Akademik Personel | 24 Haziran 2021, Perşembe

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alımı Başvuru Şartları

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alımı Başvuru Şartları
       

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alımı Başvuru Şartları

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

Unvanıİlana Çıkılacağı BirimBölümüAnabilim Dalı/ Anasanat Dalı/ ProgramıKadro DerecesiKadro SayısıALESYabancı DilBaşvuru Yeriİlana Özel Şart
Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)Başkent OSB Teknik Bilimler MYOMakine ve Metal TeknolojileriKaynak Teknolojisi5170Başkent OSB Teknik Bilimler MYOBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Yüksek lisans eğitimi sonrası alışılmış(geleneksel) ve alışılmamış(ileri) imalat usulleri
alanında en az 5 yıl deneyimli olmak.

 

İlanın detayları şu şekilde;

 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Öğretim Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:
1- Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Anabilim Dalı, Unvanı, Derecesi ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, email v.s.) açıkça belirtilecektir.
2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
3- Özgeçmiş,
4- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
5- Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)
6- Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)
7- Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)
8- ALES Belgesi
9- 2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
10- Yabancı Dil Belgesi
11- Tecrübe durumunu gösterir belge (onaylı belge)
12- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)

SINAV TAKVİMİ
İLK BAŞVURU TARİHİ : 28.05.2019
SON BAŞVURU TARİHİ : 17.06.2019
ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ : 19.06.2019
SINAV GİRİŞ TARİHİ : 21.06.2019
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 25.06.2019

 

ÖNEMLİ NOTLAR

1- Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.
2- Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.
3- İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.
4- İnternet aracılığı ile yapılacak başvurular, Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Başvuru yapılacak İlgili Birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)
5- Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması gerekmektedir.
6- İnternet aracılığı ile yapılacak başvurular, Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir.
7- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
8- İdarenin uygun gördüğü takdirde İlanın her aşaması iptal edilebilir.
9- İlanımıza http://www.baskentosbtbmyo.hacettepe.edu.tr/ web adresinden ulaşılabilir.
*Atanmaya hak kazanan Aday/Adayların tüm belgeleri onaylı olmak zorundadır.
10- Sonuçlar http://www.baskentosbtbmyo.hacettepe.edu.tr/ web adresinden açıklanacaktır.

DUYURULUR.

       

Kolay Hobiler