Akademik Personel | 17 Ekim 2019, Perşembe

Gazi Üniversitesi 2014-2015 Bahar dönemi Yüksek Lisans ve Doktora Alımı

24 Aralık 2014
Gazi Üniversitesi 2014-2015 Bahar dönemi Yüksek Lisans ve Doktora Alımı
       

Gazi Üniversitesi bünyesindeki Enstitülere 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı Bahar döneminde Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır.

Başvuru tarihleri: 23 Aralık 2014-7 Ocak 2015

GENEL ŞARTLAR

1. Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adayların Yüksek Öğretim Kurulunca
verilmiş denklik belgesine sahip olmaları gerekir.

2. Adaylar başvurdukları tezsiz programların puan türünde ALES’ten 55,00 ve üzeri (2012
yılı bahar dönemi ve daha sonraki yıllardaki ALES puanları geçerlidir), puana sahip
olmaları veya Yükseköğretim Kurulunca Denkliği verilmiş sınavların birisinden eş değer
puan almaları gerekir.

3. Tezsiz Yüksek Lisans müracaatlarında yabancı dil belgesine sahip olma şartı aranır.
(Yabancı dil belgesi olmayan öğrenciler en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar yabancı dil
belgesini getirmek zorundadırlar).3

4. Diploma ya da Not Döküm Belgesinde 100’lük sisteme göre notu bulunmayan adaylar
başvurularında, mezun oldukları üniversitesi tarafından onaylanmış not dönüşüm
tablosunu kullanacaklar ve belge teslim sırasında bu tabloyu enstitüye ibraz edeceklerdir.
Mezun oldukları üniversitenin not dönüşüm tablosu olmayan adaylar, bunu
belgelendirmek şartıyla YÖK Dönüşüm Tablosunu kullanacaklardır. EK 1(a): YÖK
Dönüşüm Tablosu için tıklayınız. EK 1(b): Gazi Üniversitesi Dönüşüm Tablosu için
tıklayınız.

5. Mektup veya e-posta yolu ile yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.

6. Kendi imkânları ile lisansüstü öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu adaylar ilanda
belirtilen şartları yerine getirmek kaydıyla Tezsiz Yüksek Lisans programlara kabul
edilir.

7. Adaylar Gazi Üniversitesi bünyesindeki tezsiz lisansüstü programlardan en fazla ikisine
başvurabilir.

Yüksek Lisans ve Doktora İlanları 2014-2015

DEĞERLENDİRME

1- Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adaylardan kontenjanın üç katı kadar aday
ilan edilecektir.

2- Tezsiz Yüksek lisans ön değerlendirme ve giriş başarı puanının hesaplanmasında Gazi
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uygulanır. Elde edilen
puanlar en yüksekten başlayarak sıralanır ve ilan edilmiş kontenjan kadar kayıt alınır.
Yabancı uyruklu adayların sıralaması kendi içlerinde yapılır.

Fen Bilimleri Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Güzel Sanatlar Enstitüsü

Bilişim Enstitüsü