Akademik Personel | 27 Haziran 2021, Pazar

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

4 Ekim 2016
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak
       

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. Maddesi hükümleri dahilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

1 – Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (Onbeş) gündür.

2 – Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23, 25. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.

3 – Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4 – Doçent kadrosuna Profesörler, Yardımcı Doçent kadrolarına Profesör ve Doçentler müracaat edemez.

5 – Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesine başvuranlar, atanmaları halinde varsa muayenehaneleri veya özel sağlık kuruluşlarındaki mesleki faaliyetlerini sonlandırmayı ve kurum dışında eğitim öğretim faaliyetleri hariç 3 (üç) yıl süreyle mesleklerini serbestçe icra etmemeyi taahhüt etmiş sayılırlar.

6 – 28.06.2008 tarihli ve 26920 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda değişiklik yapılmasına dair 5772 sayılı kanun uyarınca Üniversitemiz Senatosunca belirlenen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kulunca 19.03.2014 tarihli toplantısında uygun bulunan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri başvuru dilekçesi ekinde (http://personel.gazi.edu.tr/ adresinde bulunan dilekçe);

– Özgeçmiş,

– Yayın Listesi,

– (2) iki adet fotoğraf,

– Nüfus cüzdanı sureti,

– Doçentlik belgesi,

– Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu. (http://personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan form)

– Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların ayrıca özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri başvuru dilekçesi ekinde (http://personel.gazi.edu.tr/ adresinde bulunan dilekçe);

– Özgeçmiş,

– Yayın Listesi,

– (2) iki adet fotoğraf,

– Nüfus cüzdanı sureti,

– Doçentlik belgesi,

– Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu. (http://personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan form)

– Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar için (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların ayrıca özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU TARİHLERİ:

Başlangıç Tarihi : 03.10.2016

Bitiş Tarihi : 17.10.2016

blank Tüm Akademik İlanlar ve Kamu İlanları
BİRİM BÖLÜM ABD UNVAN DER. ADET AÇIKLAMA
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Ortodonti Profesör 1 1 Sonlu elemanlar stres analizi alanında çalışmaları olmak.
Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri Farmasotik Mikrobiyoloji Profesör 1 1 Mikrobiyoloji alanında çalışmaları olmak.
Edebiyat Fakültesi Tarih Genel Türk Tarihi Profesör 1 1 Orta Asya Türk tarihi alanında çalışmaları olmak.
Fen Fakültesi Fizik Atom ve Molekül Fiziği Profesör 1 1 Moleküler modelleme ve yarı iletken nano yapılar alanında çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Türkçe Eğitimi Profesör 1 1 Eski Türk Edebiyatı alanında çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Okul Öncesi Eğitimi Profesör 1 1 Aile eğitimi konusunda çalışmaları olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Görsel İletişim Tasarımı Profesör 1 1 Sergileme tasarımı ve grafik ürünleri alanında çalışmaları olmak.
Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Ticaret Hukuku Profesör 1 1 Bankacılık ve sigortacılık hukuku alanında çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Profesör 1 1 Sosyal ve örgütsel psikoloji ve insan kaynakları alanında çalışmaları olmak.
İletişim Fakültesi Gazetecilik Gazetecilik Profesör 1 1 İletişim araştırmaları alanında çalışmaları olmak.
Mimarlık Fakültesi Mimarlık Mimarlık Profesör 1 1 Geç Osmanlı erken Cumhuriyet modernleşmesi ideoloji, mekan, kamusal mekan alanında çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Profesör 1 1 Çok kriterli karar verme alanında çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Hemşirelikte Yönetim Profesör 1 1 Hemşirelik bakım maliyetleri alanında çalışmaları olmak.
Sanat ve Tasarım Fakültesi Moda Tasarımı Moda Tasarımı Profesör 1 1 Hazır giyim sektöründe iş analizi ve iş değerleme alanında çalışmaları olmak.
Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Eğitimi Rekreasyon Profesör 1 1 Antrenman bilimi ve rekreasyon alanında çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Profesör 1 1 Bilgisayar destekli unsur tabanlı parametrik tasarım konusunda çalışmaları olmak
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Profesör 1 1 Meme kanseri ve onko plastik cerrahisi konusunda deneyimli olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Profesör 1 1 Laparoskopik ve robotik cerrahi konusunda deneyimli olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 1 Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanı olmak.
Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Gastronomi ve Mutfak Sanatları Profesör 1 1 Gıda mikrobiyolojisi ve uluslararası mutfaklar alanında çalışmaları olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Periodontoloji Doçent 1 1 Trombosit kaynaklı otojen biyometaryallerin etkisine ilişkin çalışmaları olmak.
Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Farmakognozi Doçent 1 1 Tıbbi bitkilerin anti-diyabetik etkisi alanında çalışmaları olmak.
Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Farmasötik Kimya Doçent 1 1 Farmasötik kimya alanında çalışmaları olmak.
Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Klasik Arkeoloji Doçent 1 1 Karadeniz arkeolojisi alanında çalışmaları olmak.
Edebiyat Fakültesi Tarih Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Doçent 1 1 Türkiye cumhuriyeti dönemi sosyo-kültürel hayat alanında çalışmaları olmak.
Fen Fakültesi Matematik Cebir ve Sayılar Teorisi Doçent 1 1 Spektral graf teorisi alanında çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi Eğitimi Doçent 1 1 Harmanlanmış öğrenme ortamları konusunda çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Programları ve Öğretim Doçent 1 1 Yapılandırmacı öğrenme kuramı alanında çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Eğitimi Doçent 1 1 Müzik eğitiminde viyolonsel öğretimi ve oda müziği alanında deneyimli olmak.
Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Medeni Hukuk Doçent 1 1 Spor hukuku ve vakıf hukuku alanında çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Doçent 1 1 Medeniyet, kültür, zihniyet, girişimcilik, sosyoloji ve ahlak toplumu alanında çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Doçent 1 1 Sağlık turizmi alanında çalışmaları olmak.
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Halkla İlişkiler ve Tanıtım Doçent 1 1 Toplumsal hareketler ve medya alanında çalışmaları olmak.
Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Şehir ve Bölge Planlama Doçent 1 1 İşgücü piyasası ve kent planlaması hakkında çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi Elektrik – Elektronik Mühendisliği Elektrik – Elektronik Mühendisliği Doçent 1 1 Elektromanyetik ve mikrodalga alanında çalışmaları olmak.
Sanat ve Tasarım Fakültesi Görsel Sanatlar Görsel Sanatlar Doçent 1 1 Resim alanında zaman ve mekan konularında çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi Elektrik – Elektronik Mühendisliği Doçent 1 1 Güç elektroniği alanında çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 1 Riskli bebek ve çocuk izleminde deneyimli olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 1 Kök hücre nakli konusunda deneyimli olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyokimya Doçent 1 1 Tıp fakültesi mezunu olup biyokimya alanında doktorasını yapmış olmak.
       

Kolay Hobiler