Akademik Personel | 16 Haziran 2021, Çarşamba

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüne Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencisi Alınacak

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüne Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencisi Alınacak
       

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüne Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencisi Alınacak

T.C. TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yükseklisans ve Doktora Öğrenci Kabulü İlanı

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER VE KOŞULLARI
Tezli Yüksek Lisans Programı:

 1. Başvuracağı Anabilim Dalını belirten başvuru dilekçesi, http://basvuru.gop.edu.tr adresinden doldurulacaktır.
 2. Lisans diplomasının aslı veya onaylı sureti,
 3. Lisans programlarından alınan derslerin başarı notunu ve mezuniyet not ortalamasını gösteren belgenin (Transkript) aslı veya onaylı sureti,
 4. En az 55 standart puan aldığını gösteren ALES veya dengi sınav sonuç belgesinin aslı veya onaylı sureti,
 5. Varsa Yabancı Dil Başarı belgesinin aslı veya onaylı sureti.
 6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Doktora Programı:

 1. Başvuracağı Anabilim Dalını belirten başvuru dilekçesi, http://basvuru.gop.edu.tr adresinden doldurulacaktır,
 2. Yüksek Lisans diplomasının aslı veya onaylı sureti,
 3. Yüksek Lisans programlarından alınan derslerin başarı notunu ve 100 üzerinden en az 70 veya muadili mezuniyet not ortalamasını gösteren belgenin (Transkript) aslı veya onaylı sureti,
 4. En az 60 puan alındığını gösteren ALES veya dengi sınav sonuç belgesinin aslı veya onaylı sureti.
 5. En az 55 puan alındığını gösteren YDS veya dengi sınav sonuç belgesinin aslı veya onaylı sureti.
 6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 1. UNİP kapsamında başvuran adayların üniversitelerin akademik kadrolarında görev yaptığını gösterir belge.

Lisans Derecesi ile Doktora Programlarına Başvurularda;
Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans diplomasına, lisans mezuniyet not ortalamalarının 100 üzerinden en az 85 veya muadili mezuniyet not ortalamasına, ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 80 puana ve en az 55 Yabancı Dil puanına sahip olmaları gerekir.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:
YÜKSEK LİSANS BAŞVURU DEĞERLENDİRME;
ALES puanının %60’ı, mezuniyet not ortalamasının %25’i ve yabancı dil puanının %15’i alınarak değerlendirme yapılır.
DOKTORA BAŞVURU DEĞERLENDİRMESİ;
Başvurular değerlendirilirken; ALES puanının %60’ı, yabancı dil puanının %15’i ve lisans derecesi ile başvuranlar için lisans, yüksek lisans derecesi ile başvuranların ise yüksek lisans diploma notunun %25’i alınarak ön değerlendirme puanı hesaplanır. Ön değerlendirme sonuçlarına göre, kontenjanın iki katı kadar aday bilim sınavına (mülakata) çağırılır. Bilim sınavında 50 puanın altında kalan adaylar başarısız sayılır ve değerlendirmeye alınmaz. Sonuçlar; ön değerlendirme puanının %70’i ve bilim sınavının %30’u esas alınarak hesaplanır. Asıl listede yer alıp, kesin kayıt yaptırmayan adayların yerine yedek listede bulunan adaylara kayıt hakkı tanınacaktır. Değerlendirmede Yüzlük puan sistemi kullanılacaktır. Yüzlük puan sistemi dışında düzenlenmiş not döküm belgelerinin dönüşümü, Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan not dönüşüm tablosu kullanılarak gerçekleştirilecektir.

NOT: 1- Müracaatlar Online olup, mektup veya elektronik başvurular kabul edilmeyecektir. Online başvuruda ilgili belgeleri sistemden otomatik olarak çekilen adayların dışındakiler, başvuru esnasında manuel olarak beyan ettikleri belgeleri Enstitümüze şahsen getirmesi gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi: WEB: www.gop.edu.tr

       

Kolay Hobiler