Akademik Personel | 29 Mayıs 2020, Cuma

Geliştirme Ödeneği 15 Yılını Dolduran Üniversitelerde Sona Erecek.

4 Eylül 2014
Geliştirme Ödeneği 15 Yılını Dolduran Üniversitelerde Sona Erecek.
       

Geliştirme Ödeneği Ödenmesine Dair, Bakanlar Kurulu’nun 4/4/2005 tarihindeki 2005/8681 sayılı kararına göre geliştirme ödeneği 15/12/2014 tarihinde sona erecek.

Sosyo-ekonomik açıdan daha az gelişmiş yerlerde öğretim yapan ve/veya yeterli sayıda öğretim elemanı sağlanamayan yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanlarına verilen ilave ödenek olan geliştirme ödeneği Bakanlar Kurulu Kararına göre 15 Aralık 2014 tarihinde kaldırılacak.

Geliştirme ödeneğinin hangi koşullarda kaldırılacağı kararda şu şekilde belirlenmiş:

Madde 9 – “Bu Kararın yürürlük tarihinden sonra fiilen eğitim-öğretime başlayan yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanlarına ödenen geliştirme ödeneğine, fiilen eğitim-öğretim faaliyetine başlanıldığı tarihi takip eden aybaşından itibaren onbeşinci yılın sonunda son verilir.”

Madde 11 – Geçici Madde 2 – “Bu Kararın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ekli cetvelde belirtilen yerlerde eğitim-öğretime devam eden yükseköğretim kurumları ile bu yükseköğretim kurumlarından Kararın yürürlük tarihinden sonra yerleşim yerleri değişen yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanlarına, geliştirme ödeneği ödenmesine 15/12/2014 tarihinde son verilir. Ancak, anılan tarih itibarıyla fiilen eğitim-öğretime başlanıldığı tarihten itibaren onbeş yılı doldurmayan yükseköğretim kurumlarında, onbeşinci yılın sonuna kadar bu ödeneğin ödenmesine devam edilir.

Daha net bir biçimde ifade etmek gerekirse;

Kararın yayınlandığı, 4/4/2005 tarihinden sonra kurulmuş olan üniversiteler, on beş sene boyunca geliştirme ödeneğinden faydalanabilecekler. Örneğin 2006 senesinde kurulmuş bir üniversitenin gelişme ödeneği 2021 senesine kadar devam edecek. Benzer şekilde, kuruluş tarihi 4 Nisan 2005’den daha önce olan üniversitelerin de gelişme ödeneği 15 senenin dolmasıyla sona erecek. Örneğin 2001 senesinde kurulmuş olan bir üniversitenin gelişme ödeneği 2016 senesinde bitecek.

Ancak, 15 Aralık 2014 tarihinde 15 senesini doldurmuş olan bütün yüksek öğretim kurumlarında ise gelişme ödeneği otomatik olarak kesilecek.

Örnek vermek gerekirse;

  • Afyon Kocatepe Üniversitesi 1992 senesinde kurulduğu için 15/12/2014 senesinde 15 senesini dolduracak ve geliştirme ödeneği kesilecek.
  • Aksaray Üniversitesi 2006 senesinde kurulduğu için geliştirme ödeneği 2021 senesine kadar devam edecek.

Geliştirme Ödeneğinin Önemi ve Kaldırılmasındaki Problemler:

Akademisyen maaşlarının az olması nitelikli bireylerin akademik hayatı seçmemesinin en temel nedenini oluşturmakta. Beyin göçü de cabası. Bunun yanı sıra, başta öğretim üyeleri olmak üzere akademisyenler; bilimle uğraşmaları gerekirken ücret düşüklüğü ve mobbing gibi etkenlerden dolayı üniversite dışında da ek gelir arayışındalar.

Geliştirme ödenekleri, bu bakımdan akademisyenler açısından motive edici bir faktör.

Örneğin, Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde çalışan bir akademisyenimizi düşünelim. 2014 Aralık ile Erzurum Atatürk Üniversitesi eski bir üniversite olduğu için gelişme ödeneği sona erecek. Buna karşın, Erzurum Teknik Üniversitesi, 2010 senesinde kurulmuş olduğu için gelişme ödeneği 2024 senesine kadar devam edecek. En azından Karar, şimdilik bu şekilde yorumlanabilir.

Bu durumda, aynı şehirde, aynı deneyime sahip iki akademisyen devlet tarafından farklı bir şekilde ücretlendirilmiş olacak.

Ayrıca, 15 sene bir üniversitenin veya şehrin; güvenlik, sosyal ve fiziksel imkanlar ile akademik anlamda yeterli seviyede gelişeceği anlamına da her zaman gelmeyebilir.

 

Geliştirme Ödeneğini Forumda Tartışıyoruz.

Türkiye’deki üniversiteler ve kurulduğu yıllar

4/4/2005 tarihli 2005/8681 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı