Akademik Personel | 27 Ocak 2021, Çarşamba

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencisi Alımı Yapılacak

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencisi Alımı Yapılacak
       

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne yüksek lisans ve doktora öğrencisi alımı yapılacak.

 

İlanın detayları şu şekilde;

T.C. TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yükseklisans ve Doktora Öğrenci Kabulü İlanı

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER VE KOŞULLARI
Tezli Yüksek Lisans Programı:
1- Başvuracağı Anabilim Dalını belirten başvuru dilekçesi http://basvuru.gop.edu.tr adresinden doldurulacaktır.
2- Lisans diplomasının aslı veya onaylı sureti,
3-Lisans programlarından alınan derslerin başarı notunu ve mezuniyet not ortalamasını gösteren belgenin (Transkript) aslı veya onaylı sureti,
4- En az 55 standart puan aldığını gösteren ALES veya dengi sınav sonuç belgesinin aslı veya onaylı sureti,(ALES puanı sınav tarihinden itibaren 5 (beş) yıl geçerliliği vardır.
5-YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları veya eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından birine girmiş olmak ve aldığı puanı gösterir belge,
6- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Tezsiz Yüksek Lisans Programı:
1- Başvuracağı Anabilim Dalını belirten başvuru dilekçesi http://basvuru.gop.edu.tr doldurulacaktır.
2- Lisans diplomasının aslı veya onaylı sureti,
3- Lisans programlarından alınan derslerin başarı notunu ve mezuniyet not ortalamasını gösteren belgenin (Transkript) aslı veya onaylı sureti,
4- Varsa ALES veya dengi sınav sonuç belgesinin aslı veya onaylı sureti
5- Varsa Yabancı Dil Başarı belgesinin aslı veya onaylı sureti.

Doktora Programı:
1-Başvuracağı Anabilim Dalını belirten başvuru dilekçesi, http://basvuru.gop.edu.tradresinden doldurulacaktır,
2-Yüksek Lisans diplomasının aslı veya onaylı sureti,
3-Yüksek Lisans programlarından alınan derslerin başarı notunu ve 100 üzerinden en az 70 veya muadili mezuniyet not ortalamasını gösteren belgenin (Transkript) aslı veya onaylı sureti,
4- En az 60 puan alındığını gösteren ALES veya dengi sınav sonuç belgesinin aslı veya onaylı sureti.
5- En az 55 puan alındığını gösteren YDS veya dengi sınav sonuç belgesinin aslı veya onaylı sureti.
6- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Lisans Diploma Derecesi ile Doktora Programlarına Başvurularda; lisans diplomasına, lisans mezuniyet not ortalamalarının 100 üzerinden en az 85 veya muadili mezuniyet not ortalamasına, ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 80 puana ve en az 55 Yabancı Dil puanına sahip olmaları gerekir

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:
YÜKSEK LİSANS BAŞVURU DEĞERLENDİRME;

ALES puanının %60’ı, mezuniyet not ortalamasının %25’i ve yabancı dil puanının %15’i alınarak değerlendirme yapılır.

DOKTORA BAŞVURU DEĞERLENDİRMESİ;
Başvurular değerlendirilirken; ALES puanının %60’ı, yabancı dil puanının %15’i ve lisans derecesi ile başvuranlar için lisans, yüksek lisans derecesi ile başvuranların ise yüksek lisans diploma notunun %25’i alınarak ön değerlendirme puanı hesaplanır. Ön değerlendirme sonuçlarına göre, kontenjanın iki katı kadar aday bilim sınavına (mülakata) çağırılır. Bilim sınavında 50 puanın altında kalan adaylar başarısız sayılır ve değerlendirmeye alınmaz. Sonuçlar; ön değerlendirme puanının %70’i ve bilim sınavının %30’u esas alınarak hesaplanır. Asıl listede yer alıp, kesin kayıt yaptırmayan adayların yerine yedek listede bulunan adaylara kayıt hakkı tanınacaktır. Değerlendirmede Yüzlük puan sistemi kullanılacaktır. Yüzlük puan sistemi dışında düzenlenmiş not döküm belgelerinin dönüşümü, Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan not dönüşüm tablosu kullanılarak gerçekleştirilecektir.

Yüksek Lisans ve Doktora Başvuru Tarihleri: 05-16 Ağustos 2019

Ayrıntılı bilgi: www.gop.edu.tr 0356 21437 88 -0 356 213 32 08

Not : Başvurular İnternet üzerinden Online yapılacaktır.

NOT: Müracaatlar online olarak http://basvuru.gop.edu.tr internetten adresinden yapılacak olup mektup veya posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Online başvuru yaparken verilerini sistemden yükleyemeyen adayların başvuruları şahsen Enstitü Müdürlüklerine yapılacak olup mektup veya posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

       

Kolay Hobiler