Akademik Personel | 02 Şubat 2021, Salı

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 17 Öğretim Elemanı Alımı Yapacak

21 Haziran 2019
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 17 Öğretim Elemanı Alımı Yapacak
       

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi çeşitli alanlarda 17 öğretim elemanı alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

BirimiBölümüProgram/ABDUnvanıDer.AdetAçıklama
İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler
Fakültesi
SosyolojiSosyolojiProfesör11AB ve Tübitak projeleri konusunda deneyimli olmak ve eğitimin sosyal temelleri konusunda çalışma yapmış olmak
Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriAnatomiDr. Öğr. Üyesi31Anatomi alanında doktora yapmış olmak ve formaldehitin
(sinir sistemine) zararları konusunda deneysel çalışma yapmış olmak
Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriFizyolojiDr. Öğr. Üyesi31Tıp doktoru olmak ve TRMP2 kanalları, memantin, uzaysal hafıza, oksidatif stres-egersiz ilişkisi alanlarında
çalışma yapmış olmak
Tıp FakültesiTemel Tıp
Bilimleri
Histoloji-
Embriyoloji
Dr. Öğr. Üyesi31Maternal subklinik hipotiroidi ve sitokrom P450 aromataz
enzimi ile ilgili çalışma yapmış olmak
Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriTıbbi BiyokimyaDr. Öğr. Üyesi31Deneysel sepsis modelinde kafeik asit fenetil esterin
koruyucu etkilerinin incelenmesi konularda çalışma yapmış olmak
Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriTıbbi MikrobiyolojiDr. Öğr. Üyesi31M.tuberculosis kompleks ve non-tüberküloz mikobakterilerin moleküler sürveyansı konusunda tecrübeli olmak ve Spoligotipleme konularında çalışma yapmış olmak.
Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriTıbbi BiyolojiDr. Öğr. Üyesi31Otofaji ile ilişkili mikroRNA'ların akciğer kanserindeki rolü konularında çalışma yapmış olmak
Tıp FakültesiDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıDr. Öğr. Üyesi31Sistemik Skleroz (Skleroderma) hastalarında Ritüksimab etkinliği konusunda çalışma yapmış olmak ve Türk İç Hastalıkları derneği yeterlilik (BOARD) Sertifikasına
sahip olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiElektrik- Elektronik MühendisliğiElektrik- Elektronik MühendisliğiDr. Öğr. Üyesi21Lisans, yüksek lisans ve doktorasını elektrik-elektronik mühendisliği alanında almış olmak. Bilgisayar destekli süreç modelleme, sayısal simülasyon ve hata toleranslı
denetim konularında çalışma yapmış olmak
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiBilgisayar MühendisliğiBilgisayar MühendisliğiDr. Öğr. Üyesi41Doktorasını enformatik anabilim dalında yapmış olmak. Mobil teknolojiler ve sosyal ağlar konularında çalışma yapmış olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiBilgisayar MühendisliğiBilgisayar MühendisliğiDr. Öğr. Üyesi41Doktorasını elektrik-elektronik veya bilgisayar mühendisliği alanında almış olup, merkezi örüntü üreteçleri konusunda
çalışma yapmış olmak
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiEndüstri MühendisliğiEndüstri MühendisliğiDr. Öğr. Üyesi41Endüstri mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.
Sağlıkta sezgisel optimizasyon ve deneysel simülasyon tasarımı alanında çalışma yapmış olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiEndüstri MühendisliğiEndüstri MühendisliğiDr. Öğr. Üyesi41Yöneylem araştırmaları anabilim dalında doktora yapmış
olmak. Sağlıkta rotalama ve çizelgeleme faaliyetleri alanında çalışma yapmış olmak
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesiİnşaat Mühendisliğiİnşaat MühendisliğiDoçent11Akarsu deltaları oluşumunun matematik modellenmesi konusunda doktora yapmış olmak. Evopotranspirasyon ile ilgili yapay sinir ağları ve genetik programlama yöntemleri
üzerinde çalışma yapmış olmak
İslami İlimler
Fakültesi
Temel İslam
Bilimleri
Arap Dili ve
Belagatı
Dr. Öğr. Üyesi21Doktorasını arap dili ve belağatı alanında almış olmak. İlk
dönem belağat konularında çalışma yapmış olmak
İslami İlimler FakültesiTemel İslam Bilimleriİslam HukukuDr. Öğr. Üyesi31Alanında doktora yapmış olmak ve İslam hukukunda siyasi suç ve isyan konusunda çalışma yapmış olmak.
İslami İlimler FakültesiFelsefe ve Din BilimleriDin BilimleriDr. Öğr. Üyesi11Doktorasını din felsefesi alanında almış olmak. Batı
personalizmi’nde tanrı anlayışı konusunda çalışma yapmış olmak

 

İlanın detayları şu şekilde;

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer şartları taşımaları gerekmektedir.

1- Profesör kadrosuna başvuracak adayların; Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, tasdikli doçentlik belgesini, 1 (bir) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, yayın listesini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 takımı elektronik ortamda, 1 takımı ise basılı olmak üzere toplam 7 takım dosya ile birlikte şahsen başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca, kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.
(Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)
2- Doçent kadrosuna başvuracak adayların; Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, tasdikli doçentlik belgesini, 1 (bir) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, yayın listesini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takımı elektronik ortamda, 1 takımı ise basılı olmak üzere toplam 5 takım dosya ile birlikte şahsen başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca, kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.
(Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)
3- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, tasdikli doktora belgesini, 1 (bir) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, yayın listesini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takımı elektronik ortamda, 1 takımı ise basılı olmak üzere toplam 5 takım dosya ile birlikte şahsen başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca, kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.
4- Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir..

Başvuru Yeri:
Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür. Başvurular, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır. (Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular ve posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.)

       

Kolay Hobiler