Akademik Personel | 25 Mayıs 2019, Cumartesi

Gümüşhane Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

3 Nisan 2017
Gümüşhane Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların Üniversitemizin web sayfasında yayınlanan “Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme, Atanma ve Yeniden Atanma Kriterleri Yönergesi”nde belirtilen kriterleri taşımaları gerekmektedir. Ayrıca adayların fakültelerin veya 4 yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmaları (Yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanmış olması şarttır.), 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel ve özel şartları sağlamış olmaları gerekmektedir.

Profesör kadroları devamlı statüde olup, başvuracak adaylar (http://personel.gumushane.edu.tr/file/5649) adresinden temin edecekleri dilekçelerinde, başvurdukları anabilim dalını belirterek, ekinde 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, lisans, yüksek lisans, doktora mezuniyet belgeleri ve doçentlik sınavını başardığına ilişkin belgenin onaylı örnekleri ile özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 5 takım halinde Personel Daire Başkanlığına vereceklerdir. (Herhangi bir kurumda çalışanlar bu hizmetlerini gösterir belgelerini eklemeleri gerekmektedir.)

Doçent kadroları devamlı statüde olup, başvuracak adaylar (http://personel.gumushane.edu.tr/file/5649 ) adresinden temin edecekleri dilekçelerinde, başvurdukları anabilim dalını belirterek, ekinde 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği,  lisans, yüksek lisans, doktora mezuniyet belgeleri ve doçentlik sınavını başardığına ilişkin belgenin onaylı örnekleri ile özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 4 takım halinde Personel Daire Başkanlığına vereceklerdir. (Herhangi bir kurumda çalışanlar bu hizmetlerini gösterir belgelerini eklemeleri gerekmektedir.)

Başvurular gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün süre içerisinde doçent ve profesör kadroları için Personel Dairesi Başkanlığı’na yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurularda postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuruda bulunan adayların, başvurdukları kadro ile ilgili 2547 Sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile “Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme, Atanma ve Yeniden Atanma Kriterleri Yönergesi”nde aranan koşulları sağlamadığı sonradan tespit edilmesi halinde bu adayların ataması yapılmayacak ve başvuruları iptal edilecektir.

İlgililere duyurulur.

 

BİRİMİ BÖLÜMÜ ABD KADRO UNVANI KADRO DER. KADRO ADEDİ AÇIKLAMA
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat

Mühendisliği

Bölümü

Yapı ABD Profesör 1 1 Alanında Doçent unvanı almış olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat

Mühendisliği

Bölümü

Hidrolik ABD Profesör 1 1 Alanında Doçent unvanı almış olmak.
Edebiyat

Fakültesi

Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Profesör 1 1 Alanında Doçent unvanı almış olmak.
İlahiyat

Fakültesi

Temel

İslam

Bilimleri

Bölümü

Tasavvuf ABD Profesör 1 1 Alanında Doçent unvanı almış olmak.
Gümüşhane

MYO

Ormancılık

Bölümü

Ormancılık ve

Orman

Ürünleri

Programı

Profesör 1 1 Alanında Doçent unvanı almış olmak.
İktisadi

ve

İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

Bölümü

İktisat

Politikası

ABD

Doçent 1 1 Alanında Doçent unvanı almış olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda

Mühendisliği

Bölümü

Gıda Bilimi

ABD

Doçent 1 1 Kimya alanında Doçent unvanı almış olmak.
İletişim

Fakültesi

Halkla

İlişkiler

ve Tanıtım Bölümü

Halkla İlişkiler

ABD

Doçent 1 1 Alanında Doçent unvanı almış olmak.

 

İlk Başvuru Tarihi      : 27/03/2017

Son Başvuru Tarihi    : 10/04/2017

 

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

       

BENZER HABERLER