Akademik Personel | 21 Aralık 2020, Pazartesi

Geliştirme Ödeneği 2017’nin Sonuna Kadar Uzatıldı

22 Ağustos 2015
Geliştirme Ödeneği 2017’nin Sonuna Kadar Uzatıldı
       

Bugün Hükümet ile Memur Sendikaları arasında, toplu sözleşme görüşmeleri ile ilgili varılan mutabakat zaptına göre, Üniversitelere Geliştirme Ödeneği 2017’nin sonuna kadar ödenecek.

Bugün Hükümet ile Memur Sendikaları arasında, toplu sözleşme görüşmeleri ile ilgili varılan mutabakat zaptına göre, ÜniversitelereGeliştirme Ödeneği 2017’nin sonuna kadar ödenecek.Varılan mutabakat zaptı üniversite ve akademik personel ile ilgili de önemli düzenlemeler içeriyor. Bunlardan birisi yeni kurulan üniversitelere ödenen Geliştirme Ödeneği, yeni kurulan üniversitelirin gelişimini sağlamak ve akademik personeli orada tutmak amacına yönelik olarak 2005 yılında çıkarılan bir Bakanlar Kurulu kararı ile ödenmeye başlamıştı. Söz konusu bakanlar kurulu kararı ile kararı bu uygulama 2014 tarihi itibarıyla son bulacaktı. Ancak 2014 yılında 2005 tarihli bu bakanlar kurulu kararında değişiklik yapıldı ve bu süre 2015 yılına kadar bir yıl daha uzatıldı.

Ancak bugün Hükümet ile Memur Sendikaları arasında varılan mutabakata göre, Geliştirme Ödeneği ödemesinin 2017 yılı sonu kadar 2 yıl daha ödenmesi öngörülüyor. Söz konusu mütabakat zaptının  Geliştirme Ödeneği Süresinin Uzatılması başlığını taşıyan 16.maddesi şöyle: “Madde 16- (1) 4/4/2005 tarihli ve 2005/8681 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Geliştirme Ödeneği Ödenmesine Dair Kararın 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “onaltmcı” ibaresi “onsekizinci” olarak, geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “15/12/2015” ibaresi “31/12/2017”, “onaltı” ibaresi “onsekiz” ve “onaltmcı” ibaresi ise “onsekizinci” olarak uygulanır”

Bu durum üniversiteler açısından, özellikle yeni kurulan ve gelişmekte olan üniversiteler açısından son derece olumlu bir gelişmedir. Ancak Geliştirme Ödeneği Ödenmesine ilişkin süre uzatılırken, bu ödeneği almayan üniversitelerin bu konuda göz ardı edilmesi önemli bir eksikliktir. Yeni kurulun üniversiteler oranında olmasa da, belli oranda diğer üniversitelere de geliştirme ödeneği ödenmelidir. Aksi takdirde değişik üniversitelerde görev yapan ve aynı ünvana sahip akademik personel arasında ciddi bir maaş eşitsizliği oluşmaktadır. Örneğin bazı yeni kurulan üniversitelerde görev yapan bir Yardımcı Doçentin maaşı, diğer üniversite de görev yapan bir profesörün maaşını geçebilmektedir. Toplu sözleşme metninde bunun gözetilmemiş olması önemli bir eksikliktir.

Kaynak: Akademi Haber

       

Kolay Hobiler