Akademik Personel | 23 Haziran 2021, Çarşamba

Hacettepe Üniversitesi 53 Akademisyen Alımı Yapacak

Hacettepe Üniversitesi 53 Akademisyen Alımı Yapacak
       

Hacettepe Üniversitesi çeşitli alanlarda 53 öğretim üyesi , profesör ve doçent alımı yapacak.

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

FAKÜLTE/ENSTİTÜ/MYO ANABİLİM DALLARIKADRO UNVANIKADRO SAYISI
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
PeriodontolojiDr. Öğr. Üyesi (2)1
ECZACILIK FAKÜLTESİ
BiyokimyaProfesör (3)1
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Klinik PsikolojiProfesör (4)1
Türk HalkbilimiProfesör (5)1
Yakınçağ TarihiProfesör (6)1
Uygulamalı PsikolojiDr. Öğr. Üyesi (7)1
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Alman Dili EğitimiProfesör (1)(8)1
Eğitim YönetimiProfesör (9)1
Türkçe EğitimiProfesör (10)1
İngiliz Dili EğitimiDr. Öğr. Üyesi (1)(11)1
Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkDr. Öğr. Üyesi (12)2
FEN FAKÜLTESİ
ZoolojiProfesör (13)1
Genel BiyolojiDr. Öğr. Üyesi (14)2
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Seramik ve CamProfesör (15)1
İç Mimarlık ve Çevre TasarımıDoçent (16)1
ResimDr. Öğr. Üyesi (17)1
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
Psikiyatri HemşireliğiDoçent (1)(18)1
Halk Sağlığı HemşireliğiDr. Öğr. Üyesi (1)(19)1
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İktisat TeorisiProfesör (1)(20)1
Örgütsel DavranışProfesör (1)(21)1
Üretim YönetimiDoçent (1)(22)1
Mali HukukDr. Öğr. Üyesi (23)1
Muhasebe FinansmanDr. Öğr. Üyesi (1)(24)1
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Endüstri MühendisliğiProfesör (1)(25)1
GeoteknikProfesör (1)(26)1
ElektronikDoçent (1)(27)1
Temel İşlemler ve TermodinamikDoçent (1)(28)1
Cevher HazırlamaDr. Öğr. Üyesi (1)(29)1
HidrojeolojiDr. Öğr. Üyesi (30)1
Matematiksel FizikDr. Öğr. Üyesi (1)(31)1
Proses ve Reaktör TasarımıDr. Öğr. Üyesi (1)(32)1
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Dil ve Konuşma TerapisiProfesör (33)1
Beslenme BilimleriDr. Öğr. Üyesi (34)1
OdyolojiDr. Öğr. Üyesi (35)1
TIP FAKÜLTESİ
Çocuk Sağlığı ve HastalıklarıProfesör (1)(36)1
Çocuk Sağlığı ve HastalıklarıProfesör (1)(37)1
Halk SağlığıDoçent (1)(38)1
NörolojiDoçent (1)(39)1
Çocuk Sağlığı ve HastalıklarıDr. Öğr. Üyesi (1)(40)1
Çocuk Sağlığı ve HastalıklarıDr. Öğr. Üyesi (1)(41)1
İç HastalıklarıDr. Öğr. Üyesi (1)(42)1
Tıbbi PatolojiDr. Öğr. Üyesi (1)(43)1
AŞI ENSTİTÜSÜ
Aşı TeknolojisiDoçent (44)1
Aşı TeknolojisiDr. Öğr. Üyesi (45)1
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
BiyomühendislikDr. Öğr. Üyesi (46)1
Nanoteknoloji ve NanotıpDr. Öğr. Üyesi (47)1
NÖROLOJİK BİLİMLER VE PSİKİYATRİ ENSTİTÜSÜ
Nörolojik Temel BilimlerProfesör (48)1
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Kök Hücre BilimleriProfesör (49)1
ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI
BaleDr. Öğr. Üyesi (50)1
PiyanoDr. Öğr. Üyesi (51)1
BAŞKENT OSB TEKNİK BİLİMLER MYO
İnşaat TeknolojisiDr. Öğr. Üyesi (52)1

İlanın detayları ise şu şekilde;

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan aşağıda anabilim dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların, başvurularını 22 Mayıs 2019 – 14 Haziran 2019 tarihleri arasında aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapmaları gerekmekte olup, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvurular kadronun ilan edildiği birime, Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular ise Rektörlüğümüze (Yazı İşleri Müdürlüğüne) yapılacaktır.

Profesör ve Doçent kadrolarına DEVAMLI STATÜ’ye göre atama yapılacaktır.

Adayların, Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş ve Yükseköğretim
Kurulunca onaylanmış başvuru koşullarını (https://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atamakriterleri_2019basvurukosullari) ve atama kriterlerini (https://www.hacettepe.edu.tr/ akademik/atama-kriterleri_2019) sağlamaları gerekmektedir. Ancak Hacettepe Üniversitesi Atama Kriterlerini karşılamış olmak, kadro ilanına başvurmak için asgari koşuldur, kadroya atanma hakkı sağlamaz.

Üniversitemizde eğitimlerini %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlere başvuran adayların tamamı açıklamalarda yer alan (1) no’lu maddedeki ifadeye tabi olacaklardır. Koşullara uymayan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Adayların, kadroya atanmayı engelleyici herhangi bir ceza almamış olmaları gerekir.

İlan edilen kadrolara başvuran adayların;

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin Öğretim Üyesi için ilgili maddelerinde istenilen koşullar ile birlikte, yayın dosyalarına nüfus cüzdanı fotokopisi, diplomalar, doktora ve doçentlik belgeleri, kriterleri sağladığına dair belge, yabancı dil belgesi, varsa Eğiticilerin Eğitimi Belgesi (Üniversitemiz Rektörlüğünce ilan edilen öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adayların; Üniversitemiz veya diğer Üniversiteler tarafından verilen
“Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgesi”ne sahip olmaları gerekir. Üniversite dışı kurumlardan alınan Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgeleri, Rektörlüğümüze bağlı Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi tarafından onaylanması halinde geçerli olarak kabul edilecektir. Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgesi olmayan adaylar ilan tarihini takiben başvuru sürecinde Üniversitemiz tarafından düzenlenecek olan Eğiticilerin Eğitimi Uzaktan Eğitim Programı kapsamında bu belgeyi alabilirler), özgeçmiş formu, akademik etkinlik puan formu ve kontrol çizelgesini eklemeleri gerekmektedir. Özgeçmiş formu, Akademik Etkinlik puan formu ve kontrol çizelgesi http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri Web adresinden temin edilebilir.

Adayların, Profesör kadrosu başvurusu için 6, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadro başvuruları için 4 kopya olarak hazırlayacakları yayın dosyalarını bu amaca uygun bir kutu içerisinde, dilekçe ekinde teslim etmeleri gerekmektedir.
Adaylar ayrıca, başvuru dosyası oluşturmak üzere, yukarıda belirtilen belgelerin ek birer kopyası ile birlikte 2 adet vesikalık fotoğraf ve yayın dosyalarını USB belleğe yükleyerek teslim edeceklerdir.

Posta ile başvurular işleme alınmayacaktır.

İlan olunur.

AÇIKLAMALAR

1 – Üniversitemizde eğitimlerini %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlerdeki kadrolara başvuran adayların ilgili birimlere atanması için yabancı dilde ders verme sınavını başarmış olmaları şarttır. Bu sınavlar, ilanı takiben Rektörlüğümüz tarafından organize edilecektir. Üniversitemizde bulunan programların eğitim diline http://www.hacettepe.edu.tr/ akademik/atama/prgegitimdililistesi.pdf bağlantısından ulaşılabilir.

2 – Periodontoloji uzmanı olmak, periodontal radyoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.

3 – Eczacı olmak, Biyokimya alanında Doktora derecesine sahip olmak, Doçent unvanını Temel Biyokimya alanında almış olmak ve kardiyak fibroz alanında çalışmalar yapmış olmak.

4 – Psikoloji alanında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerine sahip olmak, Doçent unvanını Klinik Psikoloji alanında almış olmak. Klinik Psikoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.

5 – Türk Halk Bilimi alanında çalışmalar yapmış olmak.

6 – Doçent unvanını Yakınçağ tarihi alanında almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

7 – Psikoloji alanında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerine sahip olmak, Uygulamalı Psikoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.

8 – Doçent unvanını Alman Dili Eğitimi alanında almış olmak ve Alman Dili eğitiminde okuma stratejileri alanında çalışmalar yapmış olmak.

9 – Eğitim Yönetiminin felsefi ve tarihsel temelleri alanında çalışmalar yapmış olmak.

10 – Doçent unvanını Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi alanında almış olmak, derleme dilbilim alanında çalışmalar yapmış olmak.

11 – İngiliz Dili Eğitimi alanında Doktora derecesine sahip olmak ve sınıf içi etkileşimi alanında çalışmalar yapmış olmak

12 – Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında Doktora derecesine sahip olmak.

13 – Kuş ekolojisi ve biyocoğrafyası alanında Doktora derecesine sahip olmak, filocoğrafya alanında çalışmalar yapmış olmak.

14 – Biyoloji alanında Lisans ve Doktora derecelerine sahip olmak, hayvan fizyolojisinde kök hücre alanında çalışmalar yapmış olmak.

15 – Seramik alanında Doktora/Sanatta Yeterlik derecesine sahip olmak.

16 – Lisans derecesini İç Mimarlık alanında almış olmak, Mobilya ve Dekorasyon Eğitimi alanında Doktora derecesine sahip olmak, Doçent unvanını İç Mimarlık alanında almış olmak.

17 – Resim Anasanat Dalında Sanatta Yeterlik derecesine sahip olmak, baskı resim alanında çalışmalar yapmış olmak.

18 – Hemşirelik alanında Lisans derecesine sahip olmak, Psikiyatri Hemşireliği alanında Doktora derecesine sahip olmak, Doçent unvanını Psikiyatri Hemşireliği alanında almış olmak.

19 – Hemşirelik alanında Lisans derecesine sahip olmak, Halk Sağlığı Hemşireliği alanında Doktora derecesine sahip olmak.

20 – İktisat alanında Doktora derecesine sahip olmak.

21 – Genel İşletme alanında Doktora derecesine sahip olmak, Doçent unvanını Yönetim ve Strateji alanında almış olmak, örgütsel davranış ve davranışsal finans alanında çalışmalar yapmış olmak.

22 – Doçent unvanını Üretim ve Operasyon Yönetimi alanında almış olmak, tedarik zinciri ve lojistik yönetimi alanında çalışmalar yapmış olmak.

23 – Maliye alanında Doktora derecesine sahip olmak.

24 – Uluslararası finansal raporlama ve denetim standartları alanında çalışmalar yapmış olmak.

25 – Doçent unvanını Endüstri Mühendisliği alanında almış olmak, ayrık olaylı sistem denetimi, haberleşme ve dağıtım ağları alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

26 – Geoteknik deprem mühendisliği alanında çalışmalar yapmış olmak.

27 – Hiperspektral ve radar görüntü işleme alanında çalışmalar yapmış olmak.

28 – Lisans derecesini ve Doçent unvanını Kimya Mühendisliği alanında almış olmak, Doktora sonrası yurt dışı akademik deneyime sahip olmak.

29 – Cevher Hazırlama alanında Doktora derecesine sahip olmak, fiziksel zenginleştirme alanında çalışmalar yapmış olmak.

30 – Lisans derecesini Hidrojeoloji Mühendisliği alanında almış olmak, karstik kıyı akiferlerinde tuzlanma dinamiği alanında çalışmalar yapmış olmak.

31 – Fizik veya Fizik Mühendisliği alanında Doktora derecesine sahip olmak, klasik ve kuantum alan teorileri alanında analitik ve/veya hesaplamalı tekniklere dayalı çalışmalar yapmış olmak.

32 – Lisans derecesini Kimya Mühendisliği alanında almış olmak, Kimya Mühendisliği alanında Yüksek Lisans ve Doktora derecelerine sahip olmak.

33 – Eğitim Odyolojisi alanında Doktora derecesine sahip olmak, Doçent unvanını Odyoloji alanında almış olmak.

34 – Beslenme ve Diyetetik alanında Lisans ve Doktora derecelerine sahip olmak.

35 – Eğitim Odyolojisi alanında Doktora derecesine sahip olmak, işitsel rehabilitasyon alanında çalışmalar yapmış olmak.

36 – Çocuk Alerji İmmünoloji yandal uzmanı olmak, ilaç alerjileri alanında çalışmalar yapmış olmak.

37 – Çocuk Alerji İmmünoloji yandal uzmanı olmak, İmmünoterapi alanında çalışmalar yapmış olmak.

38 – Halk Sağlığı Uzmanı olmak, sağlık ekonomisi alanında çalışmalar yapmış olmak.

39 – Nöroloji uzmanı olmak, Nöroelektrofizyoloji alanında Doktora derecesine sahip olmak.

40 – Çocuk Romatoloji yandal uzmanı olmak, Otoinflamatuvar Hastalıklar alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olmak.

41 – Çocuk Hematoloji Onkoloji uzmanı olmak, nadir görülen çocukluk çağı kanserleri alanında çalışmalar yapmış olmak.

42 – İç Hastalıkları uzmanı olmak, Yoğun Bakım uzmanı olmak, ekstrakorporeal tedaviler alanında çalışmalar yapmış olmak.

43 – Dermatopatoloji ve jinekopatoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.

44 – Moleküler Biyoloji alanında Doktora derecesine sahip olmak, Doçent unvanını Biyoloji alanında almış olmak, rekombinant aşı geliştirme alanında çalışmalar yapmış olmak.

45 – Farmasötik Biyoteknoloji, İmmünoloji, Mikrobiyoloji, Moleküler Biyoloji, Biyoloji veya Kimya alanlarından birinde Doktora derecesine sahip olmak.

46 – Lisans derecesini Kimya Mühendisliği alanında almış olmak, osteokondral doku mühendisliği alanında çalışmalar yapmış olmak.

47 – Lisans derecesini Fizik Mühendisliği alanında almış olmak, radar soğurucu malzemeler alanında çalışmalar yapmış olmak.

48 – Psikiyatri uzmanı olmak, Temel Nörolojik Bilimler alanında Doktora derecesine sahip olmak, psikiyatrik hastalıkların hayvan modelleri alanında çalışmalar yapmış olmak.

49 – Doçent unvanını Tıbbi Biyoloji alanında almış olmak, mezenkimal kök hücre moleküler biyolojisi ve gen aktarımı alanında çalışmalar yapmış olmak.

50 – Bale alanında Sanatta Yeterlilik derecesine sahip olmak, bale alanında ders vermiş olmak.

51 – Piyano alanında Sanatta Yeterlik derecesine sahip olmak, piyano alanında ders vermiş olmak.

52 – Jeoloji alanında Doktora derecesine sahip olmak, termik santral uçucu küllerinin karakterizasyonu alanında çalışmalar yapmış olmak. En az üç yıl yurt dışı akademik deneyime sahip olmak.

       

Kolay Hobiler