Akademik Personel | 19 Temmuz 2019, Cuma

Gazi Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

24 Ocak 2018
Gazi Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

1 – Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (On beş) gündür.

2 – Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23. , 25. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.

3 – Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4 – Doçent kadrosuna Profesörler, Yardımcı Doçent Kadrolarına Profesör ve Doçentler müracaat edemez.

5 – Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

*PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;

1) Başvuru Dosyası:

– Başvuru dilekçesi (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe),

– Özgeçmiş,

– Yayın Listesi,

– (2) iki adet fotoğraf,

– Nüfus cüzdanı sureti,

– Doçentlik belgesi,

– Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesinden oluşan başvuru dosyasını,

2) Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Dosyası:

– Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu (http://personel.gazi.edu.tr adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan Form),

– İlgili Form ekinde, söz konusu formda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri dosyasını, (fiziksel olarak dosya hazırlanacaktır.)

3) Yayın Dosyası:

– Adayların özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi ve doçentlik sonrası yaptığı bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan, 6 (altı) adet CD veya Taşınabilir Belleği, (ayrıca fiziksel olarak dosya hazırlanmayacaktır)

Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

** DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;

1) Başvuru Dosyası:

– Başvuru dilekçesi (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe),

– Özgeçmiş,

– Yayın Listesi,

– (2) iki adet fotoğraf,

– Nüfus cüzdanı sureti,

– Doçentlik belgesi,

– Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesinden oluşan başvuru dosyasını,

2) Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Dosyası:

– Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu (http://personel.gazi.edu.tr adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan Form),

– İlgili Form ekinde, söz konusu formda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriterler maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri dosyasını, (fiziksel olarak dosya hazırlanacaktır)

3) Yayın Dosyası:

– Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamına ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan, 4 (dört) adet CD veya Taşınabilir Belleği, (ayrıca fiziksel olarak dosya hazırlanmayacaktır)

Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

*** YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;

1) Başvuru Dosyası;

– Başvuru dilekçesi (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe),

– Özgeçmiş,

– Yayın Listesi,

– (2) iki adet fotoğraf,

– Nüfus cüzdanı sureti,

– Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Y.Ö.K Bşk.’ca verilen denklik belgesi) (Onaylı),

– Yabancı Dil Belgesi

– Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesinden oluşan başvuru dosyasını,

2) Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Dosyası

– Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu (http://personel.gazi.edu.tr adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan Form),

– İlgili Form ekinde, söz konusu formda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri dosyasını, (fiziksel olarak dosya hazırlanacaktır.)

3) Yayın Dosyası

– Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doktora belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan, 4 (dört) adet CD veya Taşınabilir Belleği (ayrıca fiziksel olarak dosya hazırlanmayacaktır.)

İlgili Dekanlık veya Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU TARİHLERİ:

Başlangıç Tarihi   :  24.01.2018

Bitiş Tarihi           :  07.02.2018

 

Birim Bölüm ABD/Prg Unvan Derece Adet Açıklama
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Endodonti Profesör 1 1 Lazerlerin endodontide kullanımı ile ilgili çalışmaları olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Endodonti Profesör 1 1 Endodontik enfeksiyon üzerine çalışmaları olmak.
Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Eczacılık

İşletmeciliği

Yardımcı Doçent 1 1 Sosyal eczacılık alanında çalışmaları olmak.
Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Çuvaş Türk

Lehçeleri ve

Edebiyatları

Profesör 1 1 Çuvaş Türkçesi ve Moğolca üzerine çalışmaları olmak.
Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Güney-Batı Türk

Lehçeleri ve

Edebiyatları

Profesör 1 1 Osmanlı Türkçesi üzerine çalışmaları olmak.
Edebiyat Fakültesi Mütercim Tercümanlık Fransızca

Mütercim

Tercümanlık

Yardımcı Doçent 1 1 Çocuklarda dil edinimi ve dil gelişimi üzerine çalışmaları olmak.
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Yeni Türk

Dili

Doçent 1 1 Anlam bilimi ve toplum dil bilimi üzerine çalışmaları olmak.
Fen Fakültesi Fizik Genel Fizik Profesör 1 1 Süper iletkenler konusunda çalışmaları olmak.
Fen Fakültesi Fizik Matematiksel

Fizik

Profesör 1 1 Kuantum mekaniği konusunda çalışmaları olmak.
Fen Fakültesi Fizik Yoğun Madde

Fiziği

Profesör 1 1 Sıcak elektron mekanizmaları konusunda çalışmaları olmak.
Fen Fakültesi İstatistik Olasılık Teorisi

ve

Olasılık Süreçleri

Profesör 1 1 Sıralı küme örneklemesi konusunda çalışmaları olmak.
Fen Fakültesi Kimya Fizikokimya Profesör 1 1 Enzim immobilizasyonu konusunda çalışmaları olmak.
Fen Fakültesi Kimya İnorganik

Kimya

Profesör 1 1 Biyoaktif karboksamit kompleksler

konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Eğitimi Profesör 1 1 Türk halk müziği konusunda çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Sosyal Bilgiler

Eğitimi

Profesör 1 1 Turizm coğrafyası üzerine çalışmaları olmak.
Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Hukuk Felsefesi

ve Sosyolojisi

Yardımcı Doçent 1 1 Feminist hukuk metodolojisi konusunda çalışmaları olmak.
Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku İdare Hukuku Yardımcı Doçent 1 1 Kamu-özel işbirliği modelleri konusunda çalışmaları olmak.
Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Mali Hukuk Yardımcı Doçent 1 1 Hukuki güvenlik ilkesi konusunda çalışmaları olmak.
Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Milletlerarası

Özel Hukuk

Yardımcı Doçent 1 1 Deniz hukuku alanında çalışmaları olmak.
Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Milletlerarası

Özel Hukuk

Yardımcı Doçent 1 1 Milletlerarası özel hukuk alanında çalışmaları olmak.
Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Ticaret Hukuku Yardımcı Doçent 1 1 Rekabet hukuku ve enerji hukuku alanında çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Çalışma

Ekonomisi

ve Endüstri

İlişkileri

Profesör 1 1 Ücret teorileri ve politikaları konusunda çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Çalışma

Ekonomisi

ve Endüstri

İlişkileri

Yardımcı Doçent 1 1 Yoksulluk ve yaşlanma konusunda çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme İşletme Profesör 1 1 Finansman ve mikro sigorta konularında çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Maliye Yardımcı Doçent 1 1 Kamu sağlık harcamaları ve finansmanı konusunda çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kamu

Yönetimi

Yardımcı Doçent 1 1 Siyaset teorisi ve kozmopolitizm konularında çalışmaları olmak.
İletişim Fakültesi Gazetecilik Gazetecilik Profesör 1 1 Dijital gazeteler üzerine çalışmaları olmak.
Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Şehir ve

Bölge Planlama

Profesör 1 1 Ulaşım planlaması üzerine çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar

Mühendisliği

Profesör 1 1 Kablosuz algılayıcı ağlar konusunda çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Kimya

Mühendisliği

Yardımcı Doçent 1 1 Hidrojen üretimi konusunda çalışmaları olmak.
Polatlı İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Din Bilimleri Doçent 1 1 Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretimi ile ilgili çalışmaları olmak.
Polatlı İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri İslam

Felsefesi

Doçent 1 1 Osmanlıda devlet-tekke münasebetleri konusunda çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fizyoterapi

ve

Rehabilitasyon

Yardımcı Doçent 1 1 Kistik fibrozis ve hematolojik malinite konularında çalışmaları olmak.
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Kimya ve Kimyasal İşletme Teknolojileri Kimya

Teknolojisi

Profesör 1 1 İletken polimerlerin sentezi konusunda çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Ağaç İşleri

Endüstri

Mühendisliği

Profesör 1 1 Ahşap malzemelerin işlenmesi konusunda çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve

Sinir Cerrahisi

Profesör 1 1 Radyocerrahi alanında çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Plastik,

Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Profesör 1 1 Rekonstrüktif mikro cerrahi alanında deneyimli olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Profesör 1 1 Elektrofizyolojik reaksiyon zamanı ile ilgili çalışmaları olmak.
Turizm Fakültesi Rekreasyon Yönetimi Rekreasyon Yönetimi Profesör 1 1 Kültür turizmi konusunda çalışmaları olmak.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN https://www.akademikpersonel.org/anasayfa/akademik-ilanlar

 

 

       

BENZER HABERLER