Akademik Personel | 26 Ocak 2021, Salı

Gazi Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

3 Temmuz 2018
Gazi Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

1 – Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (On beş) gündür.

2 – Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23. , 24/e ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.

3 – Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4 – Doçent kadrosuna Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Profesör ve Doçentler müracaat edemez.

5 – Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

* PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;

1) Başvuru Dosyası:

– Başvuru dilekçesi (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe),

– Özgeçmiş,

– Yayın Listesi,

– (2) iki adet fotoğraf,

– Nüfus cüzdanı sureti,

– Doçentlik belgesi,

– Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesinden oluşan başvuru dosyasını,

2) Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Dosyası:

– Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu (http://personel.gazi.edu.tr adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan Form),

– İlgili Form ekinde, söz konusu formda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri dosyasını, (fiziksel olarak dosya hazırlanacaktır.)

3) Yayın Dosyası:

– Adayların özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi ve doçentlik sonrası yaptığı bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan, 6 (altı) adet CD veya Taşınabilir Belleği, (ayrıca fiziksel olarak dosya hazırlanmayacaktır)

Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

** DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;

1) Başvuru Dosyası:

– Başvuru dilekçesi (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe),

– Özgeçmiş,

– Yayın Listesi,

– (2) iki adet fotoğraf,

– Nüfus cüzdanı sureti,

– Doçentlik belgesi,

– Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesinden oluşan başvuru dosyasını,

2) Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Dosyası:

– Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu (http://personel.gazi.edu.tr adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan Form),

– İlgili Form ekinde, söz konusu formda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriterler maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri dosyasını, (fiziksel olarak dosya hazırlanacaktır)

3) Yayın Dosyası:

– Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamına ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan, 4 (dört) adet CD veya Taşınabilir Belleği , (ayrıca fiziksel olarak dosya hazırlanmayacaktır)

Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

*** DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;

1) Başvuru Dosyası;

– Başvuru dilekçesi (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe),

– Özgeçmiş,

– Yayın Listesi,

– (2) iki adet fotoğraf,

– Nüfus cüzdanı sureti,

– Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Y.Ö.K Bşk.’ca verilen denklik belgesi) (Onaylı),

– Yabancı Dil Belgesi

– Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesinden oluşan başvuru dosyasını,

2) Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Dosyası

– Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu (http://personel.gazi.edu.tr adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan Form),

– İlgili Form ekinde, söz konusu formda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri dosyasını, (fiziksel olarak dosya hazırlanacaktır.)

3) Yayın Dosyası

– Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doktora belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan, 4 (dört) adet CD veya Taşınabilir Belleği (ayrıca fiziksel olarak dosya hazırlanmayacaktır.)

İlgili Dekanlık veya Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU TARİHLERİ:

Başlangıç Tarihi      :  03.07.2018

Bitiş Tarihi              :  17.07.2018

 

Birim Bölüm Abd/Prg. Unvan Derece Adet Açıklama
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Çocuk Diş Hekimliği Profesör 1 1 Süt dişi endodontisi üzerine çalışmaları olmak.
Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Farmakoloji Profesör 1 1 Kronofarmakoloji alanında çalışmaları olmak.
Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri Analitik Kimya Profesör 1 1 DNA-ilaç analizleri üzerine çalışmaları olmak.
Fen Fakültesi Fizik Nükleer Fizik Doçent 1 1 Proton hızlandırıcıları üzerine çalışmaları olmak.
Fen Fakültesi İstatistik Uygulamalı İstatistik Profesör 1 1 Hesaplamalı Yaklaşım Testi konusunda çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim

Teknolojileri Eğitimi

Bilgisayar ve Öğretim

Teknolojileri Eğitimi

Doçent 1 1 Dijital hikaye anlatımı konusunda çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi Doçent 1 1 Eğitim sisteminin geliştirilmesi üzerine çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi Doçent 1 1 Zaman yönetimi ve performans değerlendirmesi üzerine çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen

Bilimleri Eğitimi

Biyoloji Eğitimi Profesör 1 1 Mikrobiyoloji ve biyoloji eğitimi alanlarında çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen

Bilimleri Eğitimi

Fizik Eğitimi Profesör 1 1 Fizik eğitiminde problem çözme konusunda çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen

Bilimleri Eğitimi

Matematik Eğitimi Doçent 1 1 Sonsuz gruplar üzerine çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen

Bilimleri Eğitimi

Matematik Eğitimi Profesör 1 1 Lyapunov tipi eşitsizlikler üzerine çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Okul Öncesi Eğitimi Doçent 1 1 Okul öncesi dönemde duygusal gelişim üzerine çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Sınıf Eğitimi Doktor Öğretim

Üyesi

1 1 Özet yazma ve drama konularında çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Sınıf Eğitimi Profesör 1 1 Öğretimsel stratejiler üzerine çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal

Bilimler Eğitimi

Felsefe Grubu Eğitimi Profesör 1 1 Bilim tarihi ve eğitim felsefesi konularında çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal

Bilimler Eğitimi

Türk Dili ve Edebiyatı

Eğitimi

Profesör 1 1 Eski Türk Edebiyatında nazım şekli konusunda çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Alman Dili Eğitimi Doçent 1 1 Yabancı Dil Öğretiminde Edebi Metinler konusunda çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi İngiliz Dili Eğitimi Profesör 1 1 İngiliz dili eğitiminde müfredat ve öğrenme ilişkisi konusunda çalışmaları olmak.
Mimarlık Fakültesi Mimarlık Mimarlık Doçent 1 1 Kırsal mimarlık mirasının korunması üzerine çalışmaları olmak.
Mimarlık Fakültesi Mimarlık Mimarlık Doçent 1 1 Osmanlı Mimarlığında batılı klasik mimarlık etkileri üzerine çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi Elektrik – Elektronik

Mühendisliği

Elektrik – Elektronik

Mühendisliği

Doçent 1 1 Fotovoltaik güneş hücreleri üzerine çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Profesör 1 1 İngilizceden KPDS, ÜDS, YDS veya YÖKDİL’den en az 80 puan veya ÖSYM

tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan bu puan muadili bir puan almış

olmak ve en az iki dönem lisans düzeyinde İngilizce ders vermiş olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Cerrahi Hastalıklar

Hemşireliği

Profesör 1 1 Simule hasta ve perioperatif aç kalma üzerine çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Cerrahi Hastalıklar

Hemşireliği

Profesör 1 1 Ameliyat sonrası boğaz ağrısı ve bağırsak hareketleri üzerine çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Doğum ve Kadın

Hastalıkları Hemşireliği

Doçent 1 1 Aile içi şiddet ve infertilite konularında çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Doğum ve Kadın

Hastalıkları Hemşireliği

Profesör 1 1 Cinsel sağlık ve emzirme konularında çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Sosyal Hizmet Doçent 1 1 Çocukların ve ergenlerin yeme davranışları üzerine çalışmaları olmak.
Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve

Spor Eğitimi

Beden Eğitimi ve Spor

Eğitimi

Profesör 1 1 Antrenman bilimi konusunda çalışmaları olmak.
Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Rekreasyon Doçent 1 1 Rekreasyon alanında çalışmaları olmak.
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Kimya ve Kimyasal

İşleme Teknolojileri

Kimya Teknolojisi Doçent 1 1 Kontrollü ilaç salımı konusunda çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi Elektrik – Elektronik

Mühendisliği

Elektrik – Elektronik

Mühendisliği

Doktor Öğretim

Üyesi

1 1 Biyomedikal görüntü işleme konusunda çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi Elektrik – Elektronik

Mühendisliği

Elektrik – Elektronik

Mühendisliği

Doçent 1 1 Güneş takip sistemleri üzerine çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi Endüstriyel Tasarım

Mühendisliği

Endüstriyel Tasarım

Mühendisliği

Profesör 1 1 Parametrik tasarım konusunda çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi İmalat Mühendisliği İmalat Mühendisliği Profesör 1 1 Silindirik taşlama konusunda çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Profesör 1 1 İnşaat projelerinin planlanması konusunda çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Profesör 1 1 Karaciğer ve böbrek nakli konusunda çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Profesör 1 1 Nefropatoloji ve elektron mikroskopi konusunda deneyimli olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

(Çocuk Hematoloji)

Doçent 1 1 Çocuk onkolojisinde deneyimli olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Doçent 1 1 Girişimsel radyoloji alanında deneyimli olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Anatomi Doçent 1 1 Çocuk anatomisi üzerine çalışmaları olmak.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

       

Kolay Hobiler