Akademik Personel | 28 Eylül 2020, Pazartesi

Hacettepe Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

10 Kasım 2017
Hacettepe Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan aşağıda anabilim dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların, başvurularını 10-27 Kasım 2017 tarihleri arasında aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapmaları gerekmekte olup, Yardımcı Doçent kadrosuna başvurular ilgili Dekanlığa, Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular ise Rektörlüğümüze (Yazı İşleri Müdürlüğüne) yapılacaktır.

Profesör ve Doçent kadrolarına DEVAMLI STATÜ’ye göre atama yapılacaktır.

Ataması yapılacak olanlar, 5 (beş) yıl süre ile (kurum dışında eğitim-öğretim ve araştırma etkinlikleri hariç) gelir getirici herhangi bir mesleki etkinlikte bulunmayacaklarını yazılı olarak beyan eder ve yazılı beyanlarının ekinde halihazırda gelir getirici herhangi bir mesleki etkinlikte bulunmadıklarını teyit eden resmi belgeleri sunarlar.

Adayların, Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş ve Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış kriterlere (http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri) uymaları gerekmektedir.

Üniversitemizde eğitimlerini %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlere başvuran adayların tamamı açıklamalarda yer alan (1) no’lu maddedeki ifadeye tabi olacaklardır.

Bu kriterlere uymayan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Hacettepe Üniversitesi Atama Kriterlerini karşılamış olmak, kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup, kadroya atanma hakkı sağlamaz. Adayların, kadroya atanmayı engelleyici herhangi bir ceza almamış olmaları gerekir.

Sahip olunan unvanın altındaki kadroya başvurular kabul edilmeyecektir.

İlan edilen kadrolara başvuran adayların;

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin Yardımcı Doçentler için 8., Doçentler için 14. ve Profesörler için ise 17. maddelerinde istenilen koşullar ile birlikte, yayın dosyalarına nüfus cüzdanı fotokopisi, diplomalar, doktora ve doçentlik belgeleri, kriterleri sağladığına dair belge, yabancı dil belgesi, varsa Eğiticilerin Eğitimi Belgesi (Üniversitemiz Rektörlüğünce ilan edilen öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adayların; Üniversitemiz veya diğer Üniversiteler tarafından verilen “Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası”na sahip olmaları gerekir. Üniversite dışı kurumlardan alınan Eğiticilerin Eğitimi Sertifikaları, Rektörlüğümüze bağlı Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi tarafından onaylanması halinde geçerli olarak kabul edilecektir. Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası olmayan adaylar ilan tarihini takiben başvuru sürecinde Üniversitemiz tarafından düzenlenecek olan Eğiticilerin Eğitimi Uzaktan Eğitim Programı kapsamında bu belgeyi alabilirler), özgeçmiş formu, akademik etkinlik puan formu ve kontrol çizelgesini eklemeleri gerekmektedir. Özgeçmiş formu Akademik Etkinlik puan formu ve kontrol çizelgesi http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri Web adresinden temin edilebilir.

Adayların, Profesör kadrosu başvurusu için 6, Doçent ve Yardımcı Doçentlik kadro başvuruları için 4 kopya olarak hazırlayacakları yayın dosyalarını bu amaca uygun bir kutu içerisinde dilekçe ekinde teslim etmeleri gerekmektedir.

Adaylar ayrıca, başvuru dosyası oluşturmak üzere, yukarıda belirtilen belgelerin ek birer kopyası ile birlikte 2 adet vesikalık fotoğraf ve yayın dosyalarını USB belleğe yükleyerek teslim edeceklerdir.

Posta ile başvurular işleme alınmayacaktır.

İlan olunur.

 

FAKÜLTE, ANABİLİM DALLARI KADRO ÜNVANI KADRO SAYISI
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Endodonti Yrd. Doçent(2) 1
Periodontoloji Yrd. Doçent(3) 1
Restoratif Diş Tedavisi Yrd. Doçent(4) 1
ECZACILIK FAKÜLTESİ
Analitik Kimya Yrd. Doçent(5) 1
Farmasötik Teknoloji Yrd. Doçent(6) 2
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Eski Türk Edebiyatı Profesör(7) 1
Eski Türk Edebiyatı Yrd. Doçent(8) 1
Fransız Dili ve Edebiyatı Yrd. Doçent(1)(9) 1
Yeni Türk Dili Yrd. Doçent(10) 1
EĞİTİM FAKÜLTESİ
İngiliz Dili Eğitimi Doçent(1)(11) 1
FEN FAKÜLTESİ
Biyoteknoloji Profesör(12)
İstatistiksel Bilgi Sistemleri Doçent 1
İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İktisat Politikası Doçent (İngilizce)((1)(13) 1
Üretim Yönetimi Doçent (1)(14) 1
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Atom ve Molekül Fiziği Profesör(1)(15) 1
Telekomünikasyon Profesör(1)(16) 1
Uygulamalı Jeoloji Profesör(17) 1
Cevher Hazırlama Doçent(1)(18) 1
Mineraloji Petrografi Doçent(1)(19) 1
Temel İşlemler ve Termodinamik Doçent(1)(20) 1
Bilgisayar Donanımı Yrd. Doçent(1)(21) 1
Endüstri Mühendisliği Yrd. Doçent(1)(22) 1
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Doçent(23) 1
Toplu Beslenme Sistemleri Doçent(24) 1
Odyoloji Yrd. Doçent(25) 1
TIP FAKÜLTESİ
Biyofizik Profesör (Türkçe)(1)(26) 1
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör (İngilizce)(1)(27) 1
Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesör (İngilizce)(1)(28) 1
Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Profesör (Türkçe)(1)(29) 1
Tıp Eğitimi ve Bilişimi Profesör (İngilizce)(1)(30) 1
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent (Türkçe) (1)(31) 1
Radyoloji Doçent (Türkçe)(1)(32) 1
Aile Hekimliği Yrd. Doçent (Türkçe)(1)(33) 1
İç Hastalıkları Yrd. Doçent (Türkçe)(1)(34) 1
Kardiyoloji Yrd. Doçent (Türkçe) (1)(35) 1
Nöroloji Yrd. Doçent (Türkçe (1)(36) 1
Tıbbi Patoloji Yrd. Doçent (Türkçe)(1)(37) 1
Tıp Tarihi ve Etik Yrd. Doçent (İngilizce)(1)(38) 1
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Diş Protez Teknolojisi Doçent(39) 1

 

AÇIKLAMALAR

1 – Üniversitemizde eğitimlerini %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlerdeki kadrolara başvuran adayların ilgili birimlere atanması için yabancı dilde ders verme sınavını başarmış olmaları şarttır. Bu sınavlar, ilanı takiben Rektörlüğümüz tarafından organize edilecektir. Üniversitemizde bulunan programların eğitim diline http://www.hacettepe.edu.tr/ akademik/atama/prgegitimdililistesi.pdf bağlantısından ulaşılabilir.

2 – Lazer ve kök kanal medikamentlerinin uzaklaştırılması konularında çalışmalar yapmış olmak.

3 – Periodontal patogenez ve kemik biyolojisi konularında çalışmalar yapmış olmak.

4 – Kompozit resinler, mikrosertlik ve elastisite konularında çalışmalar yapmış olmak.

5 – Analitik Kimya alanında doktora derecesine sahip olmak ve çevreci kimya konusunda çalışmalar yapmış olmak.

6 – Eczacı olmak, Farmasötik Teknoloji alanında doktora derecesine sahip olmak.

7 – 18. ve 19. Yüzyıl Osmanlı Türk şiiri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

8 – 17. yüzyıl manzum Gülistan Şerhi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

9 – Fransız Dili ve Edebiyatı lisans mezunu olmak. Fransız Dili ve Edebiyatı alanında yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip olmak.

10 – Yeni Türk Dili Edebiyatında anlatıcı üzerine çalışmalar yapmış olmak.

11 – Akademik yazma ve karşılaştırmalı retorik üzerine çalışmalar yapmış olmak.

12 – Biyogiderim, biyofilm, antibiyofilm ve bakterilerin genotipik tiplendirilmesi konularında çalışmalar yapmış olmak.

13 – İktisat alanında doktora derecesine sahip olmak.

14 – İşletme alanında doktora derecesine sahip olmak, doçentlik unvanını Üretim Yönetimi alanından almış olmak.

15 – ESR yöntemi, biyolojik ve kişisel dozimetre tasarımı konularında çalışmalar yapmış olmak.

16 – Kablosuz ağ kodlaması, MIMO-OFDM, çok kullanıcı sezimi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

17 – Kaya mekaniğinde akustik emisyon tekniği uygulamaları ve şev mühendisliği konularında ulusal ve uluslararası çalışmalar yapmış olmak.

18 – Cevher hazırlamada proses mineralojisinin etkisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

19 – Volkanik kayaç petrolojisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

20 – Kimya Mühendisliğinde lisans ve lisansüstü derecelere sahip olmak, doçentlik unvanını Kimya Mühendisliği bilim alanında almış olmak.

21 – Mekânsal ağlar ve metin tabanlı bilgi getirimi konularında çalışmalar yapmış olmak.

22 – Çok amaçlı kombinatoriyal optimizasyon konusunda çalışmalar yapmış olmak.

23 – Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında lisans derecesine sahip olmak, Doçentlik unvanını Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında almış olmak.

24 – Beslenme Bilimleri alanında doktora derecesine sahip olmak, Doçentlik unvanını Beslenme ve Diyetetik alanında almış olmak.

25 – Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları alanında doktora derecesine sahip olmak.

26 – Molekül modellemesi konusunda uluslararası deneyim sahibi olmak.

27 – Çocuk Nefrolojisi uzmanı olmak, nefrogenetik alanında çalışmalar yapmış olmak.

28 – İleri Jinekolojik Laparoskopi konusunda deneyimli olmak ve bunu belgelendirmek, üremeye yardımcı tedavi yöntemleri eğitim sertifikasına sahip olmak.

29 – Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanı ve El Cerrahisi Yan Dal Uzmanı olmak.

30 – Eğitim Programları ve Öğretim alanında doktora derecesine sahip olmak, doçentlik unvanını Tıp Eğitimi alanında almış olmak.

31 – Çocuk Nefrolojisi uzmanı olmak.

32 – Türk Radyoloji Derneği yeterlilik diploması ve EDIR (Europan Diploma in Radiology) Avrupa Radyoloji Board Diploması sahibi olmak.

33 – Neonatal Resüsitasyon programı uygulayıcı sertifikası ve İşyeri Hekimliği Eğitici Eğitimi Sertifikasına sahip olmak.

34 – Göğüs Hastalıkları uzmanı ve yoğun bakım uzmanı olmak, organ bağışında uyum için Avrupa Birliği ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen eğitici sertifika sahibi olmak.

35 – Kardiyoloji uzmanı olmak, laboratuvar hayvanları kullanım ve işyeri hekimliği sertifikalarına sahip olmak.

36 – Hareket bozuklukları deneysel modelleri ve kliniği ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

37 – Sitoloji sertifikası sahibi olmak.

38 – Etik kurullar konusunda çalışmış olmak ve araştırma etik kurulu tecrübesi olmak.

39 – Protetik Diş Tedavisi alanında doktora derecesine sahip olmak, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diş Protez Teknolojisi Programında en az beş yıl ders vermiş olmak.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

       

Bedava internet konusunda servis sağlayacımıza teşekkür ederiz.