Akademik Personel | 19 Mart 2019, Salı

Gazi Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

22 Mart 2018
Gazi Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı DMK 48. maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

 1. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (On beş) gündür.
 2. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23. , 25. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.
 3. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 4. Doçent kadrosuna Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Profesör ve Doçentler müracaat edemez.
 5. Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

* PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;

1) Başvuru Dosyası:

 • Başvuru dilekçesi (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe),
 • Özgeçmiş,
 • Yayın Listesi,
 • (2) iki adet fotoğraf,
 • Nüfus cüzdanı sureti,
 • Doçentlik belgesi,
 • Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesinden oluşan başvuru dosyasını,

2) Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Dosyası:

 • Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu (http://personel.gazi.edu.tr adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan Form),
 • İlgili Form ekinde, söz konusu formda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri dosyasını, (fiziksel olarak dosya hazırlanacaktır.)

3) Yayın Dosyası:

 • Adayların özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi ve doçentlik sonrası yaptığı bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan, 6 (altı) adet CD veya Taşınabilir Belleği , (ayrıca fiziksel olarak dosya hazırlanmayacaktır)

Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

** DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;

1) Başvuru Dosyası:

 • Başvuru dilekçesi (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe),
 • Özgeçmiş,
 • Yayın Listesi,
 • (2) iki adet fotoğraf,
 • Nüfus cüzdanı sureti,
 • Doçentlik belgesi,
 • Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesinden oluşan başvuru dosyasını,

2) Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Dosyası:

 • Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu (http://personel.gazi.edu.tr adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan Form),
 • İlgili Form ekinde, söz konusu formda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriterler maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri dosyasını, (fiziksel olarak dosya hazırlanacaktır)

3) Yayın Dosyası:

 • Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamına ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan, 4 (dört) adet CD veya Taşınabilir Belleği , (ayrıca fiziksel olarak dosya hazırlanmayacaktır)

Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

*** DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;

1) Başvuru Dosyası;

 • Başvuru dilekçesi (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe),
 • Özgeçmiş,
 • Yayın Listesi,
 • (2) iki adet fotoğraf,
 • Nüfus cüzdanı sureti,
 • Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Y.Ö.K Bşk.’ca verilen denklik belgesi) (Onaylı),
 • Yabancı Dil Belgesi
 • Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesinden oluşan başvuru dosyasını,

2) Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Dosyası

 • Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu (http://personel.gazi.edu.tr adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan Form),
 • İlgili Form ekinde, söz konusu formda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri dosyasını, (fiziksel olarak dosya hazırlanacaktır.)

3) Yayın Dosyası

 • Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doktora belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan, 4 (dört) adet CD veya Taşınabilir Belleği (ayrıca fiziksel olarak dosya hazırlanmayacaktır.)

İlgili Dekanlık veya Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU TARİHLERİ:

Başlangıç Tarihi      : 22.03.2018

Bitiş Tarihi              : 05.04.2018

 

BİRİM BÖLÜM ABD/PRG UNVAN DERECE ADET AÇIKLAMA
Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Bankacılık Bankacılık Profesör 1 1 Para politikası araçları konusunda çalışmaları olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Ortodonti Doçent 1 1 Kortikotominin diş hareketine etkisi üzerine çalışmaları olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Restoratif Diş Tedavisi Doçent 1 1 Dentin proteaz enzimleri üzerine çalışmaları olmak.
Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri Eczacılık Temel Bilimleri Doçent 1 1 Kuantum nokta analizleri konusunda çalışmaları olmak.
Edebiyat Fakültesi Tarih Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Doçent 1 1 Türk dünyası tarihi üzerine çalışmaları olmak.
Fen Fakültesi Fizik Genel Fizik Profesör 1 1 Süper iletkenler konusunda çalışmaları olmak.
Fen Fakültesi Kimya Fizikokimya Doçent 1 1 Peroksitli ve bazik yakıt hücresi katalizörleri üzerine çalışmaları olmak.
Fen Fakültesi Matematik Cebir ve Sayılar Teorisi Profesör 1 1 Sonsuz gruplar konusunda çalışmaları olmak.
Fen Fakültesi Matematik Uygulamalı Matematik Doçent 1 1 Ortogonal polinom aileleri konusunda çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Programları ve Öğretim Profesör 1 1 Öğretim programları konusunda çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Eğitimi Doçent 1 1 Müze eğitimi ve küratörlük alanında çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Biyoloji Eğitimi Doçent 1 1 Dönüşümsel öğrenme kuramı üzerine çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Fen Bilgisi Eğitimi Doçent 1 1 Hidrobiyoloji ve limnoloji konusunda çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Fen Bilgisi Eğitimi Doçent 1 1 Balık biyolojisi ve ekolojisi konusunda çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Matematik Eğitimi Doçent 1 1 Sonsuz grup teorisi üzerine çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Sosyal Bilgiler Eğitimi Doçent 1 1 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi öğretimi konusunda çalışmaları olmak.
Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Milletlerarası Hukuk Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Deniz hukuku alanında çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Profesör 1 1 İstihdam ve gelir dağılımı konusunda çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi Profesör 1 1 Stratejik insan kaynakları yönetimi konusunda çalışmaları olmak.
Mimarlık Fakültesi Mimarlık Mimarlık Doçent 1 1 Mimari morfoloji konusunda çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi Elektrik – Elektronik Mühendisliği Elektrik – Elektronik Mühendisliği Profesör 1 1 Biyomedikal konusunda çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi Elektrik – Elektronik Mühendisliği Elektrik – Elektronik Mühendisliği Doçent 1 1 Zaman modülasyonlu anten konusunda çalışmaları olmak.
Polatlı İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Din Bilimleri Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Sosyolojik açıdan terör, göç ve tarikat ilişkileri üzerine çalışmaları olmak.
Polatlı İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Hadis Profesör 1 1 Cibril, ihsan hadisleri ile hadislerin mana rivayeti üzerine çalışmaları olmak.
Polatlı İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Tasavvuf Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Kur’an kaynaklı tasavvuf kavramları üzerine çalışmaları olmak.
Polatlı İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Tasavvuf Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Osmanlı Son Döneminde İrfani Gelenek konusunda çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doçent 1 1 Kinezyo bantlama ile ilgili çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Doçent 1 1 Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği alanında çalışmaları olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Hemşirelik ve Bakım Hizmetleri Yaşlı Bakımı Pr. Doçent 1 1 Sistemik toksikoloji alanında çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Çocuk Nöroloji) Profesör 1 1 Video EEG polisomnografi konusunda deneyimli olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları (Hematoloji) Profesör 1 1 Kök hücre nakli konusunda deneyimli olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Biyofizik Profesör 1 1 Farklı cinsiyetteki yavrularda elektro-manyetik alanların sağlık etkileri üzerine çalışmaları olmak.
Turizm Fakültesi Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Profesör 1 1 Seyahat ve ulaştırma hizmetleri konusunda çalışmaları olmak.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız
       

BENZER HABERLER