Akademik Personel | 20 Mayıs 2019, Pazartesi

Geliştirme Ödeneği 15 Yılını Dolduran Üniversitelerde Kaldırıldı!

17 Aralık 2014
Geliştirme Ödeneği 15 Yılını Dolduran Üniversitelerde Kaldırıldı!
       

2005 yılı öncesinde kurulmuş ve 15. yılını 15.12.2014 tarihi itibariyle doldurmuş olan üniversitelerde, geliştirme ödeneği kalktı.

Tüm akademisyenlerin yüzü, geçtiğimiz ay yürürlüğe giren zamla gülmüştü.

Ancak, bazı üniversitelerde ödenmekte olangeliştirme ödeneği 15.12.2014 tarihi itibariyle kalktı. Bu ödenek, 2914 sayılı Kanunun 14. maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan Geliştirme Ödeneği Ödenmesine dair Bakanlar Kurulu dayanılarak verilmektedir.

Geliştirme Ödeneği 15 Yılını Dolduran Üniversitelerde Sona Erecek.

2005 ÖNCESİNDE KURULMUŞ ÜNİVERSİTELER

2005 öncesi kurulan üniversitelerde ise nasıl bir uygulama olacağı, Geliştirme Ödeneği Ödenmesine dair kararın geçici 2. maddesinde düzenlenmiştir. Bu madde şu şekildedir:

“Geçici Madde 2 – Bu Kararın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ekli cetvelde belirtilen yerlerde eğitim-öğretime devam eden yükseköğretim kurumları ile bu yükseköğretim kurumlarından Kararın yürürlük tarihinden sonra yerleşim yerleri değişen yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanlarına, geliştirme ödeneği ödenmesine 15/12/2014 tarihinde son verilir. Ancak, anılan tarih itibarıyla fiilen eğitim-öğretime başlanıldığı tarihten itibaren onbeş yılı doldurmayan yükseköğretim kurumlarında, onbeşinci yılın sonuna kadar bu ödeneğin ödenmesine devam edilir.”

Bu maddeye göre de, 2005 öncesinde kurulmuş ve eğitim hayatına başlamış üniversitelerde, bu ödeneğin ödenmesinde 15. yıla bakılacaktır. 15/12/2014 tarihi itibariyle eğitim öğretimde 15. yılını dolduran üniversitelerde, bu ödeneğin verilmesine son verilecektir.

Örnek vermek gerekirse;

  • Afyon Kocatepe Üniversitesi 1992 senesinde kurulduğu için 15/12/2014 senesinde 15 senesini dolduracak ve geliştirme ödeneği kesilecek.
  • Aksaray Üniversitesi 2006 senesinde kurulduğu için geliştirme ödeneği 2021 senesine kadar devam edecek.

Geliştirme Ödeneğini Forumda Tartışıyoruz.

Türkiye’deki üniversiteler ve kurulduğu yıllar

4/4/2005 tarihli 2005/8681 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Geliştirme Ödeneğinin Önemi ve Kaldırılmasındaki Problemler:

Akademisyen maaşlarının az olması nitelikli bireylerin akademik hayatı seçmemesinin en temel nedenini oluşturmakta. Beyin göçü de cabası. Bunun yanı sıra, başta öğretim üyeleri olmak üzere akademisyenler; bilimle uğraşmaları gerekirken ücret düşüklüğü ve mobbing gibi etkenlerden dolayı üniversite dışında da ek gelir arayışındalar.

Geliştirme ödenekleri, bu bakımdan akademisyenler açısından motive edici bir faktör.

Örneğin, Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde çalışan bir akademisyenimizi düşünelim. 2014 Aralık ile Erzurum Atatürk Üniversitesi eski bir üniversite olduğu için gelişme ödeneği sona erecek. Buna karşın, Erzurum Teknik Üniversitesi, 2010 senesinde kurulmuş olduğu için gelişme ödeneği 2024 senesine kadar devam edecek. En azından Karar, şimdilik bu şekilde yorumlanabilir.

Bu durumda, aynı şehirde, aynı deneyime sahip iki akademisyen devlet tarafından farklı bir şekilde ücretlendirilmiş olacak.

Ayrıca, 15 sene bir üniversitenin veya şehrin; güvenlik, sosyal ve fiziksel imkanlar ile akademik anlamda yeterli seviyede gelişeceği anlamına da her zaman gelmeyebilir.

Akademisyenlerden Tepki: “Geliştirme Ödeneği Kaldırılmasın”

 

 

 

       

BENZER HABERLER