Akademik Personel | 26 Mayıs 2019, Pazar

Gazi Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

28 Eylül 2018
Gazi Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. Maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

1 – Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete ’de yayın tarihi itibariyle 15 (On beş) gündür.

2 – Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23. , 24/e ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.

3 – Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4 – Doçent kadrosuna Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Profesör ve Doçentler müracaat edemez.

5 – Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

* PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;

1) Başvuru Dosyası:

– Başvuru dilekçesi (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe),

– Özgeçmiş,

– Yayın Listesi,

– (2) iki adet fotoğraf,

– Nüfus cüzdanı sureti,

– Doçentlik belgesi,

– Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesinden oluşan başvuru dosyasını,

2) Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Dosyası:

– Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu ((http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan form)

– İlgili Form ekinde, söz konusu formda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri dosyasını, (fiziksel olarak dosya hazırlanacaktır.)

3) Yayın Dosyası:

– Adayların özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi ve doçentlik sonrası yaptığı bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan, 6 (altı) adet CD veya Taşınabilir Belleği , (ayrıca fiziksel olarak dosya hazırlanmayacaktır)

Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

** DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;

1) Başvuru Dosyası:

– Başvuru dilekçesi (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe),

– Özgeçmiş,

– Yayın Listesi,

– (2) iki adet fotoğraf,

– Nüfus cüzdanı sureti,

– Doçentlik belgesi,

– Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesinden oluşan başvuru dosyasını,

2) Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Dosyası:

– Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu ((http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan form)

– İlgili Form ekinde, söz konusu formda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriterler maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri dosyasını, (fiziksel olarak dosya hazırlanacaktır)

3) Yayın Dosyası:

– Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamına ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan, 4 (dört) adet CD veya Taşınabilir Belleği , (ayrıca fiziksel olarak dosya hazırlanmayacaktır)

Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

*** DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;

1) Başvuru Dosyası;

– Başvuru dilekçesi (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe),

– Özgeçmiş,

– Yayın Listesi,

– (2) iki adet fotoğraf,

– Nüfus cüzdanı sureti,

– Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Y.Ö.K Bşk.’ca verilen denklik belgesi) (Onaylı),

– Yabancı Dil Belgesi

– Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesinden oluşan başvuru dosyasını,

2) Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Dosyası

– Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu ((http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan form)

– İlgili Form ekinde, söz konusu formda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri dosyasını, (fiziksel olarak dosya hazırlanacaktır.)

3) Yayın Dosyası

– Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doktora belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan, 4 (dört) adet CD veya Taşınabilir Belleği (ayrıca fiziksel olarak dosya hazırlanmayacaktır.)

İlgili Dekanlık veya Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU TARİHLERİ:

Başlangıç Tarihi      : 28.09.2018

Bitiş Tarihi              : 12.10.2018

 

BİRİM BÖLÜM ABD UNVAN DERECE ADET AÇIKLAMA
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Çocuk Diş Hekimliği Doçent 1 1 Davranışsal faktörlerin çocuklarda diş yaralanmalarına etkileri üzerine çalışmaları olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Endodonti Profesör 1 1 Etidronik asitin kök kanallarında kullanılması üzerine çalışmaları olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Protetik Diş Tedavisi Doçent 1 1 İmplant Destekli yapılarda Tutuculuk ve Stres üzerine çalışmaları olmak.
Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Farmakognozi Profesör 1 1 Tıbbi bitkilerin antidiyabetikaktiviteleri üzerinde çalışmaları olmak.
Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Farmakoloji Doçent 1 1 Kardiyak glikozitler üzerine çalışmaları olmak.
Fen Fakültesi İstatistik Uygulamalı İstatistik Doçent 1 1 Sınıflama problemi üzerine çalışmaları olmak.
Fen Fakültesi Kimya İnorganik Kimya Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Elektroreolojik akışkanlar üzerine çalışmaları olmak.
Fen Fakültesi Matematik Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Doçent 1 1 Yaklaşım teorisi üzerine çalışmaları olmak.
Fen Fakültesi Matematik Cebir ve Sayılar Teorisi Profesör 1 1 Nil-clean halkalar konusunda çalışmaları olmak.
Fen Fakültesi Matematik Uygulamalı Matematik Doçent 1 1 Kısmi türevli denklemler üzerine çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Profesör 1 1 Grup rehberliği etkinlikleri üzerine çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Eğitimi Doçent 1 1 Piyano ve Müzik eğitimi alanında çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Eğitimi Profesör 1 1 Bağlama ve Türk Müziği Armonisi alanında çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Kimya Eğitimi Doçent 1 1 Kimyada yanlış kavramlar konusunda çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Doçent 1 1 Doçentliğini Yeni Türk Edebiyatı alanından almış olmak ve öğretim programları konusunda çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Profesör 1 1 Kuzeybatı Türk lehçeleri üzerine çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Profesör 1 1 Halk Edebiyatı ve Hacı Bektaş Veli konularında çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Türkçe Eğitimi Profesör 1 1 Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi konusunda çalışmaları olmak.
Mimarlık Fakültesi Mimarlık Mimarlık Doçent 1 1 Enerji etki yapı tasarımı konusunda çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Doçent 1 1 Makine çizelgeleme ve montaj hattı dengeleme konularında çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Doçent 1 1 İngilizceden KPDS, ÜDS, YDS veya YÖKDİL’den en az 80 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan bu puan muadili bir puan almış olmak ve ergonomi konusunda çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Veri madenciliği ve karar destek sistemlerinde çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Delikli sac levhalarla güçlendirilmiş dolgu duvarlar üzerine çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Profesör 1 1 Düzenli boşluklara sahip betonarme kirişler üzerine çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Makina Mühendisliği Doçent 1 1 İs (siyah karbon) topaklanmalarının ışınım özellikleri konusunda çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Makina Mühendisliği Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Karışık konveksiyon ve Stirlingmotorları üzerine çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Makina Mühendisliği Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Elastoplastisite ve kırılma mekaniği alanlarında çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Beslenme Bilimleri Doktor Öğretim Üyesi 1 1 İçme suyu kirliliği ve biyokimyasal toksikoloji konusunda çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Diyetetik Profesör 1 1 Onkoloji hastalarında klinik beslenme tedavisi konusunda çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Profesör 1 1 Merkezi Sinir sistemi ile ilgili anatomik çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Profesör 1 1 Multiple skleroz hastalarında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon çalışmaları yapmış olmak.
Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Profesör 1 1 Egzersiz fizyolojisi alanında çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi Elektrik – Elektronik Mühendisliği Elektrik – Elektronik Mühendisliği Doçent 1 1 Elektrik ve uygulamalı matematik alanında çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Profesör 1 1 Robotik cerrahisinde deneyimli olmak ve Tıp Fakültelerinde en az 3 eğitim-öğretim yılı süresince İngilizce ders vermiş olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçent 1 1 Kalp Damar ve Göğüs Cerrahisi Anestezisinde deneyimli olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin Ve Sinir Cerrahisi Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Endoskopik kafa tabanı ve hipofiz cerrahisinde deneyim sahibi olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Hepatopankreatobilier cerrahisinde deneyim sahibi olmak ve Tıp Fakültelerinde en az 3 eğitim-öğretim yılı süresince İngilizce ders vermiş olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçent 1 1 İnfertilite Üreme Endokrinolojisi konusunda çalışmaları olmak ve Tıp Fakültelerinde en az 3 eğitim-öğretim yılı süresince İngilizce ders vermiş olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Profesör 1 1 Sinüs cerrahisinde deneyim sahibi olmak ve Tıp Fakültelerinde en az 3 eğitim-öğretim yılı süresince İngilizce ders vermiş olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Doçent 1 1 Kas ve İskelet Sistemi tümörleri konusunda deneyim sahibi olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Profesör 1 1 Robotik cerrahisinde deneyimli olmak ve Tıp Fakültelerinde en az 3 eğitim-öğretim yılı süresince İngilizce ders vermiş olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 1 Sanat terapisi konusunda deneyimli olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 1 Çocuk hastalıkları uzmanı olmak ve Tıp Fakültelerinde en az 3 eğitim-öğretim yılı süresince İngilizce ders vermiş olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 1 Çocuk Hastalıkları Gastroenteroloji uzmanı olmak ve Tıp Fakültelerinde en az 3 eğitim-öğretim yılı süresince İngilizce ders vermiş olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Profesör 1 1 Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım uzmanı olmak ve Tıp Fakültelerinde en az 3 eğitim-öğretim yılı süresince İngilizce ders vermiş olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 1 Endokrinoloji ve metabolizma uzmanı olmak ve Tıp Fakültelerinde en az 3 eğitim-öğretim yılı süresince İngilizce ders vermiş olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Nörooftalmaloji ve inme konularında deneyimli olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyoloji Doçent 1 1 Kolon ve tiroid kanseri üzerine çalışmaları olmak.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

       

BENZER HABERLER