Akademik Personel | 29 Haziran 2021, Salı

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

11 Kasım 2016
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak
       

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. Maddesi hükümleri dahilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

1. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (Onbeş) gündür.

2. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 25. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.

3. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4. Doçent kadrosuna Profesörler müracaat edemez.

5. 28.06.2008 tarihli ve 26920 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda değişiklik yapılmasına dair 5772 sayılı kanun uyarınca Üniversitemiz Senatosunca belirlenen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kulunca 19.03.2014 tarihli toplantısında uygun bulunan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri başvuru dilekçesi ekinde (http://personel.gazi.edu.tr/ adresinde bulunan dilekçe);

– Özgeçmiş,

– Yayın Listesi,

– (2) iki adet fotoğraf,

– Nüfus cüzdanı sureti,

– Doçentlik belgesi,

– Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu. (http://personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan form)

– Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların ayrıca özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri başvuru dilekçesi ekinde (http://personel.gazi.edu.tr/ adresinde bulunan dilekçe);

– Özgeçmiş,

– Yayın Listesi,

– (2) iki adet fotoğraf,

– Nüfus cüzdanı sureti,

– Doçentlik belgesi,

– Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu. (http://personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan form)

– Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar için (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların ayrıca özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU TARİHLERİ:

Başlangıç Tarihi : 11.11.2016

Bitiş Tarihi : 25.11.2016

blank Tüm Akademik İlanlar ve Kamu İlanları
BİRİM BÖLÜM ABD UNVAN DER. ADET AÇIKLAMA
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Ortodonti Profesör 1 1 Mıknatıslı apareylerle ortodontik tedaviler konusunda deneyimli olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Ortodonti Profesör 1 1 Alt çene eklemi ile ilgili çalışmaları olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Temel Bilimler Tıbbi Mikrobiyoloji Doçent 1 1 Tıp fakültesi mezunu olup Tıbbi Mikrobiyoloji doktorasına sahip olmak ve oral anaerob bakteriler konusunda çalışmaları olmak.
Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Farmasötik Kimya Doçent 1 2 Farmasötik Kimya alanında siklooksijenaz enzimi konusunda çalışmaları olmak.
Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Farmasötik Toksikoloji Doçent 1 1 Farmasötik Toksikoloji alanında Farmakogenetik konusunda çalışmaları olmak.
Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Kuzey-Doğu Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Profesör 1 1 Kuzey Doğu Türk Lehçeleri alanında çalışmaları olmak.
Edebiyat Fakültesi Psikoloji Sağlık Psikolojisi Doçent 1 1 Alkol bağımlılığı konusunda çalışmış olmak ve bu konuda yayınları olmak.
Edebiyat Fakültesi Tarih Yakınçağ Tarihi Doçent 1 1 Kazan Tatarlarının siyasi ve kültürel tarihleri alanında çalışmaları olmak.
Fen Fakültesi İstatistik Risk Analizi Doçent 1 1 Kredibilite Teorisi ve Kredibilite Modelleri konusunda çalışmaları olmak.
Fen Fakültesi Kimya Analitik Kimya Doçent 1 1 Nano boyutta adsorbon sentezi, karakterizasyonu ve zenginleştirme çalışmalarında kullanımı konusunda çalışmaları olmak.
Fen Fakültesi Kimya Biyokimya Profesör 1 1 Biyosensörler ve enzim inhibisyonu konusunda çalışmaları olmak.
Fen Fakültesi Kimya Organik Kimya Profesör 1 1 Transesterleşme tepkimesi ile biyodizel eldesi konusunda çalışmaları olmak.
Fen Fakültesi Kimya Organik Kimya Doçent 1 1 Morfinyan türü alkaloitlerin sentezi ve karakterizasyonu konusunda çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Programları ve Öğretim Profesör 1 1 Yükseköğretimde Akademisyenlerin Öğretim Performanslarını Değerlendirme, Yükseköğretimde Eğitim Programı Geliştirme ve Toplumsal Cinsiyet Eğitimi konularında çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Programları ve Öğretim Profesör 1 1 Öğretmenlerin Öğrenci Başarısındaki Sorumluluk Algısı ve Öğrenmede Bilişsel Yapı konularında çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Kimya Eğitimi Profesör 1 1 Kimya ve Kimya Eğitimi alanında çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Kimya Eğitimi Doçent 1 1 Kimya Eğitiminde Kavramsal Değişim ve Ölçülmesi konularında çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Felsefe Grubu Eğitimi Doçent 1 1 Felsefe Alan Eğitiminde Doçentliğini almış olmak ve Eğitim ve Sosyal Değişme konularında çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Tarih Eğitimi Profesör 1 1 Tarih Eğitimi ve Müzelerde Tarihi Mekanlarda Tarih Eğitimi konularında çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Tarih Eğitimi Profesör 1 1 Ortaçağ Tarihi konularında çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Okul Öncesi Eğitimi Profesör 1 1 Okul Öncesinde Cinsel Gelişim ve Cinsel Eğitim, Çocuklarda Davranış Problemleri konularında çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Okul Öncesi Eğitimi Doçent 1 1 Kültürlerarası Oyun Davranışları konusunda çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Sınıf Eğitimi Profesör 1 1 Temel Eğitimde Eğitim Yönetimi ve Liderlik, İnsan Kaynakları ve Yönetimi konularında çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Sınıf Eğitimi Doçent 1 1 Sınıf Öğretmenliği alanında doçentliğini almış olmak ve Okuma Motivasyonu konusunda çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Fransız Dili Eğitimi Profesör 1 1 Çeviribilim ve Yabancı Dil Öğretimi konularında çalışmaları olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Sanat Bilimleri Sanat Bilimleri Doçent 1 1 Sanat Eğitimi alanında çalışmaları olmak.
Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Genel Kamu Hukuku Doçent 1 1 İnsan Hakları ve devlet kuramı alanında çalışmaları olmak.
Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Doçent 1 1 Davaların birleştirilmesi ve ayrılması konusunda çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Doçent 1 1 Makro İktisat, Ulaştırma Ekonomisi, Asgari Ücret konularında çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Ekonometri Doçent 1 1 Koşullu Volatilite Modelleri, Yapısal Modeller, NAIRU ve çekirdek enflasyon tahminleri konularında çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat İktisat Profesör 1 1 Uluslararası İktisat, Dış Denkleşme Mekanizmaları, Ekonomik Entegrasyon ve Avrupa Birliği, Yabancı Sermaye Yatırımları alanlarında çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat İktisat Doçent 1 1 Bölgesel Çalışmalar, Mikro İktisat, Etkinlik Analizi alanlarında çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi Profesör 1 1 Siyasal Düşünceler Tarihi, Egemenlik Teorisi ve Devletçilik konularında çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Uluslararası İlişkiler Profesör 1 1 Siyasi Tarih, Kıbrıs ve Afrika konularında çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Profesör 1 1 Pazarlama, İçsel Pazarlama, Hedonik Tüketim, Hizmet Kalitesi alanlarında çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Doçent 1 1 Küresel doğan işletmeler ve doğrudan yabancı sermaye yatırımları konusunda çalışmaları olmak.
İletişim Fakültesi Gazetecilik Gazetecilik Profesör 1 1 İletişim araştırmaları alanında çalışmaları olmak.
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Halkla İlişkiler ve Tanıtım Doçent 1 1 İletişim boyutuyla hukuk ve edebiyat alanlarında disiplinler arası çalışmalar yapmış olmak.
İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Radyo Televizyon ve Sinema Doçent 1 1 Kamu hizmeti yayıncılığı, TRT, Sinemada kahramanlık konularında çalışmaları olmak.
Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Endüstri Ürünleri Tasarımı Doçent 1 1 Temel tasarım eğitimi, tasarımda kültürel bağlama ve tasarım metotları konusunda çalışmaları olmak.
Mimarlık Fakültesi Mimarlık Mimarlık Profesör 1 1 Erken Cumhuriyet Dönemi, Modern ve Çağdaş Mimarlık alanında çalışmaları olmak.
Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Şehir ve Bölge Planlama Profesör 1 1 Kentsel dönüşüm alanında çalışmaları olmak.
Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Şehir ve Bölge Planlama Profesör 1 1 Metropoliten planlama ve yönetim, kentsel estetik ve kentsel tasarım konusunda çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi Elektrik – Elektronik Mühendisliği Elektrik – Elektronik Mühendisliği Doçent 1 1 Kablosuz haberleşme ve sinyal işleme alanında çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Profesör 1 1 İnşaat malzemeleri konusunda çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Kimya Mühendisliği Profesör 1 1 Elektrokimyasal mühendislik alanında çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Makina Mühendisliği Doçent 1 1 Esnek kollu robotların kontrolü konusunda çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Profesör 1 1 Egzersiz fizyolojisi ve sporda fizyoterapi alanında çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doçent 1 1 Nörolojik rehabilitasyon alanında çalışmaları olmak.
Sanat ve Tasarım Fakültesi Moda Tasarımı Profesör 1 1 Kalıp hazırlama teknikleri konusunda çalışmaları olmak.
Sanat ve Tasarım Fakültesi Tekstil Tasarımı Doçent 1 1 Sakarlı ve mekikli dokumacılıkta çalışmaları olmak.
Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Profesör 1 1 Spor masajı ve sakatlığı alanında çalışmaları olmak.
Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Doçent 1 1 Antrenman bilgisi ve kayak alanında çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi Elektrik – Elektronik Mühendisliği Doçent 1 1 Tıp elektroniğinde mikrodenetleyici tabanlı devre tasarımı ve uygulaması konularında çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi Endüstriyel Tasarım Mühendislği Profesör 1 1 Alışılmamış imal usulleri ve endüstriyel tasarım konusunda çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Profesör 1 1 Nanoakışkanlar ve Entropi konularında çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği Doçent 1 1 Betonarme kolan kiriş birleşimi konusunda çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçent 1 1 Transplantasyon anestezisinde deneyimli olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçent 1 1 Ulusal BOAD sertifikası sahibi olmak ve akılcı ilaç kullanımı konusunda deneyimli olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Profesör 1 1 Kolon ve rektum cerrahisinde deneyimli olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Profesör 1 1 Pankreas kanseri konusunda çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Profesör 1 1 Oküloplastik ve orbita cerrahisinde deneyimli olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Profesör 1 1 Ortopedik onkoloji alanında çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Doçent 1 1 Karaciğer patolojisi ve kemik / yumuşak doku patolojisi alanında çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Doçent 1 1 Laparoskopik cerrahi ve robotik cerrahi konusunda deneyimli olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 1 Çift balon enteroskopi alanında deneyimli olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Profesör 1 1 Klinik nörofizyoloji alanında uzmanlığı olup bu alanda çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Tıbbi Genetik Doçent 1 1 Tıp doktoru olup tıbbi genetik alanında doktora eğitimini tamamlamış olmak ve sitogenetik, atom klinik, genetik ve moleküler genetik konularında çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Fizyoloji Doçent 1 1 Hipoksi konusunda çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri İmmünoloji Profesör 1 1 Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı olmak ve immünoloji doktorası yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri İmmünoloji Doçent 1 1 Nörobilim konusunda çalışmaları olmak.
       

Kolay Hobiler