Akademik Personel | 17 Haziran 2021, Perşembe

Gazi Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Alımı 2014-2015

25 Mayıs 2014
Gazi Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Alımı 2014-2015
       

Üniversitemiz Enstitülerine 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı I. (Güz) yarıyılı için yüksek lisans ve doktora öğrencileri alınacaktır. Bölümlerin başvuru kriterleri ile kontenjanlar hakkındaki bilgilere aşağıdaki bağlantılardan erişebilirsiniz:

ÖNEMLİ TARİHLER
Internetten online başvuru yapılması : https://onkayit.gazi.edu.tr/enstitu/ 26 Mayıs – 25 Haziran 2014
Başvuru listelerinin enstitü tarafından ilanı 27 Haziran 2014
Ön kayıt: belge teslimi, kontrol işlemleri ve belge onayı (tüm adaylar tarafından ilgili enstitüye teslim) 30 Haziran – 04 Temmuz 2014 (Mesai Saatleri İçinde)
Lisansüstü programlarda sınava girmeye hak kazanan adayların ilanı (tezsiz programlar hariç) 08 Temmuz 2014
Lisansüstü programlara giriş sınavları (tezsiz programlar hariç) 09 – 11 Temmuz 2014
Kesin kayıt hakkı kazanan aday listelerinin ilanı 15 Temmuz  2014
Kesin kayıt tarihleri 16 – 18 , 21 Temmuz 2014
Tezli / Tezsiz programlarda 1. Yedek kontenjan ilanı ve kaydı 22 – 23 Temmuz 2014
Tezli / Tezsiz programlarda 2. Yedek kontenjan ilanı ve kaydı 24 – 25 Temmuz 2014

 

Bilişim Enstitüsü (Başvuru Kriterleri ve Kontenjanlar)

Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Başvuru Kriterleri ve Kontenjanlar)

Fen Bilimleri Enstitüsü (Başvuru Kriterleri ve Kontenjanlar)

Güzel Sanatlar Enstitüsü (Başvuru Kriterleri ve Kontenjanlar)

Sağlık Bilimleri Enstitüsü (Başvuru Kriterleri ve Kontenjanlar)

 

 

blank Yüksek Lisans ve Doktora İlanları 2014-2015

 

GENEL ŞARTLAR

 1. Adayların tezli/tezsiz yüksek lisans programlarına başvurabilmeleri için lisans diploması, doktora programlarına başvurabilmeleri için yüksek lisans diploması sahibi olması gerekir.
 2. Lisans ve/veya yüksek lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adayların Yüksek Öğretim Kurulu’nca verilmiş denklik belgesine sahip olmaları gerekir.
 3. Adaylar başvurdukları tezli programın puan türünde ALES’ten 60,00 ve üzeri (2011 yılı güz dönemi ve daha sonraki yıllardaki ALES puanları geçerlidir), tezsiz programlarda ise 55,00 ve üzeri puana sahip olmaları veya Yükseköğretim Kurulunca Denkliği verilmiş sınavların birisinden eş değer puan almaları gerekir.
 4. Doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuru için KPDS/ÜDS/YDS veya Yüksek Öğretim Kurulunca bu sınavlara eş değerliliği verilmiş yabancı dil sınavlarından 55 ve üzerinde bir puana sahip olmak şartı aranır. İlgili anabilim/ana sanat/bilim/sanat dalları akademik kurullarınca belirlenen, yüksek lisans programlarına başvuru için KPDS/ÜDS/YDS veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği verilmiş sınavlardan birine ait yabancı dil belgesine sahip olma şartı ve/veya bu sınavlara ait taban puanlar ilgili enstitülerce ilan edilir.
 5. Diploma ya da Not Döküm belgesinde 100’lük ve 4’lük sisteme göre notu bulunmayan adaylar, mezun oldukları üniversitesi tarafından onaylanmış not dönüşüm tablosunu kullanacaklar ve ön kayıtta bu tabloyu enstitüye belge teslimi ve başvuru onayı sırasında ibraz edeceklerdir. Not dönüşüm tablosu bulunmayan üniversiteler için söz konusu tablonun mevcut olmadığını gösterir resmi belge getirilmesi durumunda YÖK Dönüşüm Tablosu esas alınırYÖK Dönüşüm Tablosu için tıklayınız. Gazi Üniversitesi Dönüşüm Tablosu için tıklayınız.
 6. Mektup veya e-posta yolu ile yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.
 7. Kendi imkânları ile lisansüstü öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu adaylar ilanda belirtilen şartları yerine getirmek kaydıyla lisansüstü programlara kabul edilir.
 8. Adaylar Gazi Üniversitesi bünyesindeki lisansüstü programlardan en fazla ikisine ve tezsiz lisansüstü programlardanen fazla ikisine başvurabilir. Başvurulan iki programın giriş mülakat/yazılı sınav saatlerinin veya kesin kayıt sonrası ders programlarının çakışması durumunda Enstitünün sorumluluğu yoktur.
 9. İlan edilen süre içerisinde kesin kaydını yaptırmayan adayların yerine yedek kayıt hakkı kazanan adaylar, enstitümüzün web sayfasında ilan edilir. Yedek kayıt işlemleri de belirtilen takvime göre yapılır.
 10. Kamu kurum ve kuruluşları ile imzalanmış lisansüstü eğitim protokolleri kapsamında belirlenmiş aday kontenjanları, listelere ilave edilecektir.

BAŞVURULARDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 1. Adaylar, ön kayıt işlemlerini http://ogrenci.gazi.edu.tr adresindeki Enstitü Ön Kayıt Bilgi Sistemi bağlantısından şifre alarak ve sisteme erişip gerekli alanları doldurarak, internet üzerinden yaparlar. Ön kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra, adayların bilgileri tam ve doğru girdiklerine dair onay vermeleri gerekmektedir. Onaydan sonra program değişikliği ya da herhangi başka bir düzeltme yapılmayacağından, bilgilerin doğruluğundan emin olduktan sonra onay verilmeli ve Aday Bilgi Formunun çıktısı alınmalıdır. Aday tarafından onay verilmeyen başvurular geçersiz sayılır.
 2. Lisansüstü programlara başvuru yapan adaylar, 30 Haziran-4 Temmuz 2014 tarihleri arasında belge teslimi, kontrol işlemleri ve başvuru onayı için bizzat kendileri ilgili enstitülere geleceklerdir. Belgelerini enstitüye ibraz etmeyen ve doğruluğunu onaylatmayan adayların ön kayıtları yapılmaz, başvuruları geçersiz sayılır.
 3. Ön kayıt işlemleri için sisteme biyometrik özellikli (5×6 cm boyutlarında beyaz arka fonlu) vesikalık fotoğrafın yüklenmesi zorunludur. Aksi takdirde başvurunuz geçersiz sayılacaktır.
 4. Sistemde eğitim bilgileri girilirken mezun olunan okul ya da bölüm isminin sistemde olmaması halinde ilgili Anabilim Dalı Başkanının oluru (e-posta yoluyla iletişime geçebilirsiniz) ile diğer seçeneği seçilebilir.
 5. Yabancı dil puanı girişi sırasında sadece ÜDS/KPDS/YDS ya da Yükseköğretim Kurulunca bu sınavlara eş değerliliği verilmiş yabancı dil sınavlarından birinden alınan puan geçerlidir. Bu dillere ait dönüşümler ÖSYM‘nin not çevrim tablosuna göre yapılır. Yabancı dil sınavına girildiği tarihteki dönüşüm tablosu esas alınacaktır.
 6. ALES ya da bu sınavlara eş değerliği verilmiş GMAT, GRE sınavlarından alınan puan geçerlidir. İlgili tablo içintıklayınız.
 7. Yabancı uyruklu adaylar öğrenci olma hakkı kazandıklarında Normal Öğretim (Tezli Yüksek Lisans ve Doktora) için Bakanlar Kurulunca ve Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen katkı payı ve öğrenim ücretlerini öderler. Geçen yıl ödenen ücretler için tıklayınız.
 8. Yabancı uyruklu adayların beyan ettikleri belgeleri Büyükelçiliklerine yazışma yapılarak doğrulukları teyit ettirilecektir. Belgelerinin doğrulukları teyit edilmeyen adayların kazanmış olsalar bile kayıtları geçersiz sayılacaktır.
 9. Lisansüstü programlara başvuran adayların, hak mahrumiyetine uğramamaları için Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğini mutlaka okumaları gerekmektedir.
 10. Eksik belge ve yanlış beyan sorumluluğu adaya aittir. Bu durumda kayıt alınmış olsa bile adayın kaydı iptal edilecektir.

DEĞERLENDİRME

 1. Tezli yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adaylardan mülakat/yazılı ve/veya uygulama sınavına alınacak adayların sayısı, ilan edilen kontenjanın üç katı ile sınırlıdır.
 2. Tezli yüksek lisans ve doktora programları için ön değerlendirme ve giriş başarı puanının hesaplanmasında Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uygulanır. Elde edilen puanlar en yüksekten başlayarak sıralanır ve ilan edilmiş kontenjan kadar kayıt alınır. Yabancı uyruklu adayların değerlendirmesi ve sıralaması kendi içlerinde yapılır. Sınav Yönetmeliği için tıklayınız.
 3. Tezli programların mülakat/yazılı giriş sınavı notu 100 üzerinden yüksek lisans için 40 ve doktora için 50 puanın altında olanların başarı puanı hesaplanmaz, başvuruları dikkate alınmaz.
 4. Yüksek lisans programlarında giriş başarı puanı 60,00’ın ve doktora programlarında 70,00’in altında olanlar başarısız sayılır. Giriş başarı puanının eşit olması halinde sırasıyla ALES, yetenek sınavı/portfolyö incelemesi veya mülakat sınav notu ile lisans/yüksek lisans mezuniyet ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir. Sonuçlar ilgili enstitüler tarafından web sayfalarında ilan edilir.

ÖN KAYITTA İSTENİLEN BELGELER (Tüm belgelerin asılları ibraz edildiği takdirde fotokopileri kabul edilecek olup, başvuru sayısı kadar evrak teslim edilecektir.)

 1. Lisans/yüksek lisans geçici mezuniyet belgesi ya da diplomasının aslı veya onaylı sureti, lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için YÖK tarafından verilmiş denklik belgesi (Yabancı uyruklu adaylar için diplomanın aslı veya onaylı fotokopisi ile yeminli tercüme bürosu tarafından yapılmış Türkçe tercümesini ibraz etmeleri gerekmektedir)
 2. Yüksek lisansa başvuran adaylar için lisans, doktora programına başvuranlar için lisans ve yüksek lisans not dökümü (Yabancı uyruklu adaylar için not dökümünün aslı veya onaylı sureti ile yeminli tercüme bürosu tarafından yapılmış Türkçe tercümesini ibraz etmeleri gerekmektedir)
 3. ALES belgesi veya eşdeğeri olarak kabul edilen GRE, GMAT vb. sonuç belgesinin aslı veya onaylı sureti
 4. Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (Merkezi yabancı dil sınavlarından veya Yüksek Öğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından birine ait: İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Farsça, Çince ve Japonca)
 5. Yabancı uyruklu adaylar için 3 adet biyometrik (5×6 cm boyutlarında beyaz arka fonlu) özellikli vesikalık fotoğraf, pasaport aslı ve fotokopisi
 6. Yabancı uyruklu adayların Türkçe’den başarılı olduğunu gösterir 100’lük not karşılığını gösteren en az C1 düzeyinde TÖMER belgesi.
 7. Gazi Üniversitesi dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için Not Dönüşüm Tablosu (Bkz. Genel Şartlar Madde 6)
 8. Ön Kayıt Aday Başvuru Bilgi Formu.(Ön Kayıt Aday Başvuru Bilgi Formu sistemden alınacak.)

MÜLAKAT SINAVI İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. Nüfus cüzdanı veya pasaport (bunların dışında herhangi bir kimlik belgesi kesinlikle kabul edilmez)
 2. Enstitü tarafından onaylanmış Ön Kayıt Aday Başvuru Bilgi Formu.

NOT: Mülakat Sınav yeri, tarihi ve saati daha sonra web sitemizde yayınlanacaktır.

KESİN KAYITTA İSTENİLEN BELGELER

 • Hak kazandığı programa kesin kayıt yaptırmak istediğine dair dilekçe
 • Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (yabancı uyruklu adaylar hariç)
 • 3 adet biyometrik (5×6 cm boyutlarında beyaz arka fonlu) özellikli vesikalık fotoğraf
 • Nüfus cüzdanı veya pasaport fotokopisi
 • Tezsiz programlar için banka dekontu.
 • Uzaktan Eğitim Tezsiz programlar için en az 3 ders ücreti olan 1800.TL nin Gazi Üniversitesi HALKBANK Kısmı Hesabına (15 Temmuz 2014’te ilan edilecek öğrenci numaranıza) yatırıldığına dair banka dekontu.
 • Örgün Tezsiz programlar için en az 2 ders ücreti olan 600.TL’nin Gazi Üniversitesi HALKBANK Kısmı Hesabına (15 Temmuz 2014’te ilan edilecek öğrenci numaranıza) yatırıldığına dair banka dekontu.
       

Kolay Hobiler