Akademik Personel | 27 Ocak 2021, Çarşamba

Gazi Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

3 Mayıs 2018
Gazi Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. Maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

1 – Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (On beş) gündür.

2 – Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23. , 24/e ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.

3 – Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4 – Doçent kadrosuna Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Profesör ve Doçentler müracaat edemez.

5 – Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

* PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;

1) Başvuru Dosyası:

– Başvuru dilekçesi (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe),

– Özgeçmiş,

– Yayın Listesi,

– (2) iki adet fotoğraf,

– Nüfus cüzdanı sureti,

– Doçentlik belgesi,

– Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesinden oluşan başvuru dosyasını,

2) Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Dosyası:

– Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu (http://personel.gazi.edu.tr adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan Form),

– İlgili Form ekinde, söz konusu formda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri dosyasını, (fiziksel olarak dosya hazırlanacaktır.)

3) Yayın Dosyası:

– Adayların özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi ve doçentlik sonrası yaptığı bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan, 6 (altı) adet CD veya Taşınabilir Belleği, (ayrıca fiziksel olarak dosya hazırlanmayacaktır)

Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

** DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;

1) Başvuru Dosyası:

– Başvuru dilekçesi (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe),

– Özgeçmiş,

– Yayın Listesi,

– (2) iki adet fotoğraf,

– Nüfus cüzdanı sureti,

– Doçentlik belgesi,

– Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesinden oluşan başvuru dosyasını,

2) Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Dosyası:

– Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu (http://personel.gazi.edu.tr adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan Form),

– İlgili Form ekinde, söz konusu formda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriterler maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri dosyasını, (fiziksel olarak dosya hazırlanacaktır)

3) Yayın Dosyası:

– Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamına ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan, 4 (dört) adet CD veya Taşınabilir Belleği, (ayrıca fiziksel olarak dosya hazırlanmayacaktır)

Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

*** DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;

1) Başvuru Dosyası;

– Başvuru dilekçesi (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe),

– Özgeçmiş,

– Yayın Listesi,

– (2) iki adet fotoğraf,

– Nüfus cüzdanı sureti,

– Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Y.Ö.K Bşk.’ca verilen denklik belgesi) (Onaylı),

– Yabancı Dil Belgesi

– Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesinden oluşan başvuru dosyasını,

2) Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Dosyası

– Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu (http://personel.gazi.edu.tr adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan Form),

– İlgili Form ekinde, söz konusu formda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri dosyasını, (fiziksel olarak dosya hazırlanacaktır.)

3) Yayın Dosyası

– Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doktora belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan,  4 (dört) adet CD veya Taşınabilir Belleği (ayrıca fiziksel olarak dosya hazırlanmayacaktır.)

İlgili Dekanlık veya Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU TARİHLERİ:

Başlangıç Tarihi      : 01.05.2018

Bitiş Tarihi              : 15.05.2018

 

Birim Bölüm ABD/Prg. Unvan Derece Adet Açıklama
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Protetik Diş Tedavisi Profesör 1 1 Güncel seramik materyallerin mekanik ve fiziksel özellikleri üzerine çalışmaları olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Protetik Diş Tedavisi Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Dental kompozit rezinlerin mekanik özellikleri üzerine çalışmaları olmak.
Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Farmasötik Toksikoloji Profesör 1 1 İmmünotoksikoloji alanında çalışmaları olmak.
Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Doçent 1 1 17. ve 18. Yüzyıl Osmanlı nesri üzerine çalışmaları olmak.
Fen Fakültesi Biyoloji Botanik Doçent 1 1 Bitki sistematiği konusunda çalışmaları olmak.
Fen Fakültesi Biyoloji Genel Biyoloji Doçent 1 1 Sistem toksikolojisi konusunda çalışmaları olmak.
Fen Fakültesi Biyoloji Genel Biyoloji Profesör 1 1 Antioksidan savunma sistemleri konusunda çalışmaları olmak.
Fen Fakültesi Kimya Biyokimya Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Kanser ve antioksidan sistemler konusunda çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Doçent 1 1 RASCH model üzerine çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Sosyal Bilgiler Eğitimi Doçent 1 1 Kültürel miras ve tarihi mekânlar eğitimi konularında çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Tarih Eğitimi Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Atatürk Dönemi’nde uygulanan sosyal politikalar hakkında çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Türkçe Eğitimi Doçent 1 1 Dil becerileri eğitimi ile ilgili çalışmaları olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Sanat Bilimleri Sanat Bilimleri Profesör 1 1 Sanat Felsefesi konusunda çalışmaları olmak.
Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Ticaret Hukuku Profesör 1 1 Sınai mülkiyet ve şirketler hukuku alanında çalışmaları olmak.
Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku İdare Hukuku Doçent 1 1 Çevre, imar ve kentsel dönüşüm hukuku konusunda çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Ekonometri Profesör 1 1 Markov rejim değişimi modelleri üzerine çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat İktisat Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Enerji ekonomisi konusunda çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Uluslararası İlişkiler Profesör 1 1 Doğu Asya ve Çin araştırmaları konusunda çalışmaları olmak.
İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Radyo Televizyon ve Sinema Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Sinemada hastalık, ikonografi ve mizansen konularında çalışmaları olmak.
Mimarlık Fakültesi Mimarlık Mimarlık Profesör 1 1 Mimarlık kuramları ve eğitimi konusunda çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Makina Mühendisliği Doçent 1 1 Rulman ve şaf dinamiği konusunda çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Makina Mühendisliği Doçent 1 1 Elektro erozyon yöntemi konusunda çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Makina Mühendisliği Profesör 1 1 Isıl konfor ve plazma tabancası konularında çalışmaları olmak.
Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Analitik Kimya Doçent 1 1 Sıvı sintilasyon analizleri üzerine çalışmaları olmak.
Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Eski Türk Edebiyatı Doçent 1 1 Türkü ve fıkra konularında çalışmaları olmak.
Polatlı İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Arap Dili ve Belagati Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Kuran’da kitap kavramı üzerine çalışmaları olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikleri Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Doçent 1 1 Mutajenite ve gıda mikrobiyolojisi alanında çalışmaları olmak.
Sanat ve Tasarım Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Profesör 1 1 Bitkisel boyacılık ve Keçecilik konularında çalışmaları olmak.
Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Antrenörlük Eğitimi Doçent 1 1 Antrenman bilimi ve futbol alanında çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Otomotiv Mühendisliği Doçent 1 1 Turbo döngüsel motor tasarımı konusunda çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Otomotiv Mühendisliği Doçent 1 1 İçten yanmalı motorlarda iyon akımı konusunda çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Otomotiv Mühendisliği Doçent 1 1 Alternatif yakıt kullanımı konusunda çalışmaları olmak
Teknoloji Fakültesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Profesör 1 1 Kalın kompozit malzemeler konusunda çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Hepatopankreatobiliyer cerrahi konusunda deneyim sahibi olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 1 Koroner anomali konusunda deneyim sahibi olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 1 1 Serum YKL-40’ın koroner kollateral gelişimi konusunda çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Göz onkolojisi konusunda çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Korneal Cross-Linking (CCL) tedavisi konusunda deneyim sahibi olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıp Eğitimi ve Bilişimi Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Tıp doktoru olmak ve medya iletişimi konusunda deneyim sahibi olmak.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

       

Kolay Hobiler