Akademik Personel | 18 Nisan 2019, Perşembe

Hacettepe Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

23 Ocak 2018
Hacettepe Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan aşağıda anabilim/anasanat dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların, başvurularını 22 Ocak – 05 Şubat 2018 tarihleri arasında aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapmaları gerekmekte olup, Yardımcı Doçent kadrolarına başvurular kadronun ilan edildiği birime, Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular ise Rektörlüğümüze (Yazı İşleri Müdürlüğüne) yapılacaktır.

Profesör ve Doçent kadrolarına DEVAMLI STATÜ’ye göre atama yapılacaktır.

Ataması yapılacak olanlar, 5 (beş) yıl süre ile (kurum dışında eğitim-öğretim ve araştırma etkinlikleri hariç) gelir getirici herhangi bir mesleki etkinlikte bulunmayacaklarını yazılı olarak beyan eder ve yazılı beyanlarının ekinde halihazırda gelir getirici herhangi bir mesleki etkinlikte bulunmadıklarını teyit eden resmî belgeleri sunarlar.

Adayların, Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş ve Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış kriterlere (http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri) uymaları gerekmektedir.

Üniversitemizde eğitimlerini %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlere başvuran adayların tamamı açıklamalarda yer alan (1) no’lu maddedeki ifadeye tabi olacaklardır.

Bu kriterlere uymayan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Hacettepe Üniversitesi Atama Kriterlerini karşılamış olmak, kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup, kadroya atanma hakkı sağlamaz. Adayların, kadroya atanmayı engelleyici herhangi bir ceza almamış olmaları gerekir. Sahip olunan unvanın altındaki kadroya başvurular kabul edilmeyecektir.

İlan edilen kadrolara başvuran adayların;

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin Yardımcı Doçentler için 8. Doçentler için 14. ve Profesörler için ise 17. maddelerinde istenilen koşullar ile birlikte, yayın dosyalarına nüfus cüzdanı fotokopisi, diplomalar, doktora ve doçentlik belgeleri, kriterleri sağladığına dair belge, yabancı dil belgesi, varsa Eğiticilerin Eğitimi Belgesi  (Üniversitemiz Rektörlüğünce ilan edilen öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adayların; Üniversitemiz veya diğer Üniversiteler tarafından verilen “Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası”na sahip olmaları gerekir. Üniversite dışı kurumlardan alınan Eğiticilerin Eğitimi Sertifikaları, Rektörlüğümüze bağlı Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi tarafından onaylanması halinde geçerli olarak kabul edilecektir. Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası olmayan adaylar ilan tarihini takiben başvuru sürecinde Üniversitemiz tarafından düzenlenecek olan Eğiticilerin Eğitimi Uzaktan Eğitim Programı kapsamında bu belgeyi alabilirler), özgeçmiş formu, akademik etkinlik puan formu ve kontrol çizelgesini eklemeleri gerekmektedir. Özgeçmiş formu Akademik Etkinlik puan formu ve kontrol çizelgesi http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri Web adresinden temin edilebilir.

Adayların, Profesör kadrosu başvurusu için 6, Doçent ve Yardımcı Doçentlik kadro başvuruları için 4 kopya olarak hazırlayacakları yayın dosyalarını bu amaca uygun bir kutu içerisinde dilekçe ekinde teslim etmeleri gerekmektedir. Adaylar ayrıca, başvuru dosyası oluşturmak üzere, yukarıda belirtilen belgelerin ek birer kopyası ile birlikte 2 adet vesikalık fotoğraf ve yayın dosyalarını USB belleğe yükleyerek teslim edeceklerdir.

Posta ile başvurular işleme alınmayacaktır.

İlan olunur.

 

FAKÜLTE/ANABİLİM/ANASANAT DALI KADRO UNVANI KADRO SAYISI
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Yrd. Doçent (2) 1
Endodonti Yrd. Doçent (3) 1
GÜZEL SANATLER FAKÜLTESİ
Heykel Yrd. Doçent (4) 1
HUKUK FAKÜLTESİ
Medeni Hukuk Yrd. Doçent (5) 1
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bilgisayar Yazılımı Doçent (1)(6) 1
TIP FAKÜLTESİ
Radyoloji Profesör (Türkçe) (1) (7) 1
İç Hastalıkları Doçent (Türkçe) (1) (8) 1
Tıbbi Biyoloji Doçent (Türkçe) (1) (9) 1
Tıbbi Genetik Yrd. Doçent (Türkçe) (1) (10) 1

 

AÇIKLAMALAR

1 – Üniversitemizde eğitimlerini %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlerdeki kadrolara başvuran adayların ilgili birimlere atanması için yabancı dilde ders verme sınavını başarmış olmaları şarttır. Bu sınavlar, ilanı takiben Rektörlüğümüz tarafından organize edilecektir. Üniversitemizde bulunan programların eğitim diline http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama/prgegitimdililistesi.pdf bağlantısından ulaşılabilir.

2 – Adli odontoloji ve panoramik görüntüleme alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

3 – Pulpa kaynaklı kök hücreler konusunda çalışmalar yapmış olmak.

4 – Heykel Anasanat Dalında yüksek lisans ve sanatta yeterlik derecelerine sahip olmak.

5 – Kişiler Hukuku ve Aile Hukuku alanında çalışmalar yapmış olmak.

6 – Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora derecesine sahip olmak bilgi güvenliği ve bilgisayarlı görü alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

7 – Abdomen radyolojisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

8 – Karaciğer transplantasyonu ve delta hepatit tedavisi konularında çalışmalar yapmış olmak.

9 – Tıbbi Biyoloji alanında doktora derecesine sahip olmak, nöromüsküler hastalıkların moleküler genetiği konularında çalışmalar yapmış olmak.

10 – Tıp Fakültesi mezunu olmak, Tıbbi Biyoloji alanında Doktora derecesine sahip olmak, Tıbbi Genetik Uzmanı olmak.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

       

BENZER HABERLER