Akademik Personel | 27 Ocak 2021, Çarşamba

Gümüşhane Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

21 Nisan 2018
Gümüşhane Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların Üniversitemizin web sayfasında yayınlanan “Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme, Atanma ve Yeniden Atanma Kriterleri Yönergesi”nde belirtilen kriterleri taşımaları gerekmektedir. Ayrıca adayların fakültelerin veya 4 yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmaları (Yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanmış olması şarttır.), 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel ve özel şartları sağlamış olmaları gerekmektedir.

Doçent kadroları devamlı statüde olup, başvuracak adaylar (http://personel.gumushane.edu.tr/file/5649) adresinden temin edecekleri dilekçelerinde, başvurdukları anabilim dalını belirterek, ekinde 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, lisans, yüksek lisans, doktora mezuniyet belgeleri ve doçentlik sınavını başardığına ilişkin belgenin onaylı örnekleri ile özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 4 takım halinde Personel Daire Başkanlığına vereceklerdir. (Herhangi bir kurumda çalışanlar bu hizmetlerini gösterir belgelerini eklemeleri gerekmektedir.)

Başvurular gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün süre içerisinde doçent kadroları için Personel Dairesi Başkanlığı’na yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurularda postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuruda bulunan adayların, başvurdukları kadro ile ilgili 2547 Sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile “Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme, Atanma ve Yeniden Atanma Kriterleri Yönergesi”nde aranan koşulları sağlamadığı sonradan tespit edilmesi halinde bu adayların ataması yapılmayacak ve başvuruları iptal edilecektir.

İlgililere duyurulur.

 

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI KADRO UNVANI KADRO DER. KADRO ADEDİ AÇIKLAMA
İİBF İktisat Bölümü İktisat Tarihi ABD Doçent 1 1 Alanında Doçent unvanı almış olmak
İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tefsir ABD Doçent 1 1 Alanında Doçent unvanı almış olmak
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü Sosyal Hizmet ABD Doçent 1 1 Yönetim ve Organizasyon alanında Doçent unvanı almış olmak
İİBF İşletme Bölümü Üretim Yönetimi ve Pazarlama ABD Doçent 1 1 Pazarlama alanında Doçent unvanı almış olmak
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Sağlık Yönetimi ABD Doçent 1 1 Yönetim ve Strateji alanında Doçent unvanı almış olmak
İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Siyaset ve Sosyal Bilimler ABD Doçent 1 1 Alanında Doçent unvanı almış olmak
İİBF İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü İnsan Kaynakları Yönetimi ABD Doçent 1 1 Pazarlama alanında Doçent unvanı almış olmak
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Matematik Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Mekanik Anabilim Dalı Doçent 1 1 Alanında Doçent unvanı almış olmak

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

       

Kolay Hobiler