Akademik Personel | 16 Haziran 2021, Çarşamba

Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesine Özel Yetenek Sınavı İle Öğrenci Alınacak

Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesine Özel Yetenek Sınavı İle Öğrenci Alınacak
       

Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesine Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınacak.

 

İlanın detayları şu şekilde;

T.C. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümüne (örgün öğretim) 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınacaktır. Kontenjan 30 (otuz) kişi olarak belirlenmiş olup kontenjanın %10’u engelli adaylara ayrılacaktır.

Başvuru Koşulları

 • T.C. vatandaşı olmak.
 • 2019-Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) başvurmuş olmak ve Temel Yeterlilik Testinden (TYT) 160 (yüz altmış) ve üzeri puan almış olmak. (YKS’nin diğer testlerine girenler de TYT puanları ile Özel Yetenek Sınavına başvurabilirler.)
 • Engelli adaylardan [bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spectrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar)] TYT puanı 100 ve üzerinde olanlar, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla Özel Yetenek Sınavına başvurabilirler. Bu adayların puanları, sınavın yapıldığı yıl dahil olmak üzere 2 (iki) yıl geçerlidir.
 • Bir başka öğretim kurumundan disiplin cezası ile çıkarılmamış olmak.
 • Ön kayıt yaptıran adaylar, başvurularında eksiksiz ve doğru bilgi vermek zorundadırlar. Doğru beyanda bulunmadığı tespit edilen adayların kesin kayıt hakkı olamayacağı gibi haklarında yasal işlem başlatılır. (Doğru beyanda bulunulmaması halinde, öğrenci mezuniyet aşamasında dahi olunsa yasal işlem başlatılır.)

Uluslararası öğrenci adaylarının başvuruları, “Gaziantep Üniversitesi 2019-2020 Akademik Yılı Lisans/Önlisans Programlarına Uluslararası Öğrenci Kabulü”ne göre yapılacaktır.

Ön Kayıt
Tüm adaylar için başvurular, 5 Ağustos 2019 tarihinde başlar ve 19 Ağustos 2019 tarihinde sona erer. Başvurular Üniversite ve Fakülte web sayfasında ilan edilen gsfonkayit.gantep.edu.tr linkinden online olarak yapılır. Online kayıt yaptırmayan adaylar sınava giremez.

Özel Yetenek Sınavı Yeri ve Tarihi
Özel Yetenek Sınavı, tüm adaylar için, 21 Ağustos 2019 Çarşamba günü saat 10.00’da birinci aşama Canlı Modelden Desen Sınavı, 22 Ağustos 2019 Perşembe günü saat 10.00’da ikinci aşama İmgesel Desen Sınavı olmak üzere iki aşamadan oluşur ve iki oturumda yapılır. Aday sayısının fazla olması ve sınav salonunun yetersiz kalması durumunda, sınav günlerinde saat 14.00’da ek oturumlar yapılır ve adayların hangi oturumlarda sınava girecekleri, sınav gününden bir gün önce Fakülte web sayfasından ve ilan panosundan duyurulur (bu durum her iki aşama için de geçerlidir). Sınav oturumları Gaziantep Üniversitesi Kapalı Spor Salonunda (Gaziantep Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının yanı) yapılır. Engelli adaylar ve uluslararası öğrenci adayları, sınav günü Güzel Sanatlar Fakültesi binasında kendileri için tahsis edilen salonlarda sınava alınırlar.

Kesin Kayıtlar
Asil adayların kesin kayıt işlemleri, 02 Eylül 2019 tarihinde saat 08:00’da başlar ve 06 Eylül 2019 tarihinde saat 17:30’da sona erer. Belirtilen süre içinde kesin kayıtlarını yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybederler. Kesin kayıt işlemleri, Gaziantep Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında şahsen yapılır. Sınavı kazanan asil adaylar, ilan edilen kesin kayıt süresi içinde, gerekli belgeleri eksiksiz olarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmek suretiyle kayıtlarını yaptırırlar. Belirtilen son tarihten sonra ve/veya eksik belge ile gelen adaylar, hiçbir şekilde kayıt hakkı iddia edemezler. Kesin kayıtlar bittikten sonraki ilk mesai günü, boş kalan kontenjanlar için yedek aday listesi ilan edilir. Yedek listeden gelen adayların kesin kayıt işlemleri, 10 Eylül 2019 tarihinde saat 08:00’da başlar ve 12 Eylül 2019 tarihinde saat 17:30’da sona erer. Yedek listede bulunan adaylar, kontenjan açığı tamamlanıncaya kadar, asil kayıt hakkı sırasının kendilerinde olup olmadığını Fakülte web sayfasından veya ilan panosundan takip ederek öğrenmek zorundadırlar. Yedek adayların kesin kayıt işlemleri, asil adayların kesin kayıt işlemlerinde olduğu gibi, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına şahsen yapılır. Yedek adaylar, kendileri için ilan edilen kesin kayıt süresi içinde, gerekli belgeleri eksiksiz olarak, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim ederek kayıtlarını yaptırırlar. Belirtilen son tarihten sonra ve/veya eksik belge ile gelen yedek adaylar kesin kayıt haklarını kaybetmiş sayılırlar.

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler

 • Nüfus cüzdanının onaylı örneği (noter veya nüfus dairesinden onaylı),
 • Adayın mezun olduğu okuldan aldığı diploma ya da yeni tarihli geçici mezuniyet, belgesinin aslı ve fotokopisi,
 • TYT sonuç belgesi,
 • İkametgâh belgesi,
 • Son altı ay içerisinde, yüzü açık, sakalsız ve adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde cepheden çekilmiş 12 (on iki) adet 4,5×6 cm. ebatlarında vesikalık fotoğraf,
 • Erkek adaylar için askerlik şubelerinden alınacak askerlik durum belgesi.

Adayların online ön kayıttaki beyanları ile kesin kayıt sırasında verdikleri evraklarda herhangi bir usulsüzlük tespit edilirse, bu adayların kesin kayıt hakları iptal edilir ve haklarında yasal işlem başlatılır.
Uluslararası öğrenci adaylarından kesin kayıt hakkı kazananlar, kesin kayıt işlemleri ile ilgili detaylı bilgiyi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından alabilirler.

ÖNEMLİ TARİHLER

 • Ön Kayıt İşlemleri: 5-19 Ağustos 2019
 • Canlı Modelden Desen Sınavı: 21 Ağustos 2019, 10.00
 • İmgesel Desen Sınavı: 22 Ağustos 2019, 10.00
 • Sınav Sonuçlarının İlanı: 23 Ağustos 2019
 • Asil Adayların Kesin Kayıt İşlemleri: 2-6 Eylül 2019
 • Yedek Adayların İlanı: 9 Eylül 2019
 • Yedek Adayların Kesin Kayıt İşlemleri: 10-12 Eylül 2019

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Adres: Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil/GAZİANTEP. Tel: 0342 360 12 00-3300
E-posta: [email protected]

Web: gsf.gantep.edu.tr

       

Kolay Hobiler