Akademik Personel | 16 Temmuz 2018, Pazartesi

Gazi Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

29 Mayıs 2017
Gazi Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. Maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

1 – Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (Onbeş) gündür.

2 – Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23. 25. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.

3 – Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4 – Doçent kadrosuna Profesörler, Yardımcı Doçent kadrolarına Profesör ve Doçentler müracaat edemez.

5 – Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri başvuru dilekçesi (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe) ve ekinde yer alan;

* Özgeçmiş,

* Yayın Listesi,

* (2) iki adet fotoğraf,

* Nüfus cüzdanı sureti,

* Doçentlik belgesi,

* Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu. (http://personel.gazi.edu.tr adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan Form)

* Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların ayrıca özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. (Yayın dosyalarının kolileme işlemleri için başvuru sırasında ilgili Başkanlıkça gönderim kutusu verilecektir.)

DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri başvuru dilekçesi (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe) ve ekinde yer alan;

* Özgeçmiş,

* Yayın Listesi,

* (2) iki adet fotoğraf,

* Nüfus cüzdanı sureti,

* Doçentlik belgesi,

* Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu. (http://personel.gazi.edu.tr adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan form)

* Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar için (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların ayrıca özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. (Yayın dosyalarının kolileme işlemleri için başvuru sırasında ilgili Başkanlıkça gönderim kutusu verilecektir.)

YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların başvuru dilekçesi ekinde; (http://personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan dilekçe),

* Özgeçmiş,

* Yayın Listesi

* (2) iki adet fotoğraf,

* Nüfus cüzdanı sureti,

* Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Y.Ö.K Bşk.’ca verilen denklik belgesi) (Onaylı)

* Yabancı Dil Belgesi

Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu. (http://personel.gazi.edu.tr adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan form)

* Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların ayrıca özgeçmiş, yayın listesi, doktora belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ilgili Birimin Dekanlık/Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU TARİHLERİ:

Başlangıç Tarihi      : 27.05.2017

Bitiş Tarihi              : 10.06.2017

 

BİRİM BÖLÜM ABD UNVAN DERECE ADET AÇIKLAMA
DİŞ

HEKİMLİĞİ

FAKÜLTESİ

KLİNİK DİŞ

HEKİMLİĞİ

BİLİMLERİ

RESTORATİF

 

DİŞ

TEDAVİSİ

PROFESÖR 1 1 Dental

materyallerin

hücresel

sitotoksisiteleri,

mikrogerilim

bağlanma dayanımı,

lazerlerin diş

dokuları üzerindeki

etkileri, kavite

temizleme

yöntemlerinin

dentine bağlanma

üzerindeki etkileri

ve restoratif diş

hekimliğinde lazer

uygulamaları

konularında

çalışmaları olmak.

DİŞ

HEKİMLİĞİ

FAKÜLTESİ

KLİNİK DİŞ

HEKİMLİĞİ

BİLİMLERİ

AĞIZ,

DİŞ

VE

ÇENE

RADYOLOJİSİ

PROFESÖR 1 1 Çürük teşhisinde

lazer kullanılması,

MR uygulamalarının

dental amalgamdaki

faz değişiklikleri ve

cıva buharlaşması

üzerine etkilerinin

XRD ve XPS

yöntemleri ile

incelenmesi ve

Kronik ilaç

kullanımının oral

ve dental sağlık

üzerine etkisi

konularında

çalışmaları olmak.

DİŞ

HEKİMLİĞİ

FAKÜLTESİ

KLİNİK DİŞ

HEKİMLİĞİ

BİLİMLERİ

PROTETİK

DİŞ

TEDAVİSİ

YARDIMCI DOÇENT 1 1 İngilizceden

KPDS/ ÜDS/ YDS/

YÖKDİL’den en az

80 puan veya

ÖSYM tarafından

eşdeğerliliği kabul

edilen sınavlardan

bu puan muadili bir

puan almış olmak

ve Rezin simanların

renklenmesi ile

Zirkonya

seramiklerin rezin

simanlara bağlantısı

üzerine çalışmaları

olmak.

ECZACILIK

FAKÜLTESİ

ECZACILIK

MESLEK

BİLİMLERİ

FARMASÖTİK

KİMYA

DOÇENT 1 1 Farmasötik Kimya

alanında

doçentliğini almış

olmak ve sübstitüe

benzimidazol

ligandlarının platin

(II) kompleksleri

üzerine çalışmaları

olmak.

EDEBİYAT

FAKÜLTESİ

SOSYOLOJİ SOSYOLOJİ PROFESÖR 1 1 Toplumsal

Tabakalaşma, Kent

Sosyolojisi,

Türkiye’nin

Toplumsal Yapısı ve

Türk Sosyolojisi ile

Mizah Sosyolojisi

üzerinde çalışmaları

olmak.

EDEBİYAT

FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ

VE

EDEBİYATI

HALK

EDEBİYATI

PROFESÖR 1 1 Yaşayan halk

şairleri ile sözlü şiir

geleneği ve tarih

ilişkisi üzerinde

çalışmaları olmak.

EDEBİYAT

FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ

VE

EDEBİYATI

ESKİ TÜRK

EDEBİYATI

DOÇENT 1 1 Eski Türk

Edebiyatında sosyal

hayat ve çiçek

kültürü üzerinde

çalışmaları olmak.

FEN

FAKÜLTESİ

KİMYA ORGANİK

KİMYA

PROFESÖR 1 1 Organik Boyar

maddelerin

G-Quadruplex ve

çift sarmal DNA,

proteinler ve

aminoasitlerle

etkileşim

mekanizmalarının

spektroskopik

yöntemlerle

belirlenmesi üzerine

çalışmaları olmak.

FEN

FAKÜLTESİ

FİZİK İSTATİSTİK

FİZİK

PROFESÖR 1 1 Süperiletken üçlü

bileşiklerin

elektron-fonon

etkileşimleri ve

yarı iletken

bileşiklerin yüzey

fononları alanında

teorik çalışmaları

olmak.

FEN

FAKÜLTESİ

MATEMATİK UYGULAMALI

MATEMATİK

DOÇENT 1 1 İntegral Tipli Lineer

Pozitif Operatörlerin

Klasik ve

İstatistiksel

Yaklaşım Özellikleri

ve Uygulamaları

alanında

çalışmaları olmak.

GÜZEL

SANATLAR

FAKÜLTESİ

RESİM RESİM DOÇENT 1 1 Malzeme odaklı,

üç boyutlu

(pişmiş toprak)

sanat pratikleri

konusunda ve

Temel Sanat

derslerinde

deneyimli olmak.

İKTİSADİ VE

İDARİ

BİLİMLER

FAKÜLTESİ

EKONOMETRİ EKONOMETRİ PROFESÖR 1 1 Nicel Karar

Yöntemleri,

Girdi-Çıkar Analizi

ve CHAID Analizi

konularında

çalışmaları olmak.

SPOR

BİLİMLERİ

FAKÜLTESİ

BEDEN

EĞİTİMİ VE

SPOR

EĞİTİMİ

BEDEN

EĞİTİMİ

VE

SPOR

EĞİTİMİ

DOÇENT 1 1 Sporda Etik ve

Felsefe ile ilgili

çalışmış olmak.

TEKNİK

BİLİMLER

MESLEK

YÜKSEK

OKULU

ELEKTRİK VE

ENERJİ

BÖLÜMÜ

ELEKTRİK

ENERJİSİ

ÜRETİM

İLETİM

VE DAĞITIMI

PR.

DOÇENT 1 1 Veri birleştirme

algoritmaları ve

optimal yük akışı

üzerine çalışmaları

olmak.

TIP

FAKÜLTESİ

DAHİLİ

TIP

BİLİMLERİ

RADYOLOJİ DOÇENT 1 1 Bilgisayarlı

tomografide

radyasyon dozunu

ve radyokontrast

madde miktarını

azaltma konularında

deneyimli olmak.

TIP

FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ GÖZ

HASTALIKLARI

DOÇENT 1 1 Glokom konusunda

yurt dışında

tecrübeli olmak ve

Glokomda gen

terapisi üzerinde

deneyimli olmak.

TIP

FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP

BİLİMLERİ

ANESTEZİYOLOJİ

VE

REANİMASYON

DOÇENT 1 1 Santral ve periferik

sinir bloklarında

deneyimli ve eğitici

olmak, bu konuda

sertifikası

bulunmak.

TIP

FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ TIBBİ

FARMAKOLOJİ

DOÇENT 1 1 Tıp Fakültesi

mezunu olup

Farmakoloji

alanında

doçentliğini almış

olmak, akılcı ilaç

kullanımı ve otonom

sinir sistemi

farmakolojisi

alanlarında

çalışmış olmak.

TIP

FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ DERİ VE

ZÜHREVİ

HASTALIKLARI

PROFESÖR 1 1 İngilizceden KPDS/ ÜDS/ YDS/ YÖKDİL’den

en az 80 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan bu puan muadili bir puan almış olmak ve Eğitim dili İngilizce olan Tıp Fakültelerinde en az 3 eğitim-öğretim yılı süresince İngilizce ders vermiş olmak.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

       

BENZER HABERLER