Akademik Personel | 02 Şubat 2021, Salı

Gümüşhane Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi ve Doçent Alımı Yapacak

5 Ağustos 2019
Gümüşhane Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi ve Doçent Alımı Yapacak
       

Gümüşhane Üniversitesi 4 doçent ve 5 doktor öğretim üyesi olmak üzere 9 akademisyen alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

BİRİMİBÖLÜMÜANABİLİM DALIKADRO UNVANIKADRO DER.KADRO ADEDİAÇIKLAMA
Sağlık Bilimleri FakültesiSağlık Yönetimi BölümüSağlık Yönetimi ABDDoçent11Doçentliğini Halk Sağlığı alanında almış olmak, Bölge Sağlık Yönetimi Sertifikasına sahip
olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelik Bölümüİç Hastalıkları Hemşireliği ABDDoçent11Dâhili Hastalıklar Hemşireliği alanında doçent unvanı almış olmak
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiYönetim Bilişim Sistemleri
Bölümü
Yönetim Bilişim Sistemleri ABDDoçent11Yönetim Bilişim Sistemleri alanında Doçent unvanı almış olmak
Edebiyat FakültesiSosyoloji BölümüKurumlar Sosyolojisi ABDDoçent11Din Sosyolojisi alanında Doçent unvanı almış olmak ve Kültür, Kültürel Kimlik, Gençlik ve Doğu Karadeniz Kültürel Kimlik konularında
çalışmalar yapmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesiİnsan Kaynakları Yönetimi
Bölümü
İnsan Kaynakları Yönetimi ABDDoktor Öğretim Üyesi11Doktorasını Yönetim Organizasyon alanında
yapmış olmak ve Örgütsel Davranış alanında çalışmaları olmak
Gümüşhane Meslek YüksekokuluMadencilik ve Maden Çıkarma BölümüMaden Teknolojisi Pr.Doktor Öğretim Üyesi31Maden Mekanizasyonu ve Teknolojisi ABD alanında doktora yapmış olup ‘Uçucu Küllerde İnceliğin Puzolanik Aktiviteye Etkisi' üzerine
çalışmış olmak
Uygulamalı Bilimler Meslek YüksekokuluHavacılık Yönetimi BölümüHavacılık Yönetimi ABDDoktor Öğretim Üyesi31 Havacılık Yönetimi alanında Doktora yapmış olmak
Uygulamalı
Bilimler Meslek Yüksekokulu
Havacılık
Yönetimi Bölümü
Havacılık Yönetimi ABDDoktor Öğretim Üyesi31 Muhasebe bilim Dalında Doktora yapmış olmak
Beden Eğitimi ve Spor YüksekokuluBeden Eğitimi ve Spor Eğitimi
Bölümü
Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi
ABD
Doktor Öğretim Üyesi51Beden Eğitimi ve Spor alanında Doktora yapmış olmak.

 

İlanın detayları şu şekilde;

Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların Üniversitemizin web sayfasında yayınlanan “Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme, Atanma ve Yeniden Atanma Kriterleri Yönergesi”nde belirtilen kriterleri taşımaları gerekmektedir. Ayrıca adayların fakültelerin veya 4 yıllık
yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmaları (Yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanmış olması şarttır.), 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel ve özel şartları sağlamış olmaları gerekmektedir.

Doçent kadroları devamlı statüde olup, başvuracak adaylar (http://personel.gumushane.edu.tr/tr/sayfa/i%C3%A7-kontrol/dok%C3%BCmanlar/formlar/) adresinden temin edecekleri Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçelerinde, başvurdukları anabilim dalını belirterek, ekinde 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, lisans, yüksek lisans, doktora mezuniyet belgeleri ve doçentlik sınavını başardığına ilişkin belgenin onaylı örnekleri ile özgeçmiş, yayın listesi ve
yayınlardan oluşan dosyayı 4 takım halinde Personel Daire Başkanlığına vereceklerdir. (Herhangi bir kurumda çalışanlar bu hizmetlerini gösterir belgelerini eklemeleri gerekmektedir.)

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar ( http://personel.gumushane.edu.tr/tr/sayfa/i%C3%A7-kontrol/dok%C3%BCmanlar/formlar/ ) kısmındaki Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçesi, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, diploma (lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerinin onaylı örnekleri ) ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlarından oluşan dosyalarını 4 takım halinde vereceklerdir.

(Herhangi bir kurumda çalışanlar bu hizmetlerini gösterir belgelerini eklemeleri gerekmektedir.)

 

Başvurular Resmi Gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün süre içerisinde Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili birime doçent kadroları için Personel Dairesi Başkanlığı’na yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurularda postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuruda bulunan adayların, başvurdukları kadro ile ilgili 2547 Sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile “Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme, Atanma ve Yeniden Atanma Kriterleri Yönergesi”nde aranan koşulları sağlamadığı sonradan tespit edilmesi halinde bu adayların ataması yapılmayacak ve başvuruları iptal edilecektir.

İlgililere duyurulur.

       

Kolay Hobiler