Akademik Personel | 24 Eylül 2020, Perşembe

Giresun Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

17 Kasım 2017
Giresun Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Öğretim üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23, 25 ve 26 ncı maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:

PROFESÖR kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması, doktora ve doçentlik belgesi (1 takım noterden tasdikli), başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, yönergeye uygun olarak doldurulmuş puan cetveli, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı (1 adette CD halinde) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

DOÇENT kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması, doktora belgesi ve doçentlik belgesi(1 takım noterden tasdikli), yayın listesi, yönergeye uygun olarak doldurulmuş puan cetveli, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (1 adette CD halinde) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Doçent kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.

YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması ve doktora belgesi (1 takım noterden tasdikli), varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, yayın listesi, yönergeye uygun olarak doldurulmuş puan cetveli, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (1 adette CD halinde) ekleyerek ilgili birime şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Yardımcı Doçent kadrosuna; Doçentler müracaat edemez.

Yardımcı Doçent kadrolarına başvurularda 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendine göre Üniversitemizce ayrıca yabancı dil sınavı yapılacaktır. Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 60 (altmış) puan almış olmak gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak adaylar, başvuru dosyalarını Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin 5. maddesine uygun olarak hazırlayacaklardır.

Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir. Yabancı yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların denkliğini gösteren onaylı belgelerin de sunulması gerekmektedir.

Yayın Tarihi               : 17.11.2017

Başvuru Tarihi           : 17.11.2017

Son Başvuru Tarihi    : 01.12.2017

 

BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI UNVANI DER. AD. İLAN ŞARTI
1 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Profesör 1 1 Uluslararası ilişkiler, Uluslararası güvenlik ve Avrupa Birliği üzerine çalışmalar yapmış olmak.
2 Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Yenilenebilir Enerji Anabilim Dalı Profesör 1 1 Yarı iletken tabanlı malzeme ve aygıtların optik, elektrik ve dielektrik özellikleri üzerine çalışmaları olmak.
3 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Psikiyatri Anabilim Dalı Profesör 1 1 Psikiyatrik epidemiyoloji alanında uluslararası yayınları, çalışmaları olmak ve genç erişkin psikiyatrisi konusunda deneyimi bulunmak.
4 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Profesör 1 1 Deneysel solunum yolu modelinde polyethylene materyalinin kullanımı ile ilgili çalışmaları ve sağlık hukuku alanında deneyimli olmak
5 Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı Doçent 2 1 Atomik katkı oranları konusunda çalışmalar yapmış olmak
6 Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Malzemesi Anabilim Dalı Doçent 2 1 Yapı malzemeleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.
7 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Optisyenlik Prg. Doçent 2 1 Moleküler yapı, spektroskopi, moleküler modelleme ve antioksidan özellikler konularında çalışmalar yapmış olmak.
8 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Optisyenlik Prg. Doçent 2 1 Kristalografi, lineer olmayan optik özellikler ve anti oksidanaktivite konularında çalışmalar yapmış olmak.
9 Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 5 1 Rekreasyon Yönetimi Anabilim Dalında doktora yapmış, Milli parklardaki rekreasyon etkinlikleri ve kişilik tipleri üzerine çalışmalar yapmış olmak
10 Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 1 1 Turizm işletmeciliği ve otelcilik alanında doktora yapmış, eko turizmde hizmet kalitesi, seyahat engelleri, müşteri memnuniyeti ve destinasyon sadakati algısı ile ilgili çalışmalar yapmış olmak
11 Dereli Meslek Yüksekokulu Ormancılık Bölümü Ormancılık ve Orman Ürünleri Prg. Yardımcı Doçent 5 1 Lisans ve yüksek lisansını Orman Mühendisliği Anabilim Dalında yapmış olup, orman transportu konularında çalışmaları olmak.
12 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü Ekonometri Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 3 1 Mekansal ekonometri ve ekonometrik konjonktür teorileri alanlarında çalışmaları olmak
13 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 4 1 İktisat Ana Bilim Dalında doktora yapmış olmak ve uluslararası ticaret teorisinin mikroekonometrik yöntemlerle uygulandığı çalışmaları olmak
14 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 5 1 İnme ve Bakım Verme Yükü konusunda çalışması olmak.
15 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 3 1 Çocuk Cerrahisi Uzmanı olmak.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

       

Bedava internet konusunda servis sağlayacımıza teşekkür ederiz.