Akademik Personel | 19 Mart 2019, Salı

Hacettepe Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

18 Mart 2018
Hacettepe Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan aşağıda anabilim/anasanat dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların, başvurularını 19 Mart – 02 Nisan 2018 tarihleri arasında aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapmaları gerekmekte olup, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvurular kadronun ilan edildiği birime, Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular ise Rektörlüğümüze (Yazı İşleri Müdürlüğüne) yapılacaktır.

Profesör ve Doçent kadrolarına DEVAMLI STATÜ’ye göre atama yapılacaktır.

Ataması yapılacak olanlar, 5 (beş) yıl süre ile (kurum dışında eğitim-öğretim ve araştırma etkinlikleri hariç) gelir getirici herhangi bir mesleki etkinlikte bulunmayacaklarını yazılı olarak beyan eder ve yazılı beyanlarının ekinde halihazırda gelir getirici herhangi bir mesleki etkinlikte bulunmadıklarını teyit eden resmî belgeleri sunarlar.

Adayların, Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş ve Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış kriterlere (http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri) uymaları gerekmektedir.

Üniversitemizde eğitimlerini %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlere başvuran adayların tamamı açıklamalarda yer alan (1) no’lu maddedeki ifadeye tabi olacaklardır.

Bu kriterlere uymayan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Hacettepe Üniversitesi Atama Kriterlerini karşılamış olmak, kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup, kadroya atanma hakkı sağlamaz. Adayların, kadroya atanmayı engelleyici herhangi bir ceza almamış olmaları gerekir.

Sahip olunan unvanın altındaki kadroya başvurular kabul edilmeyecektir.

İlan edilen kadrolara başvuran adayların;

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin Doktor Öğretim Üyesi için 8. Doçentler için 14. ve Profesörler için ise 17. maddelerinde istenilen koşullar ile birlikte, yayın dosyalarına nüfus cüzdanı fotokopisi, diplomalar, doktora ve doçentlik belgeleri, kriterleri sağladığına dair belge, yabancı dil belgesi, varsa Eğiticilerin Eğitimi Belgesi (Üniversitemiz Rektörlüğünce ilan edilen öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adayların; Üniversitemiz veya diğer Üniversiteler tarafından verilen “Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgesi”nesahip olmaları gerekir. Üniversite dışı kurumlardan alınan Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgeleri, Rektörlüğümüze bağlı Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi tarafından onaylanması halinde geçerli olarak kabul edilecektir. Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgesi olmayan adaylar ilan tarihini takiben başvuru sürecinde Üniversitemiz tarafından düzenlenecek olan Eğiticilerin Eğitimi Uzaktan Eğitim Programı kapsamında bu belgeyi alabilirler), özgeçmiş formu, akademik etkinlik puan formu ve kontrol çizelgesini eklemeleri gerekmektedir. Özgeçmiş formu, Akademik Etkinlik puan formu ve kontrol çizelgesi http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri Web adresinden temin edilebilir.

Adayların, Profesör kadrosu başvurusu için 6, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadro başvuruları için 4 kopya olarak hazırlayacakları yayın dosyalarını bu amaca uygun bir kutu içerisinde dilekçe ekinde teslim etmeleri gerekmektedir.

Adaylar ayrıca, başvuru dosyası oluşturmak üzere, yukarıda belirtilen belgelerin ek birer kopyası ile birlikte 2 adet vesikalık fotoğraf ve yayın dosyalarını USB belleğe yükleyerek teslim edeceklerdir.

Posta ile başvurular işleme alınmayacaktır.

İlan olunur.

 

FAKÜLTE/ENSTİTÜ ANABİLİM/ANASANAT DALLARI KADRO UNVANI KADRO SAYISI
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Protetik Diş Tedavisi Profesör (2) 1
ECZACILIK FAKÜLTESİ
Farmasötik Mikrobiyoloji Doktor Öğretim Üyesi (3) 1
Farmasötik Teknoloji Doktor Öğretim Üyesi (4) 1
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bilgi ve Belge Yönetimi Doktor Öğretim Üyesi (5) 1
Sosyal Psikoloji Doktor Öğretim Üyesi (6) 1
Yeni Türk Edebiyatı Doktor Öğretim Üyesi (7) 1
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Fizik Eğitimi Profesör (8) 1
Türkçe Eğitimi Profesör (9) 1
Fen Bilgisi Eğitimi Doçent (10) 1
İngiliz Dili Eğitimi Doktor Öğretim Üyesi (1) (11) 1
FEN FAKÜLTESİ
Biyokimya Profesör (12) 1
Fonksiyonlar Teorisi ve Fonksiyonel Analiz Doktor Öğretim Üyesi (13) 1
GÜZEL SANATLER FAKÜLTESİ
Grafik Doktor Öğretim Üyesi (14) 1
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
İç Hastalıkları Hemşireliği Profesör (1) (15) 1
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İktisat Politikası Profesör (İngilizce) (1) (16) 1
Siyaset ve Sosyal Bilimler Profesör (1) (17) 1
Pazarlama Doçent (1) (18) 1
Pazarlama Doktor Öğretim Üyesi (1) (19) 1
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Medya Çalışmaları Doktor Öğretim Üyesi (20) 1
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Konstrüksiyon ve İmalat Profesör (1) (21) 1
Fotogrametri Doçent (1) (22) 1
Hidrolik Doçent (1) (23) 1
Endüstri Mühendisliği Doktor Öğretim Üyesi (1) (24) 1
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Profesör (25) 2
Toplu Beslenme Sistemleri Doktor Öğretim Üyesi (26) 1
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Egzersizde Beslenme ve Metabolizma Doçent (27) 1
TIP FAKÜLTESİ
İç Hastalıkları Profesör (İngilizce) (1)(28) 1
Biyoistatistik Doçent (Türkçe) (1)(29) 1
Biyofizik Doçent (Türkçe) (1)(30) 1
İç Hastalıkları Doçent (Türkçe) (1)(31) 1
İç Hastalıkları Doçent (Türkçe) (1)(32) 1
İç Hastalıkları Doçent (Türkçe) (1)(33) 1
Ortopedi ve Travmatoloji Doçent (Türkçe) (1)(34) 1
Histoloji ve Embriyoloji Doktor Öğretim Üyesi (Türkçe) (1)(35) 1
Radyasyon Onkolojisi Doktor Öğretim Üyesi (Türkçe) (1)(36) 1
NÖROLOJİK BİLİMLER VE PSİKİYATRİ ENSTİTÜSÜ
Doktor Öğretim Üyesi (37) 1
ANKARA SANAYİ ODASI 1. OSB MYO
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Doçent (38) 1

 

AÇIKLAMALAR

1 – Üniversitemizde eğitimlerini %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlerdeki kadrolara başvuran adayların ilgili birimlere atanması için yabancı dilde ders verme sınavını başarmış olmaları şarttır. Bu sınavlar, ilanı takiben Rektörlüğümüz tarafından organize edilecektir. Üniversitemizde bulunan programların eğitim diline http://www.hacettepe.edu.tr/ akademik/atama/ prgegitimdililistesi.pdf bağlantısından ulaşılabilir.

2 – Diş dokularının renk ve mekanik özellikleri ile ilgili alanlarda çalışmalar yapmış olmak.

3 – Tıbbi Mikrobiyoloji alanında Doktora derecesine sahip olmak, insan mikrobiyotası alanında çalışmalar yapmış olmak.

4 – Biyofarmasötik ve Farmakokinetik alanında Doktora derecesine sahip olmak ve Eczacı olmak.

5 – Bilgi ve Belge Yönetimi alanında Doktora derecesine sahip olmak.

6 – Sosyal Psikoloji alanında Yüksek Lisans ve Doktora derecelerine sahip olmak.

7 – İkinci Meşrutiyet Dönemi Türk Edebiyatı alanında çalışmalar yapmış olmak.

8 – Doçent unvanını Fizik Eğitimi alanında almış olmak, modern fizik kavramları ve zihinsel modeller alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

9 – Doçent unvanını Yeni Türk Edebiyatı alanında almış olmak, anlatıbilim alanında çalışmalar yapmış olmak.

10 – Doçent unvanını Fen Bilgisi Eğitimi alanında almış olmak, iklim değişikliği ve eğitimi alanında çalışmalar yapmış olmak.

11 – Çevrimiçi ortamlarda dil öğrenimi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

12 – Doçent unvanını Biyokimya alanında almış olmak, afinite etkileşimleri alanında çalışmalar yapmış olmak.

13 – Robin koşullu diferansiyel denklemler konusunda çalışmalar yapmış olmak.

14 – Grafik tasarımı, multimedya ve 3D animasyon alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

15 – Geriatri alanında çalışmalar yapmış olmak.

16 – İktisat alanında Doktora derecesine sahip olmak.

17 – Siyaset Bilimi alanında Doktora derecesine sahip olmak.

18 – Pazarlama konusunda Doktora tezi yazmış olmak. Doçent unvanını Pazarlama Bilim Dalından almış olmak.

19 – Pazarlama alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olmak, pazarlama konusunda Doktora tezi yazmış olmak.

20 – Gazetecilik alanında Doktora derecesine sahip olmak, iletişim felsefesi alanında çalışmalar yapmış olmak.

21 – Malzeme, malzeme seçimi ve imalat alanında çalışmalar yapmış olmak.

22 – Uzaktan algılama ve fotogrametri alanında çalışmalar yapmış olmak.

23 – Akifer parametrelerinin belirlenmesi alanında çalışmalar yapmış olmak.

24 – Üretim sistemlerinde performans ölçümü konusunda çalışmalar yapmış olmak.

25 – Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında Lisans derecesine sahip olmak, Doçent unvanını Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında almış olmak.

26 – Beslenme ve Diyetetik alanında Lisans ve Doktora derecesine sahip olmak.

27 – Doçent unvanını Spor Bilimleri Temel Alanından almış olmak, egzersiz ve sporda beslenme alanında çalışmalar yapmış olmak.

28 – Romatoloji yan dal uzmanı olmak ve vaskülitler konusunda çalışmalar yapmış olmak.

29 – Biyoistatistik alanında Doktora derecesine sahip olmak, Doçent unvanını Biyoistatistik alanında almış olmak, tanı testlerinin istatistiksel değerlendirilmesi alanında çalışmalar yapmış olmak.

30 – Elektrodinamik süreçler alanında çalışmalar yapmış olmak.

31 – Endokrinoloji yan dal uzmanı olmak, endokrinolojik hastalıkların genetiği alanında çalışmalar yapmış olmak.

32 – Erişkin immunizasyonu ve akut bakım alanında çalışmalar yapmış olmak.

33 – Göğüs Hastalıkları uzmanı olmak, yoğun bakımda uyku bozuklukları alanında çalışmalar yapmış olmak.

34 – Omuz artroskopisi ve spor travmatolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak.

35 – Tıp doktoru olmak ve endometriozis konusunda çalışmalar yapmış olmak.

36 – Tıp doktoru ve Radyasyon Onkolojisi uzmanı olmak.

37 – Nöroloji uzmanı ve Temel Nörolojik Bilimler alanında Doktora derecesine sahip olmak.

38 – Doçent unvanını maden mühendisliği alanında almış olmak, kuru kömür zenginleştirme alanında çalışmalar yapmış olmak.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

       

BENZER HABERLER