Akademik Personel | 28 Eylül 2020, Pazartesi

Giresun Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

26 Nisan 2017
Giresun Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23 ve 26 ıncı maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:

PROFESÖR kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması, doktora ve doçentlik belgesi (1 takım noterden tasdikli), başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı (1 adette CD halinde) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması ve doktora belgesi (1 takım noterden tasdikli), varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (1 adette CD halinde) ekleyerek ilgili birime şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Yardımcı Doçent kadrosuna; Doçentler müracaat edemez.

Yardımcı Doçent kadrolarına başvurularda 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendine göre Üniversitemizce ayrıca yabancı dil sınavı yapılacaktır. Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 60 (altmış) puan almış olmak gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir. (Yabancı yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların denkliğini gösteren onaylı belgelerin de sunulması gerekmektedir.)

Yayın Tarihi               :  17.04.2017

Başvuru Tarihi           :  17.04.2017

Son Başvuru Tarihi    :  02.05.2017

 

BİRİMİ BÖLÜMÜ/

ANABİLİM DALI

UNVANI DER. AD. İLAN ŞARTLARI
1 Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Profesör 1 1 Fen Eğitimi alanında doçentlik

unvanına sahip olmak. Fen eğitiminde

kavram yanılgıları fen öğretimi öz yeterlik

inançları ve meta analiz konularında

çalışmaları olmak.

2 Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Fizikokimya Anabilim Dalı Profesör 1 1 Atom transfer radikal, tersinir katılmalı/

ayrışmalı zincir transfer, halka açılması

polimerizasyonları, fotopolimerizasyon

ve kopolimer sentezi alanlarında bilimsel

çalışmalar yapmış olmak

3 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Anabilim Dalı

Profesör 1 1 Havayolu ve ekipmanı alanında SCI, SCI

expandet kapsamındaki dergilerde

yayınlanmış çalışmaları olmak

4 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü

İktisat Politikası ABD.

Profesör 1 1 Vergi gelirleri, borçlanma ve ekonomik

büyüme konularında çalışmaları olmak.

5 Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Prg. Yardımcı Doçent 5 1 Turizm işletmeciliği alanında doktora

yapmış olup, turizm talebi ve imajı

üzerine çalışmış olmak.

6 Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 5 1 Doktorasını ölçme ve değerlendirme

alanında yapmış olmak, DINA Model

ve ölçeklerde derecelendirme
konularında çalışma yapmış olmak.

7 Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 4 1 Doktorasını Rehberlik ve Psikolojik

Danışmanlık alanında yapmış olmak,

Evlilik Uyumu ile ilgili konularda

bilimsel çalışma yapmış olmak.

8 Espiye Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

Tıbbi Görüntüleme

Teknikleri Pr.

Yardımcı Doçent 5 1 Boyarmadde ve oksim komplekslerine

nitritin katalitik etkisini voltametri

ile çalışmış olmak.

9 Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü

Genel Sosyoloji ve

Metodoloji

Anabilim

Dalı

Yardımcı Doçent 5 1 Nesiller arasında ve Türk göçmenlerde

dini ve kültürel değişme üzerine

çalışmaları olmak.

10 Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Atom ve Molekül Fiziği

Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent 5 1 X ve gama ışını dedektörlerinin

karakterizasyonu, kalınlık tayini ve

katılarda difizyon üzerine çalışmalar

yapmış olmak

11 Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Katıhal Fiziği Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 5 1 Nötron saçılması, moleküler dinamik

simülasyon ve protein dinamiği üzerine

çalışmış olmak.

12 Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü

Organik Kimya Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent 5 1 Altın katalizörlüğünde alkin siklizasyonu

ve azometin iminlerin katılma reaksiyonları

üzerine çalışmaları olmak

13 Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 4 1 Eczacılık Biyokimya Anabilim Dalında

doktora yapmış ve baharatlarda anti

oksidangastroprotektif ve anti enflamatuvar

çalışmalar yapmış olmak

14 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Cerrahisi

Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent 3 1 Çocuk cerrahisi uzmanı olmak.
15 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı (Hematoloji Bilim Dalı) Yardımcı Doçent 3 1 Hematoloji uzmanı olup, Akut lösemilerde

prognoza etki eden faktörler üzerine

çalışmalar yapmış olmak

16 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Anabilim

Dalı (Çocuk

Nörolojisi

Bilim Dalı)

Yardımcı Doçent 3 1 Çocuk Nörolojisi uzmanı olmak
17 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı (Hematoloji Bilim Dalı) Yardımcı Doçent 3 1 Hematoloji uzmanı olup

Troid hastalarında

trombin ile aktive edilebilen

fibrinolizinhibitör antijen (TAFI) üzerine

çalışma yapmış olmak.

18 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kalp ve

Damar Cerrahisi

Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent 3 1 Aort kök replasmanı, Pulmoner otogreft ve

Postinfarkt ventriküler septal rüptürün cerrahi tedavisi üzerine çalışmaları olmak.

19 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı (Nefroloji Bilim Dalı) Yardımcı Doçent 5 1 Nefroloji uzmanı olmak
20 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 5 1 Spinal kord yaralanmaları ve travmatik beyin hasarlı hastalarda nörojenik mesane ile ilgili çalışmaları olmak.
21 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Acil Tıp Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 5 1 Acil serviste el bilek travmaları ve karbon monoksit zehirlenmeleri ile ilgili çalışmaları olmak.
22 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı (Onkoloji Bilim Dalı) Yardımcı Doçent 5 1 Onkoloji uzmanı olmak
23 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Halk Sağlığı Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 5 1 Tıp Fakültesi mezunu ve Halk Sağlığı uzmanı olmak.
24 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı (Gastreoenteroloji

Bilim Dalı)

Yardımcı Doçent 3 1 Yurtdışında ERCP ile ilgili deneyimi olmak.
25 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Radyoloji Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 4 1 Koroner multi dedektör bt anjiyografi ve iliyak arter anevrizma rüptürü ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
26 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı (Yenidoğan Bilim Dalı) Yardımcı Doçent 5 1 Yenidoğan uzmanı olmak.

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

       

Bedava internet konusunda servis sağlayacımıza teşekkür ederiz.