Akademik Personel | 27 Şubat 2020, Perşembe

Giresun Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

20 Ocak 2018
Giresun Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Öğretim üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23 ve 25 inci maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:

DOÇENT kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması, doktora belgesi ve doçentlik belgesi (1 takım noterden tasdikli), yayın listesi, yönergeye uygun olarak doldurulmuş puan cetveli, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (1 adette CD halinde) ekleyerek, 4 adet gönderim kutusuyla birlikte Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Doçent kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.

YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması ve doktora belgesi (1 takım noterden tasdikli), varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, yayın listesi, yönergeye uygun olarak doldurulmuş puan cetveli, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (1 adette CD halinde) ekleyerek 4 adet gönderim kutusuyla birlikte ilgili birime şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Yardımcı Doçent kadrosuna; Doçentler müracaat edemez.

Yardımcı Doçent kadrolarına başvurularda 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendine göre Üniversitemizce ayrıca yabancı dil sınavı yapılacaktır. Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 60 (altmış) puan almış olmak gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak adaylar, başvuru dosyalarını Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin 5. maddesine uygun olarak hazırlayacaklardır.

Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir. Yabancı yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların denkliğini gösteren onaylı belgelerin de sunulması gerekmektedir.

NOT: Yardımcı Doçent kadrolarına, 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlilik eğitimlerini Üniversitemiz bünyesinde tamamlayanların başvuru hakkı bulunmamaktadır.

İlan Tarihi                  : 19.01.2018

Başvuru Tarihi           : 19.01.2018

Son Başvuru Tarihi    : 02.02.2018

 

BİRİM BÖLÜM ANABİLİM

DALI

ÜNVANI DER. ADET İLAN ŞARTI
1 Dereli Meslek Yüksekokulu Ormancılık Bölümü Ormancılık ve

Orman Ürünleri

Programı

Doçent 1 1 Sistematik botanik alanında çalışmaları olmak.
2 Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Bilimleri

Anabilim Dalı

Doçent 1 1 Fitoremediasyon ve membran teknolojileri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
3 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Nöroşirurji

Anabilim Dalı

Doçent 2 1 Subaraknoid kanama ile ilgili deneysel çalışması olmak.
4 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Biyofizik

Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent 3 1 Kanser metastazında hücre adhezyon proteinleri ile ilgili çalışmaları olmak.
5 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Radyoloji

Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent 3 1 Difüzyon ağırlıklı MRG ve elastografi konularında çalışmalar yapmış olmak
6 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Nöroloji

Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent 5 1 Kanserli hastalarda akut iskemik inme konusunda çalışması olmak
7 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Genel Cerrahi

Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent 3 1 Hidatik kist cerrahisi ile ilgili deneysel çalışması olmak.
8 Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü Periodontoloji

Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent 5 1 Periodontoloji alanında doktora yapmış olup, periodontalhastalıklar ile YKL-40 akut faz proteini ilişkileri konularında çalışmaları olmak.
9 Görele Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Lojistik Yönetimi Bölümü Lojistik Yönetimi Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 5 1 İktisat alanında doktora yapmış olup, şirketlerin sürdürülebilir ekonomik performansı üzerine çalışması olmak.
10 Sağlık Hizmetleri MYO. Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı Yardımcı Doçent 4 1 Bakterilerde tiplendirme, antibiyotik direnci ve virülans faktörler konularında moleküler düzeyde çalışmaları olmak.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız