Akademik Personel | 26 Ocak 2021, Salı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencisi Alınacak

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencisi Alınacak
       

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne yüksek lisans ve doktora öğrencisi alınacak.

 

İlanın detayları şu şekilde;

T.C. TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yükseklisans ve Doktora Öğrenci Kabulü İlanı

Müracaatlar online olarak http://basvuru.gop.edu.tr internet adresinden yapılacak olup, mektup veya posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Online başvuru yaparken verilerini sistemden yükleyemeyen adayların başvuruları şahsen Enstitümüz Müdürlüğüne yapılacak olup, mektup veya posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER VE KOŞULLARI
Tezsiz Yüksek Lisans Programı:
1- Başvuracağı Anabilim Dalını belirten başvuru dilekçesi, http://basvuru.gop.edu.tr adresinden doldurulacaktır.
2- Lisans diplomasının aslı veya onaylı sureti,
3-Lisans programlarından alınan derslerin başarı notunu ve mezuniyet not ortalamasını gösteren belgenin (Transkript) aslı veya onaylı sureti.
4-Varsa ALES veya dengi sınav sonuç belgesinin aslı veya onaylı sureti
5-Varsa Yabancı Dil Başarı Belgesinin aslı veya onaylı sureti.
6-Online olarak bilgilerini sistemde göremeyen adaylar manuel olarak, girdikleri bilgilerine ilişkin belgelerin aslını veya onaylı suretini başvuru tarihleri içerisinde Enstitümüze şahsen getirmek zorundadırlar. Başvurusunu online olarak tamamlayan öğrencilerin başvuru için ayrıca Enstitümüze gelmeleri ve evrak getirmeleri gerekmemektedir.

Tezli Yüksek Lisans Programı:
1- Başvuracağı Anabilim Dalını belirten başvuru dilekçesi, http://basvuru.gop.edu.tr adresinden doldurulacaktır.
2-Lisans diplomasının aslı veya onaylı sureti,
3-Lisans programlarından alınan derslerin başarı notunu ve mezuniyet not ortalamasını gösteren belgenin (Transkript) aslı veya onaylı sureti,
4-En az 55 standart puan aldığını gösteren ALES veya dengi sınav sonuç belgesinin aslı veya onaylı sureti,
5-Varsa YÖK tarafından kabul edilen merkezi Yabancı Dil Sınavları veya eş değerliği kabul edilen Uluslararası Yabancı Dil Sınavlarından aldığı puanı gösterir belge.
6-UNİP kapsamında başvuran adayların Üniversitelerin Akademik kadrolarında görev yaptığını gösterir belge,
7-Online olarak bilgilerini sistemde göremeyen adaylar manuel olarak, girdikleri bilgilerine ilişkin belgelerin aslını veya onaylı suretini başvuru tarihleri içerisinde Enstitümüze şahsen getirmek zorundadırlar. Başvurusunu online olarak tamamlayan öğrencilerin başvuru için ayrıca Enstitümüze gelmeleri ve evrak getirmeleri gerekmemektedir.
Doktora Programı:
1-Başvuracağı Anabilim Dalını belirten başvuru dilekçesi, http://basvuru.gop.edu.tr adresinden doldurulacaktır,
2-Yüksek Lisans diplomasının aslı veya onaylı sureti,
3-Yüksek Lisans programlarından alınan derslerin başarı notunu ve 100 üzerinden en az 70 veya muadili mezuniyet not ortalamasını gösteren belgenin (Transkript) aslı veya onaylı sureti,
4- En az 60 puan alındığını gösteren ALES veya dengi sınav sonuç belgesinin aslı veya onaylı sureti.
5- En az 55 puan alındığını gösteren YDS veya dengi sınav sonuç belgesinin aslı veya onaylı sureti.
6- UNİP kapsamında başvuran adayların Üniversitelerin Akademik kadrolarında görev yaptığını gösterir belge,
7-Online olarak bilgilerini sistemde göremeyen adaylar manuel olarak, girdikleri bilgilerine ilişkin belgelerin aslını veya onaylı suretini başvuru tarihleri içerisinde Enstitümüze şahsen getirmek zorundadırlar. Başvurusunu online olarak tamamlayan öğrencilerin başvuru için ayrıca Enstitümüze gelmeleri ve evrak getirmeleri gerekmemektedir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:[1]
TEZLİ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU DEĞERLENDİRME;

Başvurular değerlendirilirken; ALES puanının %60’ı, yabancı dil puanının %15’i ve lisans diploma notunun %25’i alınarak ön değerlendirme puanı hesaplanır. Ön değerlendirme sonuçlarına göre, kontenjanın iki katı kadar aday yazılı bilim sınavına çağrılır. Bilim sınavında 50 puanın altında kalan adaylar başarısız sayılır ve değerlendirmeye alınmaz. Sonuçlar; ön değerlendirme puanının %70’i ve bilim sınavının %30’u esas alınarak hesaplanır. Asıl listede yer alıp, kesin kayıt yaptırmayan adayların yerine yedek listede bulunan adaylara kayıt hakkı tanınacaktır. Değerlendirmede yüzlük puan sistemi kullanılacaktır. Yüzlük puan sistemi dışında düzenlenmiş not döküm belgelerinin dönüşümü, Yükseköğretim Kurulu tarafından 09/10/2008 tarihinde yayımlanan not dönüşüm tablosu kullanılarak gerçekleştirilecektir.

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU DEĞERLENDİRME;
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 6. maddesi ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Uygulamasına Yönelik Usul ve Esasların 2. maddesi uyarınca yapılacaktır.

DOKTORA BAŞVURU DEĞERLENDİRMESİ;
Başvurular değerlendirilirken; ALES puanının %60’ı, yabancı dil puanının %15’i ve yüksek lisans diploma notunun %25’i alınarak ön değerlendirme puanı hesaplanır. Ön değerlendirme sonuçlarına göre, kontenjanın iki katı kadar aday bilim sınavına (mülakata) çağrılır. Bilim sınavında 50 puanın altında kalan adaylar başarısız sayılır ve değerlendirmeye alınmaz. Sonuçlar; ön değerlendirme puanının %70’i ve bilim sınavının %30’u esas alınarak hesaplanır. Asıl listede yer alıp, kesin kayıt yaptırmayan adayların yerine yedek listede bulunan adaylara kayıt hakkı tanınacaktır. Değerlendirmede yüzlük puan sistemi kullanılacaktır. Yüzlük puan sistemi dışında düzenlenmiş not döküm belgelerinin dönüşümü, Yükseköğretim Kurulu tarafından 09/10/2008 tarihinde yayımlanan not dönüşüm tablosu kullanılarak gerçekleştirilecektir.

       

Kolay Hobiler