Akademik Personel | 08 Temmuz 2021, Perşembe

Gazi Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı (Düzeltme)

Gazi Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı (Düzeltme)
       

Gazi Üniversitesi akademik personel alım ilanında düzeltme yaptı.

İlgili düzeltme şu şekilde :

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden

23.11.2018 tarih ve 30604 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ancak Ankara 4. İdare
Mahkemesinin 2018/2482 E. sayılı Yürütmeyi Durdurma Kararına istinaden 29.03.2019 tarih ve
30729 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ilan ile iptal edilen Akademik Personel Alımı ilanına
ilişkin Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi’nin 14.04.2019 tarih ve 2019/536 K.
sayılı ilgili Yürütmeyi Durdurma Kararının reddine karar verilmesi nedeniyle söz konusu ilanın
aşağıda belirtilen satırı için ilan süreci kaldığı yerden devam edecektir.

İlan Olunur.

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

BİRİMİBÖLÜMÜABDÜNVANIDERECESİADETAÇIKLAMA
Fen FakültesiBiyolojiBotanikProfesör11Makro Mantarlar üzerine çalışmaları olmak.

 

       

Kolay Hobiler