilanı takiben Rektörlüğümüz tarafından organize edilecektir.

2 – Eczacılık Fakültesi mezunu olmak ve Farmakoloji programında doktora yapmış olmak.

3 – Lisans mezuniyeti ve bütün akademik derecelerini İngiliz Dili ve Edebiyatı alanından almış olmak.

4 – e-değerlendirme konusunda deneyimli olmak.

5 – Doçentlik unvanını Kimya Eğitimi Alanında almış olmak.

6 – Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi bilim alanında Üniversite Doçenti unvan ve yetkisine sahip olmak.

7 – Ölçme ve Değerlendirme alanında doktora derecesine sahip olmak.

8 – Evrensel differansiyel modülleri üzerinde çalışmış olmak.

9 – Anhidrit içeren kopolimerler konusunda çalışmalar yapmış olmak.

10 – Küme değerli fonksiyonlarda çalışmış olmak.

11 – Doktora çalışmasını elektronik dergi tasarımı üzerine yapmış olmak ve yeni medya çalışmış olmak.

12 – Halk Sağlığı Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak.

13 – Doktora derecesini ve Doçentlik unvanını Sosyal Hizmet alanından almış olmak.

14 – Doktora derecesini İktisat alanından almış olmak.

15 – Kanser epidemiyolojisi bilim uzmanı ve Tıbbi Onkoloji uzmanı olmak.

16 – Bilgisayarlı görü alanında çalışmalar yapmış olmak.

17 – Hububat Teknolojisi konusunda çalışmaları bulunmak.

18 – Lisans derecesini Çevre Mühendisliği bölümünden almış, hava kirliliği ve enerji yönetimi konularında deneyimli olmak.

19 – Lisansı ve lisansüstü derecelerini Kimya Mühendisliği’nde almış olmak.

20 – Sporda Sosyal Alanlar konusunda çalışma yapmış olmak.

21 – Doçentlik unvanını Beslenme ve Diyetetik alanında almış olmak ve diyet bileşenlerinin metabolizma üzerine etkisi konusunda çalışmaları bulunmak.

22 – Referans çocuk cerrahisi merkezlerinde uzun süreli çalışarak, onkolojik cerrahi, yeni doğan cerrahisi gibi dallarda geniş klinik deneyime sahip olmak.

23 – Pediatrik Dermatoloji alanında yurtdışında en az iki yıl süre ile çalışmış olmak.

24 – Çölyak Hastalığı ve enteroskopik değerlendirilmesi konusunda deneyimli olmak.

25 – Serebrovasküler hastalıklar konusunda çalışmış olmak.

26 – Biyokimya dalında doktora ve tıpta uzmanlık belgesine sahip olmak ve kanser biyokimyası konusunda deneyimli olmak.

27 – Onkolojik acil ve travma konusunda deneyimli olmak.

28 – Kardiyoloji uzmanlığı sonrası en az bir yıl süre ile Elektrofizyoloji eğitimi almış olmak ve cryobalon ile AF ablasyonunda çalışmalar yapmış olmak.

29 – Geriatrik Psikiyatri alanında yurtdışında eğitim almış ve çalışmalar yapmış olmak.

30 – Pediatrik anestezide ve havayolu konusunda deneyimli olmak.

31 – Anjiyoplasti ve elektrofizyoloji konularında deneyimli olmak.

32 – Pediatrik oftalmoloji, şaşılık ve nörooftalmoloji konularında yurtdışında eğitim almış olmak.

33 – Tıp Fakültesi mezunu, Eğitimde Program Geliştirme doktora derecesine sahip olmak.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu