Akademik Personel | 23 Haziran 2021, Çarşamba

Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

10 Aralık 2016
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak
       

Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23, 25 ve 26 ncı maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:

PROFESÖR kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması, doktora ve doçentlik belgesi (1 takım noterden tasdikli), başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı (1 adette CD halinde) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

DOÇENT kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması, doktora belgesi ve doçentlik belgesi(1 takım noterden tasdikli), yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (1 adette CD halinde) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Doçent kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.

YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması ve doktora belgesi (1 takım noterden tasdikli), varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (1 adette CD halinde) ekleyerek ilgili birime şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Yardımcı Doçent kadrosuna; Doçentler müracaat edemez.

Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvurularda 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendine göre Üniversitemizce ayrıca yabancı dil sınavı yapılacaktır. Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 60 (altmış) puan almış olmak gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir. (Yabancı yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların denkliğini gösteren onaylı belgelerin de sunulması gerekmektedir.)

Yayın Tarihi : 06.12.2016

Başvuru Tarihi : 06.12.2016

Son Başvuru Tarihi : 20.12.2016

blank Tüm Akademik İlanlar ve Kamu İlanları
BİRİMİ BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI UNVANI DER. AD. İLAN ŞARTLARI
1 Turizm Fakültesi Rekreasyon Yönetimi Bölümü Profesör 1 1 Ekoturizm ve rekreasyon kaynaklarının korunması ve planlanması konularında lisans üstü dersler vermiş, bilimsel çalışma ve yayınlar yapmış olmak
2 Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü Endodonti ABD. Profesör 1 1 Endodontik cerrahide mikroskop kullanımı, mikro endodonti ve endodontik mikrocerrahi konularında yurt dışı sertifikalı olup, alt üst molar dişler üzerine doktora çalışmaları yaptırmış olmak
3 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü İstatistik ABD. Doçent 2 1 Bulanık zaman serileri ve yapay sinir ağları konularında çalışmalar yapmış olmak
4 Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Yardımcı Doçent 4 1 İngiliz veya Amerikan şiirleri üzerine çalışmalar yapmış olmak
5 Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Yardımcı Doçent 4 1 Kültürlerarası duyarlılık oluşturma ve İngiliz atasözleri üzerine çalışmaları olmak
6 Görele Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü Yardımcı Doçent 5 1 Güzel sanatlar eğitimi alanında doktora yapmış olup görsel sanatlar eğitimi üzerine çalışmaları olmak
7 Görele Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Yardımcı Doçent 4 1 Doğal ve kültürel peyzaj kaynakları, kentsel mekanların kullanımı üzerine çalışmalar yapmış olmak
8 Görele Güzel Sanatlar Fakültesi Resim-Baskı Sanatları Bölümü Yardımcı Doçent 5 1 Eleştirel pedagoji, Sanat eğitimi, estetik beğeni üzerine çalışmaları olmak
9 Görele Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Lojistik Yönetimi Bölümü Yardımcı Doçent 5 1 Kriz yönetimi, itibar ve zaman yönetimi üzerine çalışmaları olmak
10 Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Yardımcı Doçent 5 1 Bio Teknoloji alanında Doktora yapmış olup, toksinler, bitkilerde gen transformasyonu üzerine çalışmaları olmak
11 Şebinkarahisar Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Bankacılık ve Sigortacılık Prg. Yardımcı Doçent 5 1 Türk Bankacılık sektöründe veri zarflama ve performans analizleri, runs testi etkinlik analizleri üzerine çalışmalar yapmış olmak
12 Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Esasları ABD. Yardımcı Doçent 5 1 Hemşirelik Esasları alanında doktora yapmış , yara bakımı ve ağrı konularında çalışmaları olmak
13 Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği ABD. Yardımcı Doçent 4 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum hemşireliğinde Doktora yapmış olup Jinekolojik- Onkoloji Hemşireliği üzerine çalışmaları olmak
14 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Nöroloji ABD. Yardımcı Doçent 1 1 İlgili alanda uzmanlık derecesine sahip olmak
15 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Psikiyatri ABD. Yardımcı Doçent 1 1 İlgili alanda uzmanlık derecesine sahip olmak
16 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Nöroşirurji ABD. Yardımcı Doçent 1 1 İlgili alanda uzmanlık derecesine sahip olmak
17 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD. Yardımcı Doçent 1 1 İlgili alanda uzmanlık derecesine sahip olmak
18 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi ABD. Yardımcı Doçent 3 1 İlgili alanda uzmanlık derecesine sahip olmak
19 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Göğüs Hastalıkları ABD. Yardımcı Doçent 3 1 İlgili alanda uzmanlık derecesine sahip olmak
20 Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Yardımcı Doçent 5 1 Antrenman biliminde kas kuvveti üzerine doktora yapmış ve basketbol branşında E kategorisi antrenörlük belgesine sahip olmak
21 Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Yardımcı Doçent 5 1 Sağlıkla ilgili fiziksel aktivite ve teknoloji üzerine doktora yapmış ve basketbol branşında E kategorisi antrenörlük belgesine sahip olmak
22 Tirebolu Mehmet Bayrak MYO Finans – Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Bankacılık ve Sigortacılık Prg. Yardımcı Doçent 3 1 İktisat alanında doktora yapmış olmak ve uluslararası dijital bölünmeyi etkileyen faktörler konusunda çalışmaları olmak
23 Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim ABD. Yardımcı Doçent 5 1 Sorgulayıcı öğrenme topluluğu modeli üzerine doktora yapmış olup, eğitimde sosyal medya alanında çalışmaları olmak
       

Kolay Hobiler