Akademik Personel | 26 Mayıs 2019, Pazar

Gümüşhane Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

4 Ekim 2018
Gümüşhane Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların Üniversitemizin web sayfasında yayınlanan “Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme, Atanma ve Yeniden Atanma Kriterleri Yönergesi”nde belirtilen kriterleri taşımaları gerekmektedir. Ayrıca adayların fakültelerin veya 4 yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmaları (Yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanmış olması şarttır.), 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel ve özel şartları sağlamış olmaları gerekmektedir.

Doçent kadroları devamlı statüde olup, başvuracak adaylar (http://personel.gumushane.edu.tr/file/5649 ) adresinden temin edecekleri dilekçelerinde, başvurdukları anabilim dalını belirterek, ekinde 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, lisans, yüksek lisans, doktora mezuniyet belgeleri ve doçentlik sınavını başardığına ilişkin belgenin onaylı örnekleri ile özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 4 takım halinde Personel Daire Başkanlığına vereceklerdir. (Herhangi bir kurumda çalışanlar bu hizmetlerini gösterir belgelerini eklemeleri gerekmektedir.)

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar ( http://www.gumushane.edu.tr/dosya/ogretim_uyesi_basvuru.doc 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, diploma (lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerinin onaylı örnekleri ) ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlarından oluşan dosyalarını 4 takım halinde vereceklerdir.(Herhangi bir kurumda çalışanlar bu hizmetlerini gösterir belgelerini eklemeleri gerekmektedir.)

Başvurular gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün süre içerisinde Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili birime doçent kadroları için Personel Dairesi Başkanlığı’na yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurularda postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuruda bulunan adayların, başvurdukları kadro ile ilgili 2547 Sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile “Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme, Atanma ve Yeniden Atanma Kriterleri Yönergesi”nde aranan koşulları sağlamadığı sonradan tespit edilmesi halinde bu adayların ataması yapılmayacak ve başvuruları iptal edilecektir.

 

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI KADRO

UNVANI

KADRO

DER.

KADRO

ADEDİ

AÇIKLAMA
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı ABD Doçent 1 1 Alanında Doçent unvanı almış olmak
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Konstrüksiyon ve İmalat ABD Doçent 2 1 Alanında Doçent unvanı almış olmak
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Sosyal Hizmetler ABD Dr. Öğretim Üyesi 1 1 Klinik Sosyal Hizmet alanında Doktora yapmış olmak
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Sosyal Hizmetler ABD Dr. Öğretim Üyesi 1 1 Sosyal Hizmet veya Sosyoloji alanında Doktora yapmış olmak
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Genetik ve BiyomühendislikBölümü Dr. Öğretim Üyesi 3 1 Biyomühendislik alanında Doktora yapmış olmak
İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü İslam Felsefesi ABD Dr. Öğretim Üyesi 3 1 Alanında Doktora yapmış olmak
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon ABD Dr. Öğretim Üyesi 3 1 Alanında Doktora yapmış olmak
Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Turizm İşletmeciliği ABD Dr. Öğretim Üyesi 3 1 Turizm alanında Doktora yapmış olmak
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Kamu Ölçmeleri ABD Dr. Öğretim Üyesi 5 1 Alanında Doktora yapmış olmak
Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü İngiliz Kültürü ve Edebiyatı ABD Dr. Öğretim Üyesi 5 1 Doktorasını İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında yapmış olmak
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektrik Tesisleri Dr. Öğretim Üyesi 5 1 Alanında Doktora yapmış olmak
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Reklamcılık ve Tanıtım ABD Dr. Öğretim Üyesi 5 1 Reklamcılık alanında Doktora yapmış olmak

 

İlgililere duyurulur.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

       

BENZER HABERLER