Akademik Personel | 03 Temmuz 2021, Cumartesi

Gaziantep Üniversitesi 3 Sözleşmeli Memur Alımı Yapacak

26 Nisan 2019
Gaziantep Üniversitesi 3 Sözleşmeli Memur Alımı Yapacak
       

Gaziantep Üniversitesi 3 Sözleşmeli Sağlık Teknikeri alacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

 

 ADEDİARANILAN NİTELİKLER
Sağlık Teknikeri1Yükseköğretim kurumlarının Önlisans Odyometri bölümünden
mezun olmak.
Sağlık Teknikeri1- Yükseköğretim kurumlarının Radyoloji Bölümü veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
- En az 4 yıl Üniversite hastanelerinde çalışmış olmak, 6 ay
pediatri anjio konusunda deneyimli olmak ve belgelemek.
Sağlık Teknikeri1- Yükseköğretim kurumlarının Radyoloji Bölümü veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
- En az 4 yıl Üniversite hastanelerinde çalışmış olmak, 18 ay Girişimsel Nöroloji ve Radyoloji Anjio konusunda deneyimi
olmak ve belgelemek.

 

İlanın detayları ise şu şekilde :

 

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Üniversitemizde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların ek 2. maddesinin (b) fıkrasına uyarınca, 2018 KPSS93 puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen unvanlarda Sağlık Personeli
alınacaktır.

 

BAŞVURU YAPACAK ADAYLARDA ARANAN KOŞULLAR
1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48.
maddesinde belirtilen genel şartlar aranacaktır.
2- Başvuracak adayların 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş
olmalıdırlar.
2018 KPSS-P93 puan türü esas alınacaktır.
3- İlgililerin, ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati
bitimine kadar) istenilen belgeler ile Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen
müracaat etmeleri gerekmektedir. İlanda yer alan pozisyonlardan sadece birine müracaat
edilecektir. Posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
4- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına 5917 sayılı
Kanunun 47.maddesinin5.fıkrası (a/2) bendi ile eklenen hüküm uyarınca, sözleşmeli(4/B) olarak
istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile
belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir
yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
5- Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları
yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise
bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir.
6- Başvurular incelendikten sonra atamaya hak kazanan asil ve yedek adayların isimleri
Üniversitemiz web sayfası ilanlar bölümünde ilan edilecektir. Atamaya hak kazananlar haklarında
yaptırılan güvenlik soruşturmaları olumlu sonuçlandığı takdirde göreve başlatılacaklardır. Bu ilan
tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İstenilen Belgeler:
1- Başvuru formu (https://www.gantep.edu.tr)
2- 2018 KPSS sınav sonuç belgesi
3- e-devlet üzerinden alınacak mezun belgesi
4- Kimlik Fotokopisi
5- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Form tek sayfa olacak şekilde ve
bilgisayar ortamında doldurulacaktır. (https://www.gantep.edu.tr)

       

Kolay Hobiler