Akademik Personel | 26 Mayıs 2019, Pazar

Gazi Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

13 Aralık 2017
Gazi Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı DMK 48. maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

1 – Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (Onbeş) gündür.

2 – Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23. 25. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.

3 – Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4 – Doçent kadrosuna Profesörler, Yardımcı Doçent kadrolarına Profesör ve Doçentler müracaat edemez.

5 – Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri başvuru dilekçesi (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe) ve ekinde yer alan;

 • Özgeçmiş,
 • Yayın Listesi,
 • (2) iki adet fotoğraf,
 • Nüfus cüzdanı sureti,
 • Doçentlik belgesi,
 • Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu. (http://personel.gazi.edu.tr adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan Form)
 • Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların ayrıca özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. (Yayın dosyalarının kolileme işlemleri için başvuru sırasında ilgili Başkanlıkça gönderim kutusu verilecektir.)

DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri başvuru dilekçesi (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe) ve ekinde yer alan;

 • Özgeçmiş,
 • Yayın Listesi,
 • (2) iki adet fotoğraf,
 • Nüfus cüzdanı sureti,
 • Doçentlik belgesi,
 • Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu. (http://personel.gazi.edu.tr adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan form)
 • Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar için (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların ayrıca özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. (Yayın dosyalarının kolileme işlemleri için başvuru sırasında ilgili Başkanlıkça gönderim kutusu verilecektir.)

YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların başvuru dilekçesi (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe) ve ekinde yer alan;

 • Özgeçmiş,
 • Yayın Listesi
 • (2) iki adet fotoğraf,
 • Nüfus cüzdanı sureti,
 • Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Y.Ö.K. Bşk.’ca verilen denklik belgesi) (Onaylı)
 • Yabancı Dil Belgesi
 • Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu. (http://personel.gazi.edu.tr adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan form)
 • Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların ayrıca özgeçmiş, yayın listesi, doktora belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ilgili Birimin Dekanlık/Müdürlüğüne (*) şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU TARİHLERİ:

Başlangıç Tarihi   : 13.12.2017

Bitiş Tarihi           : 27.12.2017

 

BİRİM BÖLÜM ABD UNVAN DERECE ADET AÇIKLAMA
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Pedodonti Doçent 1 1 Sonik rezin yerleştirme sistemlerinin

mekanik ve klinik özellikleri ile ilgili

çalışmaları olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi Temel Bilimler Oral Patoloji Doçent 1 1 Odontojenik epitelyal lezyonlarla ile ilgili

elektron mikroskobik çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatı Fransız Dili ve Edebiyatı Doçent 1 1 Osmanlı/Türk imgesi ve varoluşçuluk

üzerine çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Gösteri Sanatları Doçent 1 1 Sözlü anlatımlar üzerine çalışmaları olmak.
Fen Fakültesi İstatistik Uygulamalı İstatistik Doçent 1 1 Çok değişkenli kategorik ve sayma

verilerinin modellenmesi konusunda

çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi Kimya Organik Kimya Doçent 1 1 Hetaril-azoindol bileşiklerinin sentezi ve

nlo özellikleri konusunda çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi Matematik Uygulamalı Matematik Doçent 1 1 Saçılma ve yaklaşım teorilerinde

çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Eğitimi Doçent 1 1 Çalgı metodu ve müzik yazılımları üzerine

çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Eğitimi Doçent 1 1 Ses ve koro eğitimi ve yönetimi konusunda

deneyim sahibi olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Felsefe Grubu Eğitimi Profesör 1 1 Öfkenin tanınması ve öfke kontrolü

konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Türkçe Eğitimi Doçent 1 1 Temel dil becerilerinden dinleme

konusunda çalışmaları olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf ve Video Fotoğraf ve Video Doçent 1 1 Sinema, televizyon ve izleyici alanlarında

çalışmaları olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf ve Video Fotoğraf ve Video Yardımcı Doçent 1 1 Radyo, televizyon ve sinema alanında

doktora yapmış olmak ve İngilizceden

KPDS/ÜDS/ YDS veya YÖKDİL’den

en az 80 puan veya ÖSYM tarafından

eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan

bu puan muadili bir puan almış olmak.

Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Ticaret Hukuku Doçent 1 1 Banka hukuku ve sermaye piyasası hukuku

konularında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Ekonometri Doçent 1 1 Panel veride doğrusal olmayan

ekonometrik yöntemler konusunda

çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Ekonometri Profesör 1 1 Hendry ve VAR yöntemleri alanlarında

çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Ekonometri Profesör 1 1 Dinamik panel veri analizi konusunda

çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Sağlık Yönetimi Yardımcı Doçent 1 1 Sağlık istatistiği alanında

çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi Doçent 1 1 Osmanlı-Türk siyasal hayatı konusunda

çalışmaları olmak.

Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Endüstri Ürünleri Tasarımı Doçent 1 1 Tasarım ve teknolojinin zamana bağlı

dönüşümü konusunda çalışmaları olmak.

Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Şehir ve Bölge Planlama Doçent 1 1 Kentsel ısı adaları konusunda çalışmaları

olmak.

Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Yardımcı Doçent 1 1 Biyometrik parmak izi ve yüz dönüşümleri

üzerine çalışmaları olmak

Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Kimya Mühendisliği Doçent 1 1 Seçici karbonmonoksit oksidasyonu ve

metanlaşması üzerine çalışmaları olmak.

Polatlı İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Kelam ve İtikadiİslam Mezhepleri Doçent 1 1 Kelam tabiat felsefesi ve insan psikolojisi konularında çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doçent 1 1 İzokinetik egzersiz eğitiminin anaerobik kapasiteye etkisi konusunda çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Doçent 1 1 Çocuklarda obezitenin önlenmesi programları konusunda çalışmaları olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Patoloji Laboratuvar Teknikleri Doçent 1 1 Sistem toksikolojisi konusunda çalışmaları olmak.
Sanat ve Tasarım Fakültesi El Sanatları El Sanatları Doçent 1 1 El ve makine işlemeleri alanında çalışmaları olmak.
Sanat ve Tasarım Fakültesi Moda Tasarımı Moda Tasarımı Profesör 1 1 Moda alanında dijitalleşme konusunda çalışmaları olmak.
Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Antrenörlük Eğitimi Doçent 1 1 Psikomotor gelişim ve beceri öğrenimi alanında ders vermiş olmak.
Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Doçent 1 1 Bilgisayar kontrol teknolojileri ve yapay zeka kullanım teknikleri konularında çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi İmalat Mühendisliği İmalat Mühendisliği Doçent 1 1 Uzman sistemler ve işlenebilirlik konularında çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Yardımcı Doçent 1 1 Omurga konusunda biyomekanik çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 1 Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda genetik ve biyokimyasal çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 1 Kemik metastatik kanser hastalarında bisfosfonatların aritmi etkileriyle ilgili çalışmaları olmak ve klinik kanser araştırma metotları konusunda yurt dışı deneyimine sahip olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Radyasyon Onkolojisi Doçent 1 1 Kanser genetiği ile ilgili çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Tıbbi Farmakoloji Doçent 1 1 Deneysel migren modelleri ve in vivo elektrofizyoloji konusunda çalışmaları olmak
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyoloji Doçent 1 1 Ürogenital kanserler ve malign plevral mezoteryama konusunda çalışmaları olmak.
Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Gastronomi ve Mutfak Sanatları Doçent 1 1 Gıda tüketimi ve Türk mutfak kültürü konusunda çalışmaları olmak.
Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Gastronomi ve Mutfak Sanatları Doçent 1 1 Yiyecek içecek işletmelerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmaları olmak.
Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Rekreasyon Yönetimi Profesör 1 1 Turizm potansiyelinin geliştirilmesi ve büyüme stratejileri konusunda çalışmaları olmak.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN https://www.akademikpersonel.org/anasayfa/akademik-ilanlar

 

 

       

BENZER HABERLER