Akademik Personel | 26 Ocak 2021, Salı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tezli Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Öğrenci Alınacak

15 Temmuz 2019
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tezli Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Öğrenci Alınacak
       

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tezli Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Öğrenci Alınacak

 

T.C. TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yükseklisans ve Doktora Öğrenci Kabulü İlanı

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER VE KOŞULLARI (BAŞVURULAR ONLİNE OLACAKTIR)
Tezsiz Yüksek Lisans Programı:
1- Başvuracağı Anabilim Dalını belirten başvuru dilekçesi, http://basvuru.gop.edu.tr adresinden doldurulacak.
2-Lisans diplomasının aslı veya onaylı sureti.
3-Lisans programlarından alınan derslerin başarı notunu ve mezuniyet not ortalamasını gösteren belgenin (Transkript) aslı veya onaylı sureti.
4- Varsa ALES veya dengi sınav sonuç belgesinin aslı veya onaylı sureti.
5- Varsa Yabancı Dil Başarı belgesinin aslı veya onaylı sureti.
6- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.
7- Çalıştığını gösteren belgenin aslı veya onaylı sureti.
8-Online olarak bilgilerini sistemde göremeyen adaylar manuel olarak girdikleri bilgilerine ilişkin belgelerin aslını veya onaylı suretini başvuru tarihleri içerisinde Enstitümüze şahsen getirmek zorundadır.
Tezli Yüksek Lisans Programı:
1- Başvuracağı Anabilim Dalını belirten başvuru dilekçesi, http://basvuru.gop.edu.tradresinden doldurulacak.
2- Lisans diplomasının aslı veya onaylı sureti.
3-Lisans programlarından alınan derslerin başarı notunu ve mezuniyet not ortalamasını gösteren belgenin (Transkript) aslı veya onaylı sureti.
4- En az 55 standart puan aldığını gösteren ALES veya dengi sınav sonuç belgesinin aslı veya onaylı sureti
5- Varsa YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları veya eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından aldığı puanı gösterir belge.
6- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.
7-Online olarak bilgilerini sistemde göremeyen adaylar manuel olarak girdikleri bilgilerine ilişkin belgelerin aslını veya onaylı suretini başvuru tarihleri içerisinde Enstitümüze şahsen getirmek zorundadır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:
YÜKSEK LİSANS BAŞVURU DEĞERLENDİRME;
ALES puanının %60’ı, mezuniyet not ortalamasının %25’i ve yabancı dil puanının %15’i alınarak değerlendirme yapılır.

NOT: Müracaatlar online olup, mektup veya elektronik başvurular kabul edilmeyecektir. Online başvuruda ilgili belgeleri sistemden otomatik olarak çekilen adayların dışındakiler, başvuru esnasında manuel olarak beyan ettikleri belgeleri başvuru tarihleri içerisinde Enstitümüze şahsen getirmesi gerekmektedir. Kesin kayıtlarda şahsen yapılacaktır.

 

Başvuru Tarihleri 16 – 25 Temmuz 2019
       

Kolay Hobiler