Akademik Personel | 21 Haziran 2021, Pazartesi

Gazi Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

21 Nisan 2017
Gazi Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

1 – Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (Onbeş) gündür.

2 – Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 25. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.

3 – Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

  1. – Doçent kadrosuna Profesörler müracaat edemezler.

5 – Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri başvuru dilekçesi (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe) ve ekinde yer alan;

– Özgeçmiş,

– Yayın Listesi,

– (2) iki adet fotoğraf,

– Nüfus cüzdanı sureti,

– Doçentlik belgesi,

– Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu. (http://personel.gazi.edu.tr adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan Form)

– Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların ayrıca özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. (Yayın dosyalarının kolileme işlemleri için başvuru sırasında ilgili Başkanlıkça gönderim kutusu verilecektir.)

DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri başvuru dilekçesi (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe) ve ekinde yer alan;

– Özgeçmiş,

– Yayın Listesi,

– (2) iki adet fotoğraf,

– Nüfus cüzdanı sureti,

– Doçentlik belgesi,

– Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu. (http://personel.gazi.edu.tr adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan form)

– Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar için (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların ayrıca özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. (Yayın dosyalarının kolileme işlemleri için başvuru sırasında ilgili Başkanlıkça gönderim kutusu verilecektir.)

BAŞVURU TARİHLERİ:

Başlangıç Tarihi   :  21.04.2017

Bitiş Tarihi           :  05.05.2017

 

Birim Bölüm Abd Unvan Derece Adet Açıklama
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Profesör 1 1 Adli diş hekimliği, dental ergonomi, diş beyazlatma, protein elektroforezive diş hekimliğinde üç boyutlu modelleme konularında çalışmaları olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Protetik Diş Tedavisi Profesör 1 1 Zirkonya dental seramiklerin (Y-TZP) mekanik özellikleri ve faz değişimleri üzerine çalışmış olmak.
Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Farmakognozi Doçent 1 1 Tıbbi bitkilerin yara iyi edici ve jinekolojik hastalıklara karşı etkilerine dair çalışmalar yapmış olmak.
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Yeni Türk Edebiyatı Profesör 1 1 Yeni Türk Edebiyatı ile resim münasebeti alanında çalışmaları olmak.
Fen Fakültesi Fizik Yoğun Madde Fiziği Profesör 1 1 Gözenekli zeolit ve yarıiletken katotlu gaz boşalmalı elektronik cihazlarda iletim ve elektro-optik özellikleri üzerine çalışmaları olmak.
Fen Fakültesi Matematik Cebir ve Sayılar Teorisi Profesör 1 1 Cebir ve sayılar teorisi GCD, LCM, Meet ve Join matrisleri üzerine çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Biyoloji Eğitimi Profesör 1 1 Doçentliğini su ürünleri alanında almış olmak, kerevit ve balık histopatolojisi üzerine çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Tarih Eğitimi Profesör 1 1 Osmanlı arşivciliği, eğitim ve askeri tarihi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Arap Dili Eğitimi Profesör 1 1 Çeviribilim ve Arapça öğretim programları geliştirme alanlarında çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Fransız Dili Eğitimi Doçent 1 1 Fransız dili eğitimi alanında doçent olmak ve Fransız dili eğitimi, dilbilgisi, uzaktan öğretim, yanlış çözümlemesi, kitap sadeleştirme teknikleri alanlarında çalışmaları olmak.
Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku İdare Hukuku Doçent 1 1 Kamu ihalelerinde şartnameler ve idari işlemler konularında çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat İktisat Profesör 1 1 Mikro iktisat, Avrupa birliği ve tarımsal sektör modelleri, maksimum entropi, bankacılık konularında çalışmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Uluslararası Ticaret Doçent 1 1 Aile finans sistemi ilişkileri ve finansal risk yönetimi konularında çalışmış olmak.
Mimarlık Fakültesi Mimarlık Mimarlık Profesör 1 1 Mimarlıkta kullanım sürecinde değerlendirme, mimarlık eleştirisi, mimarlıkta algısal / estetik değerlendirme ve mimarlık eğitimi konularında çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Doçent 1 1 Bilgisayar-bilişim bilimleri ve mühendisliği bilim alanında doçent unvanı almış olmak ve sanal gerçeklik ile insan-bilgisayar etkileşimi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Beslenme Bilimleri Doçent 1 1 Beslenme ve diyetetik alanında doçentliğini almış olmak ve diyetle alınan oligofrüktozun prebiyotik etkileri konusunda çalışmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Halk Sağlığı Hemşireliği Profesör 1 1 Akran eğitimi ve görme engelli çocuklar ile ilgili çalışmaları olmak.
Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarımı Grafik Tasarımı Profesör 1 1 Görsel cinas ve sosyal afişlerde kullanımı ve suluboya resim tekniği konularında çalışmaları olmak.
Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Profesör 1 1 Antrenman bilgisi ve voleybol alanında çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi Elektrik – Elektronik Mühendisliği Elektrik – Elektronik Mühendisliği Profesör 1 1 Güç elektroniğinin yenilenebilir enerji kaynaklarındaki uygulamaları konusunda çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Profesör 1 1 Omuz Hastalıkları ve Cerrahisi alanında çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Doçent 1 1 Kalp kapak tamiri ve renal hücreli kanserlere bağlı kaval tromboz cerrahisi konusunda deneyimli olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 1 İleri endoskopi, ESD alanında yurtdışı eğitimli ve aktif ESD yapıyor olmak. Alt ve üst GİS endoskopisi ile ilgili özgün klinik çalışmaları olmak.
Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Turizm İşletmeciliği Profesör 1 1 İşletme eğitimi alanında doçentliğini almış olmak ve turizm ekonomisi alanında çalışmalar yapmış olmak.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

       

Kolay Hobiler